Значення слова
Теорія — сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі.
Приклад вживання

Теорія ігор намагається математично зафіксувати поведінку в стратегічних ситуаціях, в яких успіх суб'єкта, що робить вибір, залежить від вибору інших учасників.

Слово додав

Перекладаємо слово теорія

віда
27

Творено як именник вѡд дiєслова вiсти ([я] вiм, [ты] вiси, [вѡн/вона] вiсть, [мы] вiмо, [вы] вiсте, [вони/воны] вiдять) ‘вiдати, знати’. Привабливою на мѡй погляд є в сьому корени (*вѣд-) ємкѡсть (мiсткѡсть) його первинного значiння ― ‘бачити, видiти - знати, вiсти, вiдати’ (диви статтю по *вiдати в етим.сл.укр.м., т. I., стор. 390-391) й ож грецке слово theoria походить вѡд коренѡв зѡ значiннєм ‘вид, бачiннє, погляд, зрiннє’ (диви http://etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=theory).

אלישע פרוש 19 січня 2017
22 грудня 2018

Теоретичний - відовий? Якраз шукаю прикметник.

26 грудня 2018

Уже сумню слово се стиже тяму θεωρία. И коли правда є *weyd- в вид- (вид, видіти) и *woyd- в від- (відати, вісти, відомо) спільного здроя, значать вони вже різне. Тяма θεωρία не значить відоме (якесь тверде пізнання), а виджене ― бачення, погляд на щось. Грецьке θεωρία творять θέᾱ »вид« + ὁράω »зрю, дивлю, бачу, виджу« + чепінь -ῐ́ᾱ, се бо »погляд на явище (← бачу ~ маю погляд на явище)«. Суть (наймній первинна) тями θεωρία є бачення/погляд на річ/явище, не (пі)знання річи/явища.

5 вересня 2019

Добре звучить, люди досі хибно кажуть "це всього лиш теорія", хоч теорія це не "всього лиш", теорія це щось значуще, вагоме, наслідок десятиліть пошуку науковцями.
Тому слово "віда" гарно пояснить людям, що мова про те, що ми "відаємо", а не про що "підозрюємо".

27 травня 2020

Вподобайка.

10 березня

Теорія -- віда, інформація -- віда?

11 березня

Dauno'my ouge isbagnõu cyto ‹véda› nevérno œdpovédaieity znacyeinïou teamui "theoria".

Grecscoe ‹θεωρία› e perueisno "vidénïe, zrénïe, bacyeinïe" œd slova ‹θεωρός› "gleadacy, spectator, postèregacy, observer, isvédoc, witness" — za SIRM: œd déyeslova ‹θεάομαι› "gleadiõ, I look, vidiõ, I see" ;
za Wiktionary ( https://en.m.wiktionary.org/wiki/θεωρός#Ancient_Greek ) iz duou slœu: ‹θέᾱ› "zrisce, vid, vidlo" + ‹ὁράω› "zriõ, vidiõ, baciõ", i za Slœunicomy istoslœuïa eaghelscoyui móuvui ( https://www.etymonline.com/word/theory#etymonline_v_10734 ) :

» theory (n.)
1590s, "conception, mental scheme," from Late Latin theoria (Jerome), from Greek theōria "contemplation, speculation; a looking at, viewing; a sight, show, spectacle, things looked at," from theōrein "to consider, speculate, look at," from theōros "spectator," from thea "a view" (see theater) + horan "to see," which is possibly from PIE root *wer- (3) "to perceive." Philosophy credits sense evolution in the Greek word to Pythagoras. «.

11 березня

Ви за тиждень розгубили знову пошану до нас? Знову катаканівку треба? Чи що зробити, щоб Ви почали писати по-людськи?

12 березня

<Ви за тиждень розгубили знову пошану до нас? Знову катаканівку треба? Чи що зробити, щоб Ви почали писати по-людськи?>

Godé p**déti. Pœd ‹sid-na-scité› pisau eimy cuiriliçeiõ INO clasti cray pèrêdsõdou colo latiniçui. E Vam yasno? Coli Ui ne xotiete citati — cèrêz Vasyu pèrêdsõd — idéte mimo. E Vam yasno? Idéte si strociti suoyui slovopocyuarui, zasiraiõtyi yimi stòrœuncõ Slovotuorou.

виділь
8

üidély
Навіяно друс. видѣньіє, перекладене в "Матеріалах" гр. словом θεωρία, яке саме походить від кореня з товком "видіти, бачити". Проте морфологію слова самого я радше змінив, аби відрізнити від віддієслівного слова "видіння", творивши виділь за допомогою суфікса -ѣль з наданням значення з відтінком способу чи результату дії; видѣль → виділь *"спосіб бачення, результат бачення [явища]".

אלישע פרוש 22 листопада 2019
припущення
7
Oleksiy Stepanishchev 13 грудня 2016
18 грудня 2016

„Припущення“ не надається. Теорія – це струнка логічна побудова, а далеко не якісь-там домисли.

