Значення слова
Контраст — міра виявлення (і, отже, розпізнавання) об'єкта на якому-небудь тлі.
Приклад вживання

Правильний розрахунок контрасту необхідний для отримання гармонійного розподілу яскравості.

Походження

від латинських слів "contra" та "stare", дослівно - "проти" "ставлення".

Слово додав

Перекладаємо слово контраст

протиставність
9

між ними контраст – між ними протиставність
воно контрастує – воно протиставиться
контрастні тони – протиставні тони

Олександр Дудар 15 жовтня 2018
29 лютого 2020

Нітить думка, що сучасне "протиставляти" є калькою російського "противопоставля́ть", хоч слід ще порівняти з иншими европейськими мовами, все ще є шанс, що може це звичний конструкт для багатьох різних мов.

30 вересня 2021

Я не впевненний чи воно є калькою, але воно дуже схоже до самого слова "контраст"; помітив це коли дивився етимологію. Контра — проти, супроти, опріч + ст — той самий праіндоєвромейський корінь, що дає стояти, ставити. Але, чи переймали ми це слово в росіян не знаю.

27 вересня 2021

Плюс.

2 січня

Гоже!

протилежність
4

Між ними контраст — між ними протилежність
Воно контрастує — воно протилежить
Контрастні тони — протилежні тони

Махно Рус 13 жовтня 2018
13 квітня 2019

++

27 вересня 2021

Могло би бути, але не зовсім передає суть. Контраст це не завжди щось повністю протилежне, це просто яке сильно відрізняється, так що різниця є помітною. Одним словом, на приклад, якщо говорити про контраст чорно-білих кольорів, то контраст це не лише коли поряд стоїть білий і чорний, а коли й поряд стоїть білий і сірий. А коли говорити про інші кольори, то ця суть стає ще більше помітною. Протилежним кольором до жовтого є синій (у теорії кольорів), але контрастні кольори це не лише жовтий і синій, а й жовтий і червоний, і навіть жовтий і помаранчевий.

30 вересня 2021

-
Суржик.

проти́вність
3

r2u.org.ua: противність
В українській мові має инший товк, ніж у росіян.

30 липня 2021

+++

27 вересня 2021

Плюс.

тлоділ
2
Vadik Veselovsky 18 жовтня 2018
протистава
2
Юра Шевчук 10 січня 2021
27 вересня 2021

Плюс.

супереччя
2

Утворене від "суперека/супереча" + "-чя" для утворення збірного йменника, який зможе передавати дію та процес.

Я трохи понаписував тут, але для зручності, щоби не загубитися, поставив розділи, тому якщо окремий розділок не дуже цікавить, то раджу зразу знайти який підходить.

1) ЗАГАЛЬНА ЕТИМОЛОГІЯ:

До укр. слово «контраст» прийшло з фран. contraste/contraster, так само як до англ. Саме фран. слово від італ. contrastare (виділятися проти [чогось/когось], протистояти [чомусь/комусь]; змагатися, боротися, прагнути, старатися; сперечатися, суперничати), що походить від народ. латин. *contrastare (вистопати проти, стояти проти; протистояти, вистояти, витримати) від латин. contra (проти; у порівняні з) + stare (стояти) від ПІЄ корення *sta- (укр. стопа, стояти, стійка, тощо).

Не вистачає місця, тому далі в коментарях
|
V

Anton Bliznyuk 28 вересня 2021
28 вересня 2021

2) АНГЛІЙСЬКА ЕТИМОЛОГІЯ:

У англ., первинно в 17 ст. дієслово «контрастувати» означало «ставати/поставати в опозицію/протидію/супротивність із метою показати відмінності; ставати/поставати в опозиції чи контрасті; відставляти/витісняти/запускати/cпонукати [одне одного] за допомогою контрасту».

У середн. англ. існувало дієсловослово contrest під значенням «боротися проти, відстоювати/вистоювати».

Пізніше, це дієслово перейшло в іменник «контраст», що означає «порівняння шляхом виявлення відмінних або протиставних/протилежних якостей у речех, що порівнюються», тоді слово забуло значення «те, що показує разючу/вражаючу/чітку відміність від іншого, коли вони порівнюються», а також «протиставлення щодо певних якостей».

https://www.etymonline.com/word/contra?ref=etymonline_crossreference
https://www.etymonline.com/word/contrast#etymonline_v_18294

3) ПІДСУМОК ЕТИМОЛОГІЇ:

Тобто, як видно з етимології, первинним й основним значенням цих слів є «протидія, боротьба, протиставлення, порівняння, сперечання, відстоювання». Сучасне значення контрасту витікає саме з первинного значення.

