Значення слова
Муля́ж — зліпок із гіпсу, воску, який відтворює розмір і форму предмета.
Приклад вживання

Вона [трав'янка] була така нерухома, що більше скидалася на муляж, ніж на живу істоту.

Походження

фр. moulage «відливання, формування» пов’язане з moule «ливарна форма», що походить від лат. modulus «міра», modus «тс.»

Розділи
Слово додала

Перекладаємо слово муля́ж

подобина́
5
Oleksa Rusyn 5 січня
5 січня


Це слово добре підійде до копія

поробка
3
Oreksanduru 3 січня
5 січня


Не зовсім розкриває суть слова

лжівка
2

Від лжа, олжа

3 січня

якась невкраїнська подоба

5 січня

Лавка, мавка, плівка, автівка, готівка, домівка, листівка, білявка, виставка, вказівка, покоївка, блискавка, мандрівка, візитівка, бородавка, вибухівка, гвинтівка...

Якої вам ще подоби не вистачає?

5 січня

я за лж- казав.

5 січня

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору
Лжа, см. Ложь.
Ложь – непра́вда, (грубее) брехня́, (вульг., диал.) брех (-ху), (редко, устар.) лжа, олжа́, лож (р. лжи), (фальшь) ф[хв]альш (-шу, м. р.); ум. непра́вдонька, брехе́нька

5 січня

Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору
Лжеапо́стол, -льский – лжеапо́стол (-ла), -льський.
Лжеве́рец – лжеві́рець (-рця).
Лжеве́рие – неправди́ва ві́ра, лжеві́ра, лжеві́р’я (-р’я), лжеві́рство.
Лжедими́трий – Лже-Дими́трій, Псе́вдо-Дими́трій, самозва́ний Дими́трій.
Лжеепи́скоп – лжеєпі́скоп (-па).
Лжемудре́ц – лжемудре́ць (-реця́), псевдомудре́ць, неправди́вий, фальши́вий мудре́ць, (мудрствующий) мудраге́ль (-ге́ля).
Лжему́дрый – лжему́дрий, мудраге́ль (-ге́ля).
Лжепроро́к – лжепроро́к (-ка), псевдопроро́к, неправди́вий проро́к. [Оди́н твій по́гляд ски́не лжепроро́ків (Л. Укр.)].
Лжепроро́чество – лжепроро́цтво, облу́дне пророкува́ння.
Лжесвиде́тель – лжесві́док, кривосві́док (-дка), неправди́вий (фальши́вий, криви́й) сві́док; (приносящий присягу) кривоприся́жник. [Шука́ли кри́вдного сві́дчення на Іису́са… і хоч бага́то лжесві́дків приступа́ло – не знайшли́ (Біблія)].
Лжесвиде́тельница – лжесві́дка (зап. лжесвідки́ня), кривосві́дка, неправди́ва (фальши́ва, крива́) сві́дка; (приносящая присягу) кривоприся́жниця.
Лжеуче́ние – лженау́ка, псевдонау́ка, неправди́ва (фальши́ва, облу́дна) нау́ка.
Лжеучё́ность – лжевче́ність (-ности), псевдовче́ність, облу́дна (неправди́ва, фальши́ва) уче́ність.
Лжеучё́ный – лжевче́ний, псевдовче́ний, облу́дний (неправди́вий, фальши́вий) уче́ний.
Лжеучи́тель – лжевчи́тель (-теля), псевдовчи́тель, облу́дний (неправди́вий) учи́тель.
Лжехри́ст – лжехри́ст (-та), лжемесі́я.
Лжеца́рь – лжеца́р, псевдоца́р (-ря́).
Лжи́во, нрч.– неправдомо́вно, неправди́во, брехли́во, облу́дно, фальши́во, (стар.) лжи́во, олжи́во. [Як фальши́во кажу́, – бо́же мене́ скара́й (Звягельщ.)].
Лжи́вость – неправдомо́вність, неправди́вість, брехли́вість, фальши́вість, облу́дність, (стар.) лжи́вість, олжи́вість (-ости).
Лжи́вый – неправдомо́вний, неправди́вий, брехли́вий, фальши́вий, облу́дний, (стар.) лжи́вий, олжи́вий. [Моя́ до́ле неправди́ва! (Шевч.). Одури́в суд, поста́вивши брехли́вих сві́дків (Грінч.). Проро́чиці облу́дні нас бенте́жать (Л. Укр.). Іди́, облу́дна лицемі́рко, геть! (Грінч.). Ро́де лжи́вий! (Шевч.). Коли́ вона́ олжи́ва, о! то й не́бо сміє́ться з се́бе (Куліш)].
• -вый человек – неправдомо́вна, брехли́ва люди́на.
• -вый язык (речь) – брехли́ва (облу́дна) мо́ва.
• -вое обещание – неправди́ва (облу́дна, фальши́ва, брехли́ва) обі́цянка.
• -вое показание обвиняемого – неправди́ве (брехли́ве, криве́) сві́дчення (визна́ння) обвинува́ченого.
Лжи́ца, церк. – лжи́ця, ло́жечка.
Ложь – непра́вда, (грубее) брехня́, (вульг., диал.) брех (-ху), (редко, устар.) лжа, олжа́, лож (р. лжи), (фальшь) ф[хв]альш (-шу, м. р.); ум. непра́вдонька, брехе́нька