23 травня 2022

Гіпотеза!

9 жовтня 2023

А хіба це не з лядської «przypuszczenie»?

10 жовтня 2023

theory ≠ assumption.

Znacyeinïe slova grecyscoho θεωρία e slovo u slovo: *"zrénïe/vidyeinïe yaviscya", tô bui uiclad ci tóucouanïe ci yasouanïe yaviscya, a ne "dogad, gadca".

10 жовтня 2023

Хах, класична помилка. Ну, не те щоб помилка, але тут ніби шукаємо замінник правильного значення, а не розмовного. Теорія це не гіпотеза, а якраз висновки з гіпотез та їхніх підтверджень

гадка
6
Валентин Горяїнов 14 грудня 2016
30 грудня 2020

+++

зриня
6

zruinya, zruini
*zyr-ūn-i- *"місце, точка погляду → прояв/вираження погляду"; за зразком: гърд-ъін-и *"[внутри, в собі] місце, точка гордости → [внутерній] прояв гордости", добр-ъін-и *"[внутри] місце, точка добра → [внутерній] прояв добра".

אלישע פרוש 25 листопада 2019
25 листопада 2019

Краще для "гіпотези", бо теорія це не просто точка погляду, це уже сформована думка, яка має докази у свою сторону. "Вираження погляду" куди більше підходить для гіпотези.

25 листопада 2019

Про "υπόθεσης" иму ліпші слова.

3 червня 2020

Ото θεωρία значить *"гляд, зір, бачення, вид", а υποθέσι значить *"простерть/простерте, кладене/діте/ложене перед (propositio, propositum)".

14 березня

Зриня 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

снува
4

* від основи снув[а] від псл. snovati "плести" у новозначенні "сплетені висновки досліджень"

Danylo Shelest 4 квітня 2020
4 квітня 2020

У нас воно пишеться через „у“

4 квітня 2020

Де саме?

4 квітня 2020
4 квітня 2020

О, зрозумів. Виправляю.

видель
3

üideily
Варіант до виділь (виділи ...) тільки з иншим чепенем *-el-y-. Тому в відкритому складі: -е-.

Вимова: за чинним правописом було би: видель = <вúділь/вúдель>, видели = <вúдели>, видельіѫ = <вúділлю/вúделлю>.

אלישע פרוש 22 листопада 2019
па́вість
3

Від основи "вість".
Давній префікс "па-" вказує на джерело від. Тоді па́вість – наслідок того, що ми відаємо, наслідок інформації, яку ми здобули.

пропонова
2
Oleksiy Stepanishchev 13 грудня 2016
5 січня 2017

Слово гарне і мені подобається, як воно звучить, та мені здається, що воно не дуже відповідне. Пропонова краще пасує до слова «гіпотеза». Натомість теорія — це низка пов'язаних і доведених висновків.

учення
2
Ромко Мацюк 26 листопада 2019
10 жовтня 2023

оце навіть вживається, хоча може є трохи різниця

-знавство
,
знавство
2

назва + -знавство
теорія літератури — літературознавство
теорія лінгвістики — мовознавство
теорія музики — музикознавство
теорія ядерної взаємодії — знавство ядерної взаємодії
теорія еволюції — знавство еволюції
теорія струн — знавство струн
теорія ігор — знавство ігор

Oreksanduru 19 травня 2022
дослідження
1
Andriy Gorbunov 13 грудня 2016
тріп
1

ЕСУМ дає серед значень слова тріп (від праслов'янського tropъ, а праслов'янське tropa дало тропу) також «правильна думка про щось».

міркування
0
Nicolas Tisserand 14 грудня 2016
14 грудня 2016

Міркування - це процес роздумування над якоюсь проблемою. Дослідження та припущення це також фази процессу. Теорія - результат.

19 грудня 2016

На разі всі дорадці виказують повну необізнаність з предметом. Теорія – це не є дослідження, а завершена струнка і логічно бездоганна умислова побудова.

28 липня 2022

через польське посередництво запозичено з німецької мови;
goroh.pp.ua: міркувати

наука
0

„Наука“ – найближчий, але не повний відповідник

Ромко Мацюк 19 грудня 2016
висув
0
Vadik Veselovsky 9 січня 2017
ви́снув
0
роздум(
,
а
,
и)
0
Роман Роман2 14 лютого
замисель
,
замисла
0
Роман Роман2 10 березня
обмисла
0
Роман Роман2 20 березня
намисла
,
обнамисла
0
Роман Роман2 20 березня
сувіда
0

Втім, віда ≠ знання (засвоєна стала віда)
Поки так

Carolina Shevtsova 29 квітня
ука
0

піє. *euk-/ouk-/ūk- «привчатись, звикати, довіряти»
Звідси учити

Carolina Shevtsova 29 квітня
Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
Поділитись з друзями