Значення слова
Парадигма — сукупність філософських, загальнотеоретичних основ науки; система понять і уявлень, які властиві певному періодові розвитку науки, культури, цивілізації.
Приклад вживання

Найменше порушення цієї парадигми [історії церкви] загрожує непередбачуваним.

По суті, краще біосферу виражати як нову парадигму сучасного природознавства.

Соціокультурна парадигма. Наукова парадигма.

Походження

пізньолат. paradīgma «парадигма» походить від гр. παράδειγμα «зразок, модель», пов’язаного з παραδείκνυμι «показую, експоную», утвореним з префікса παρα-«поруч, біля» і δείκνυμι (δεικνύω)«показую, виявляю, демонструю», спорідненого з дінд. diśáti «вказує, зазначає, позначає», diṣṭiḥ «назва, позначення», лат. dicere «говорити», хет. tekkuššаmi «показую»

Слово додала

Перекладаємо слово парадигма (філософія)

субачення
0
Carolina Shevtsova 3 січня
вчення
0
Oreksanduru 3 січня
погляди
0
взір
0
Carolina Shevtsova 14 січня
озір
,
обзір
0
Роман Роман2 18 січня
Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
Поділитись з друзями