Значення слова
Морфологія — розділ граматики, в якому вивчають явища, що характеризують граматичну природу слова як граматичної одиниці мови. Це вчення про будову та граматичні класи слів (частини мови), граматичні категорії й систему словозміни їх (Вікіпедія); 2. Розділ граматики, що вивчає внутрішню граматичну будову слова й граматичні класи слів. 2.2. Система частин мови, їхніх категорій і форм слів. (Тлумачний словник української мови).
Приклад вживання

1. Основна одиниця морфологийи є слово, але в аспекті граматичного строю, особливостей змїніння й творіння, вираження волостивих слову граматичних значень.

2. У загальній морфології вивчають сукупність морфологічних засобів вираження граматичного значення, типи морфологічних одиниць, категорій та їхніх взаємовідношень.(з наук.л.)

3. Рік пішов у нього на стилістику, пів року – на новий синтаксис, місяців, може, зо два забрали лексика з морфологією, а фонетика, хоч як дивно, зжерла решту зими. (В. Діброва).

Походження

од дав.-гр. μορφή — «твар» («форма») + λογία — «слово», «вчення»

Етимологічний словник української мови:

слн. morfologíja;

запозичення з німецької мови;

нім. Morphologíe утворено Й. В. Гете (1817) з основ слів гр. μορφή «форма» і λόγος «вчення» за зразком таких назв, як біоло́гія (нім. Biologíe), теоло́гія (Theologíe) та ін;

р. болг. морфоло́гия, бр. морфало́гія, п. morfologia, ч. morfologie, слц. morfológia, вл. morfologija, м. морфологија, схв. морфолòгија.

Приклади в інших мовах

кит. 词法学 [Cí fǎxué

]

кор. 형태론 (←кит. 形態論 [Xíngtài lùn] "modalism")

яп. けいたいろん (←кит. 形態論 [Xíngtài lùn] "modalism")

Варіанти написання
морфологія, морфология, morphologia
Слово додав

Перекладаємо слово морфологія (мовознавство)

словострі́й
5

словострѡıьъ
/slɔwɔsˈtryj/
Слово + стрѡıьъ (будова).

Boris Kolomoucenko 3 квітня
23 травня

+, теж про це слово подумав.
після певного часу на цьому осідку словотвірні думки людей набувають спільних рис

словоскла́д
1
Boris Kolomoucenko 3 квітня
словозло́жа
1

словоıзълогьа
/slɔwɔˈzlɔʒɐ/
Слово + (ıзъ)логьа (будова).

Boris Kolomoucenko 3 квітня
словозіста́в
1

словозѡставъ
/slɔwɔzyˈstaw/
слово + зѡставъ (будова).

Boris Kolomoucenko 3 квітня
словозві́д
1

словоıзъвѡдъ
/slɔwɔˈzwyd/
слово + ıзъвѡдъ.

Boris Kolomoucenko 3 квітня
Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
Поділитись з друзями