5 січня

ЛЖА, лжі, жін., заст. Неправда, брехня. [Єпіскоп:] Свят, свят господь! Замовкни, душе лжі! Він одержимий (Леся Українка, II, 1951, 499); — Лжа! Брехня! — і молоденька господиня, мов на гарячому спіймана, затупотіла бистрими ніжками (Олександр Ільченко, Козацькому роду.., 1958, 261).

Словник української мови: в 11 томах. — Том 4, 1973. — Стор. 481.

5 січня

ЛЖЕ... Перша частина складних слів, що значенням відповідає словам несправжній, уявний, напр.: лжекласицизм, лжепатріот і т. ін.

Словник української мови: в 11 томах. — Том 4, 1973. — Стор. 481.

5 січня

ЛЖА «неправда, брехня»
псл. lъžа ‹ *lъgja, lъžь ‹ *lъgjь, похідні від lъgati «говорити неправду»;
споріднені з лит. ст. łúginaité «віроломний, зрадницький (зрада)», гот. liugan «брехати», дісл. ljūga, двн. liogan, нвн. lügen, англ. lie «тс.», дісл. lygi «брехня», дангл. lyӡe, двн. lygī, нвн. Lüge «тс.», дірл. logaissi «брехун», ірл. follugaim «ховаю, затаюю», можливо, також лит. lūgóti «просити», лтс. lùgt «тс, молити; молитися», дісл. lokka «манити»;
лгар
лгач «тс.»
лжець «той, хто говорить неправду»
лжи́вий «брехливий»
лож
ложли́вий
ло́жний «помилковий, неправильний»«говорити неправду»
ло́жник
обли́гати
обли́гувати «обдурювати, обманювати»
олга́ти «тс.» (фольк.)
олжа́ «тс.»
олжи́вий «тс.»

5 січня

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору
НЕПРА́ВДА ще брехня́, уроч. лжа, ПЕРЕН. несправедли́вість

Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
6 січня

Pèuen eimy u slœunicéx ouge e pitomo slovo za "‹муляж›", tomou radxye e citati slœunicui i gleadéti, acei tam bõdeity, a ne uigadouati.

6 січня

І? Що ви наглядáли? Яке слово?

7 січня

Gloupo puitanïe. Réu buimy, dau buimy, libo-n'? Bõdõ réu, dodamy. Ya'my ino cazau na tô, yac ciniti e radxye. I ne ya'smi dau tô slovo na pèreclad. He pravilo, coli ya daiõ slovo na pèreclad, to agy ouge réuxi pitomo slovo de u slœunicé ci u yacé strocé ("in some text").

Поділитись з друзями