Значення слова
Кінолог — фахівець з розведення собак.
Приклад вживання

Ні, я кінолог. А треба було кінознавця?

Походження

ХЗ, мо щось від латинського canus (пес).

Слово додав

Перекладаємо слово кінолог

S. Velichko 22 лютого 2019
8 березня 2021

Псяр – той, що ходить коло псів. Це слово позначає службу, а не знання.

8 грудня 2023

Саме так

собакознавець
4
5 березня 2019
псовід
2
Oleksa Rusyn 6 березня 2021
27 березня 2023


За від

2 листопада 2023

З якого дива?

8 грудня 2023

Я вже давніше казав, що -від, -відь — калька з москвинської -вед, -ведение.
В нашій мові — знавець, знавство

8 грудня 2023

<Я вже давніше казав, що -від, -відь — калька з москвинської -вед, -ведение.>

Cazau ta opaco.

псар
1

r2u.org.ua: псар Підглянуто в обговоренні "доґсітера".

Євген Шульга 22 лютого 2019
24 лютого 2019

"Кінологічна Спілка України" - "Псарна Спілка України" :D

24 лютого 2019

А чом не «Спілка Псарів України», га?

25 лютого 2019

Бо «кінологічний» - прикметник.

8 березня 2021

Це слово позначає слугу, а не знавця, і воно черпане з московської мови (див. примітку в Кримського).

S. Velichko 22 лютого 2019
псознавець
1
Крук Руський 27 березня 2023
27 березня 2023

+

собакар
0
Vadik Veselovsky 22 лютого 2019
песезнавець
0
Carolina Shevtsova 2 вересня 2023
2 вересня 2023

Xuiba caziemo: ‹pès›, ‹pèsa›, ‹pèsou›, ‹pèsé›, ‹pèsomy›, ‹pèsi›, ‹pèsœu›, ‹pèsœum›, ‹pèsisco›, ‹pèsina›, ‹pèsouati›, ‹pèsiti›?
Ni, caziemo: ‹pes›, ‹psa›, ‹psou›, ‹psé›, ‹psomy›, ‹psi›, ‹psœu›, ‹psœum›, ‹psisco›, ‹psina›, ‹psouati›, ‹pséti›.
Tomou pravilno bui boulo: ‹pso-›, ne ‹pèse›.

2 вересня 2023

Укр. мова тяжіє до повноголосся. І в народі инколи кажуть "песель". Псарня, псих, псувати, прутень легкі слова, а псознавець дещо складно вимовити через послідовний збіг двох твердих приголосних [пс] і [зн], до того ж, коли це слово чуєш, то думаєш чи то "іпсо-знавець" (від ІПСО) чи якийсь "сознавець".
Взагалі, собакознавець незле, але "собака" черпане.

3 вересня 2023

Po pervxyê, póunogòlôsïemy e u rousscé lixye: /-ælɛ-/, /-ærɛ-/, /-ɔlo-/, /-ɔro-/.

Po drougê, ci malo e u rousscé slœu is i po dué groné ("clusters") ci bœulxye, na pr.:
‹pœdstribnõuxi› /pydstrɪbˈnʊwʃɪ/ — /dstr/-/bn/-/wʃ/, ‹sréblo› /ˈsri͡eblo, ˈstri͡ebl/ — /sr ~ str/-/bl/, ‹strœucyca› /ˈstryt͡ʃkɑ/ — /str/-/t͡ʃk/, ‹strounyénca› /ˈstruɲeŋkɑ/ "sausage" — /str/-/ŋk/, ‹tscnara› /ˈsknɑrɑ/ — /skn/, to ‹psoznaueç› /psoˈznawɛt͡ɕ/ is /ps/-/zn/ e daleco ne naiteagyxye pro uimóuvõ u rousscé.

3., Tac, ‹sobaca› e cerpano.

Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
Поділитись з друзями