Значення слова
Перила — конструкція на сходах, балконах тощо у вигляді вертикальних елементів з поручнем вгорі, висотою на пів зросту людини.
Приклад вживання

Тримайтеся за перила.

Походження

рос. перила

Приклади в інших мовах

івр. מעקה

Варіанти написання
баляси, бильця

Перекладаємо слово перила

поручча
8

r2u.org.ua: перила
Саме так дає Словник Грінченка, тому вважаю краще, ніж "поруччя".

бильця
7
Михас Туро 2 лютого 2020
6 жовтня 2022

+, нині почув це слово від приятеля з Рівненщини, доти й не знав про бильця.

12 червня

Не те.

perila
4
אלישע פרוש 13 січня 2021
13 січня 2021

Ось, пошукайте серед українських слів:
r2u.org.ua: перила
Не знайдете!
Бо перило (у однині!) в українській мові це просто перегородка! Дошку поставте між двох людей, буде перило. А перегородка це не те ж, що поручні. Відаєте, що таке множина, а що таке підмножина?
Рівняти перило й поручні це як рівняти населений пункт і хутір.

13 січня 2021

ЕСУМ: "похідне утворення від пе́рти;
букв. «те, на що можна спертися»;"
Здається логічним.

13 січня 2021

І це все ще не зобов'язане бути перегородкою саме на сходах, балконі. Спиратися можна й на парапетну огорожу, балюстраду.

14 січня 2021

Znac »peregorodca« e u twm slofé utorinen. Perfinen e znac »te, o cyto sẽ ide perti«; *per-i-dl-o.

14 січня 2021

Спиратися можна на лише на обгородку сходин.

14 січня 2021

Ale znac slofa <perila> e õzél ("звузився") na tẽmõ peril skébbia ("сходин").

14 січня 2021

1. Якби слово перина означало достеменно те ж, що поручча, то словники б це кодифікували, а вони цього не зробили. Свідчать «Поручча, -чів, м. мн. – Перила», але не подають «Перило, -ла, с. – Перила». Якби українське перило було синонімом до російських перил, то словники б на це вже звернули увагу.
2. Ще раз, спиратися можна не лише на поручча.
3. Слово у множині вже наводить на мисель про російський вплив, для чого тут множина?

14 січня 2021

<словники б це кодифікували>

Pisal eimy ouge, yaco i cyto "кодифікують" slwfnikui. Ne gayite mwy kés utoriti Uam te same cyto raz!

<2. ...>
Isce raz, e õzyeinnie znacou slofa. Na pr., "cuidano" moge bõdy cyto, a u slofé <izcuidcẽ> (http://hrinchenko.com/slovar/znachenie-slova/54387-skydcha.html#show_point) e znac "cuidati" õzyeno na »iz-cuidati praué ("саме, конкретно") ditẽ«. Znac slofa moge xiréti ("розширюватися") i õzéti ("звужуватися").

<3. ...>
To bo e mnogina berna, hi <godinui> "clock, watch".

14 січня 2021

Кіс уторити? Сито раз? Нічого не розумію.

14 січня 2021

Nou, stényte dournika na zdoroffie...

14 січня 2021

Не перший раз помічаю хамство з вашої сторони. Чи може ви щиро вірите, що кожен має розуміє ваше письмо? Без жодних пояснених правил.
Взяти хоч kés, запам'ятав ж ваші слова що é це ѣ, але не розумію до чого тут дрізд!
Та й ніхто не зрозуміє.

14 січня 2021

1) Tẽmyte, bouqua ≠ zuõc; <é> ci <ѣ> sõty ino bouquui, oni mogõty znaciti rwznœ zuõcui. Prasl. */k, g, x/ + */ē/ zẽbõ ("produced, yielded"): /t͡ʃæ, ʒæ, ʃæ/, yacœ yé pisiõ: <ké, gé, xé>, a prasl. */k, g, x/ zẽbõ: /t͡ɕe, ʑe, ɕe/, yacœ yé pisiõ: <cé, zé, sé>, u rousscuy mowfé. Tomou, <kés> e [t͡ʃæs~t͡ʃɐs~t͡ʃɜs], <géx> e [ʒæx~ʒax~ʒɜx], <xér> e [ʃær~ʃar~ʃɜr], a <cép> e [t͡ɕi͡eʲp ~ t͡ɕi͡i̯p], <zéu> e [ʑi͡eʲw ~ ʑi͡i̯w], <séra> e [ˈɕi͡eʲrɐ~ɕi͡i̯rɐ].

2. Rozouméiõty.

3. A Uaxyœ porozdnyœ zacuidui ne sõty xamstuo? Isce raz, [ʎ̟] e ne »якесь ʎ«. Pro mene, pisati »якесь ʎ« e xamstuo.

14 січня 2021

Але слово "час" є від прасл. čаsъ, а не від čěsъ.

14 січня 2021

Rozouméiõty, а Ви оптиміст! Напишіть заради експерименту будь-якому українцю у фесбуку zẽbõ, kés, rwznœ, попросіть перекласти, ану перевірте, як багато здогадаються, зрозуміють!

14 січня 2021

Ne uérili buiste, pisiõ, citaiõty i rozouméiõty. XD

14 січня 2021

<Але слово "час" є від прасл. čаsъ, а не від čěsъ.>

Ni, "час" e wd *kēs-o-s.

14 січня 2021

Розуміють. Аякже.

15 січня 2021

Caziõ Uam, rozouméiõty.

15 січня 2021

Gelexwfscuy (II, 628: перило) daie i »Querwand, Scheidewand«, i »Geländer«, i »Seitenraum in der Scheune«.

підру́чники
3
поруччя
3
Pavel Stukov 14 січня 2021
побі́чниці
2
держа́чка
0
коби́ли́ці
0
кобильни́ці
0
підру́чниці
0
Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
13 січня 2021

Саме так! А перегородка це не синонім до поручнів. Насправді друге можна вважати хіба що підмножиною першого.

12 червня

До Чистилища, наше слово, яке вживається вкрай рідко.

Поділитись з друзями