Значення слова

Координати — величини, що визначають положення точки на прямій (кривій) лінії, на площині (поверхні), в просторі відносно певної системи координат.

Приклад вживання

Координати центра кола.

Походження

лат. coordinare – ставати у правильну позицію

Слово додав

Перекладаємо слово координати

сѫрѧдницъі (сурядниці)
5

*сѫ-рѧд-ьн-ица.
Прямий переклад унутернього товку латиньского coordinata, з сѫ- = лат. co- (*con-), та рѧдница з коренем *рѧд- = лат. ordo/ordin-.

Лат. coordinata є первісно пас. дієприкм. мин.ч. - досл. "узгоджена~співпорядкована = су-ряджена", від co-ordin-a-re = сѫ-рѧд-и-ти, віді, з: *[positiones/dimensiones/locationes] coordinatae.

Рус. же твар є мислено як субстантивацію чепенем *-ица прикметника *сѫ-рѧдьнъ(и) в значенні *"з узгодженим розташуванням", тобто *сѫрѧдница є "щось з узгодженим розташуванням або служить для узгодження розташування". Рівни з: чес. souřadnice, слвц. súradnice.

сурядна
4
вісемісце
2
місцезнаходження
2
созначник
1
осеординати
0
суряддя
0

Дивись пояснення під Єлисійвим "сурядниці".
Дав це слово, бо воно трохи коротше.

Запропонувати свій варіант перекладу
Увійдіть щоб додати переклад
Обговорення слова
23 квітня 2020

лат. coordinare значить не "ставАти у правильну позицію", а "ставИти, розмістити, порядкувати"

Поділитись з друзями