Контраст це не протилежність, інверсія чогось. Це передусім порівняння чогось, що рязюче відрізняється. Тобто така різниця, яку можна співставити, де відміності є видними. Це те тоді, коли стоять дві схожі картинки й доводиться довго шукати відміності між ними, а тоді коли поставивши (співставивши) ці дві картинки можна буде зразу помітити відмінності.

Я також наводив приклад тут під одним словом. Якщо взяти, до прикладу, чорно-білі кольори, то контраст це не просто відміність між чорним і білим (протилежність), а й між білим і сірим, чи чорним і сірим, чи світло чорним і темно-сірим. Найважливіше те, щоби відміність між цими кольорами була добре помітною. Якщо ця відміність не є явною, тоді це не є контраст. Також стає більше зрозуміло в’являючи інші кольори. За теорією кольорів, протилежним кольором до жовтого є синій, тому їх співставлення є контрастним. Проте, контраст це не протилежність! Бо співставивлення жовтого та червоного також є контрастним. Так само як між жовтим і помаранчевим є контраст, якщо його дійсно помітно. Порівняння жовтого з білим чи чорним також є контрастом.

Тобто, підсумовуючи, контраст це не протилежність. Це явна відміність.

4) ПРО СЛОВО «ПЕРЕКА»:

Слово перека (переча) і похідні від нього є цікавими.
Саме «перека/переча» має значення «протидія, сперечання, суперечка, суперечність, протирічність, змагання».

Суперека — суперечка
Супречатися/суперечастися — те саме що сперечатися (сперечка та похідні є запозиченням з пол.)
Багато інших похідних: goroh.pp.ua: перека

5) ПРО СЛОВА «ОПІР» і «КОНТЕР»:

Перекір — 1) те саме, що опір; 2) взаємні докори, суперечки.
sum.in.ua: perekir

Щодо префіксу контр-, то тут на сайті запропонували переклади проти-, спроти-, опоро-, оперто-. Особисто я вважать саме «опоро-, спроти-, і оперто-» найкращими перекладами, оскільки мають забарвлення боротьби, протистояння, суперечки, яка є в латинському слові (порівняйте зі словами контр-атака, контр-наступ, контр-розвідка).

Дивіться «опір» — sum.in.ua: opir
1. Дія за значенням опиратися (протидіяти);
2. Здатність протистояти, протидіяти кому-, чому-небудь, боротися, змагатися з кимось, чимось;
5. Опора.

Опір має первинне відношення до опори, опертя, операння, підпора, підпиратися, обператися. Тобто опора — щось стійке, на чому ставити основу, триматися, оператися. Порівняйте з латин. stare (contrastare —> contra + stare), що від ПІЄ корення *sta-, який утворює в українській такі слова як стопа, ступати, стояти, стійка, підставка, пристава. Тобто є певне відношення до опори, підпори як чогось твердого, основи.

6) ПРО СЛОВО «СУПЕРЕКА»:

Повертаючися назад до «перека», цікаве саме слово «суперечка». Перегляньте первинне значення іменника «контраст» і дієслова «контрастувати» ів англ., яке я навів під «Англійська етимлогія».

Суперечка це і є протистояння, зіставлення, порівняння різних разючо відмінних поглядів, думок, ідей, і загалом, будь-яких речей.
Також, не варто плутати супереку зі сваркою. Хоч суперечка може деколи перерости в сварку, але первинно суперечка нею не є. Під час суперечок люди (або речі, якщо говорити переносно) відстоюють свої погляди. Знову ж таки, латин. *contrastare перекладається як «виступати проти; протистояти, вистоювати, відстоювати».

Також, порівняйте з англ. controversial, controversy які походять від фран. і є синонімами до суперечка, суперечливий, сварка, той, який викликає суперечки/сварки, спірний (спір — сперечання).

https://www.etymonline.com/word/controversy#etymonline_v_18300

Цікавим є суфікс су-, який з’явився в суперечка (суперека) та похідних, який означає «спільно, разом, зі, взаємно». Виходить, що суперека це спільна, взаємна перека. Тобто, порівняння, протидія, змагання, протиріччя між собою, одне з одним. Те, яке можна порівняти одне з одним, між собою; прирівняти; протиставляти. Яке має чіткі, явні відмінності між собою.

Одиним словом, загалом, якщо простим прикладом, то уявіть малюнок, де використовуються контрастні кольори та фігури. Ці кольори та фігури ніби сперечаються між собою, пробують виділятися, виступати, співставляються між собою, чітко відрізняючись.

На мій погляд, похідні під значенням «суперечка» чудово пасують для перекладу контрасту.

Vit Lak 14 березня 2023
10 січня

+++

розбіжник
1
Andrii Andrii 13 жовтня 2018
розбіжниця
0
Andrii Andrii 13 жовтня 2018
протиміжність
0
Роман Роман2 17 лютого
Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
Поділитись з друзями