Значення слова

Теорія — сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі.

Приклад вживання

Теорія ігор намагається математично зафіксувати поведінку в стратегічних ситуаціях, в яких успіх суб'єкта, що робить вибір, залежить від вибору інших учасників.

Слово додав

Перекладаємо слово теорія

віда
18

Творено як именник вѡд дiєслова вiсти ([я] вiм, [ты] вiси, [вѡн/вона] вiсть, [мы] вiмо, [вы] вiсте, [вони/воны] вiдять) ‘вiдати, знати’. Привабливою на мѡй погляд є в сьому корени (*вѣд-) ємкѡсть (мiсткѡсть) його первинного значiння ― ‘бачити, видiти - знати, вiсти, вiдати’ (диви статтю по *вiдати в етим.сл.укр.м., т. I., стор. 390-391) й ож грецке слово theoria походить вѡд коренѡв зѡ значiннєм ‘вид, бачiннє, погляд, зрiннє’ (диви http://etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=theory).

припущення
6
üidély
5

Навіяно друс. видѣньіє, перекладене в "Матеріалах" гр. словом θεωρία, яке саме походить від кореня з товком "видіти, бачити". Проте морфологію слова самого я радше змінив, аби відрізнити від віддієслівного слова "видіння", творивши виділь за допомогою суфікса -ѣль з наданням значення з відтінком способу чи результату дії; видѣль → виділь *"спосіб бачення, результат бачення [явища]".

пропонова
2
гадка
2
üideily
2

Варіант до виділь (виділи ...) тільки з иншим чепенем *-el-y-. Тому в відкритому складі: -е-.

Вимова: за чинним правописом було би: видель = <вúділь/вúдель>, видели = <вúдели>, видельіѫ = <вúділлю/вúделлю>.

zruinya, zruini
2

*zyr-ūn-i- *"місце, точка погляду → прояв/вираження погляду"; за зразком: гърд-ъін-и *"[внутри, в собі] місце, точка гордости → [внутерній] прояв гордости", добр-ъін-и *"[внутри] місце, точка добра → [внутерній] прояв добра".

дослідження
1
снува
1

* від основи снув[а] від псл. snovati "плести" у новозначенні "сплетені висновки досліджень"

міркування
0
наука
0

„Наука“ – найближчий, але не повний відповідник

висув
0
учення
0
па́вість
0

Від основи "вість".
Давній префікс "па-" вказує на джерело від. Тоді па́вість – наслідок того, що ми відаємо, наслідок інформації, яку ми здобули.

ви́снув
0
тріп
0

ЕСУМ дає серед значень слова тріп (від праслов'янського tropъ, а праслов'янське tropa дало тропу) також «правильна думка про щось».

Запропонувати свій варіант перекладу
Увійдіть щоб додати переклад
Обговорення слова
Поділитись з друзями