Значення слова

Аналогія — подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.

Приклад вживання

Ми переконані, що такі аналогії і паралелі сьогодні як ніколи потрібні нашій державі.

Походження

грец. αναλογια − відповідність

Розділи
Слово додав

Перекладаємо слово аналогія

подоба
13
відповідність
8

Очевидний варіянт, чому ніхто його не запропонував до мене?

подібність
4
схóжина
3
priclada
3

Вимова: {prɪ̙ˈklɑdɐ}.

Лучити тякле слово за тяму "аналогія" є тяжко правї й через різні товкування/розуміння самої тями різними вчилищами та мислители, та через різні мисли ("контексти") ключіння ("застосування") сеї тями; яко ("наприклад"), в живовїди є пійма ("концепція") "аналогії" чи не рівна до подоби/подібности, в меджах ж' инших ключаїв ("застосувань") аналогії є та же подоба/подібність (ги тями "correspondence", "resemblance", "metaphor", "similes; similarity" тощо) йно часть аналогії. То найліпше є йти по ("шукати") такім словї, що яко мога рівно даліло ("було віддалено") би від суміжних "аналогії" тям/поєм, и брати таке, яке турано ("мотивовано") було би простішим ("примітивним") – себо не перенесеним – знаком тями "аналогія" яко такої. А такий (простий) знак її є *"класти = годити ("порівнювати, співставляти, співвідносити") що/кого до чого/кого, що/кого чому/кому [в умї]", у розвитїшім товмаченні: "класти=годити [деякі; не всі!] знаки, приміри ("параметри"), свойитости чого/кого до знаків [деяких] чого/кого йиншого, а ("з метою") питати ("дослідити") та знати ("пізнати") перве через друге". Д.-рус. письмо ("тексти") містять слово приклада за "співвідношення", товмачене д.-грецькою "συγκρίσις" (http://oldrusdict.ru/dict.html#); ниже там же є й слово прикладъ з різними знаки, серед йих же є й товмачення "подобіе", а д.-грецькою "αναλογία". Та твар прикладъ я брати не хочу, слушить бо йому вже йинший знак: "exemplum", а твар приклада є нинї в руській мовї заєв ("вільний, не зайнятий"). Крім того, прямо є слово "аналогія" товмачено словом "proportio", що йначе є "соотношеніе ("співвідношення")".

схожість
2
дзець
0

Від давньоукраїнського. тьз- "той же, такий же, рівний, однаковий".
Приклади слів на тьз-: тьзица "та, хто носить таке саме ім'я", тьзозвірник"подібний до звіра", тезка"однаковий, який має те саме ім'я, подібний, однаковий", тьзьство "подібність, схожість, однаковість".
Початок слова вимовляєтсья як дз- аналогічно до слова бджола, яке виникло від давнішого пчола внаслідок асиміляції.

Запропонувати свій варіант перекладу
Увійдіть щоб додати переклад
Обговорення слова
Поділитись з друзями