Значення слова
Молекула — здатна до самостійного існування, електрично нейтральна частинка речовини, що має її основні хімічні властивості, які визначаються її складом та будовою.
Приклад вживання

Молекула складається з атомів.

Походження

від лат. melos — маса → лат. molecula

Слово додав

Перекладаємо слово молекула

частка
8

В більшості мов молекул називають часткою. До прикладу польська częsteczka

Махно Рус 23 жовтня 2018
15 листопада 2019

czĄsteczka :)

6 вересня 2020

Слід придумати точнішу тяму. Бо частка це все що завгодно.

8 листопада 2020

Крім арабської, грецької та китайської в инших мовах, з мотивацією семантичною *"часть, ділити", є слово від лат. molecula. То не дуже є "в більшості мов" речено?

24 грудня 2022

Має вигляд кальки.

30 січня 2023


Молекула води — частка води? 🤦‍♂️

30 січня 2023

Молекулярна генетика — часткова генетика 🙄😁

доля
4

Альтернатива до частки.

Махно Рус 23 жовтня 2018
30 січня 2023


Молекула води — доля води? 🤦‍♂️

30 січня 2023

Молекулярна генетика — яка? 🙄😁🤦‍♂️

ковто́к
2

coltoc, coltc-
Вимова: {ko͡u̯ˈtɒ͡ɐ̯k}, {ko͡u̯t(ˠ).ˈk-, ko͡u̯t(ˠ).ˈt͡ɕ-}.

ЕСУМ ІІ, 487: ковтóк² "ганчірка. частка; клаптик"; творено лексико-семантичною метафоризацією значення "частка". Слово є волено за меншу загальність від слова cẽsty.

אלישע פרוש 8 листопада 2020
16 листопада 2020

Може, краще для атома?

16 листопада 2020

Чим?

30 січня 2023


Молекула води — ковток води? 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Нічого собі, ковток
Нічого собі, молекула 😁

30 січня 2023

Молекулярна генетика — ковткова? 😁🙈🤦‍♂️

дрібка
1
Fedir Gordiienko 23 жовтня 2018
30 січня 2023


Молекула води — дрібка води? 🤦‍♂️

30 січня 2023

Молекулярна генетика — яка? 😁🤦‍♂️

супервець
1

Атом — первець (атом, https://io.ua/36030504).
Молекула – сукупність атомів. Тому даю "су-" як у словах сутінки, сум'яття, суспільство, сумежок.

Карл-Франц Ян Йосиф 16 листопада 2020
суречовинець
0

Утворено за допомогою префіксу "СУ-" (сукупність, збірність):http://booksshare.net/index.php?id1=4&category=lunguistics&author=gorpinich-vo&book=1999&page=20
Та слова "речовинець":атом

15 листопада 2019
дрібреча
0

дрібка речовини

Roman Roman 13 березня 2023
Vit Lak 26 березня 2023
Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
30 січня 2023

Дурні переклади

До Чистилища

1 лютого 2023

Guiliõ slovo œd corene *gom-, na pr. u ‹gomola, gomœulca, gomuica, gomuila, gomica›, su peruésnomy znacomy *"geati, daviti, meati", su oumenxilnomy podigomy ("suffix").
. Sey ge znac e peruésno i u nlat. slové ‹molecula› — ‹moles› "cœum, grõdca, gomola, gomœulca", œd *meh- ‹meati, geati, daviti". Oumenxilen podig tou mogeity bouti: ‹-oc› — ‹gomoc›, ‹-eç› — ‹gomeç›, ‹-çe› — ‹gœumçe›, ‹-ca› — ‹gœumca›.
Coreiny *gom- e veazano rodomy su corenemy *kom- u slové ‹cœum›, œd yacoho e i oumenxilen tuar ‹comoc›.

Поділитись з друзями