Значення слова

Об’єкт — у загальному значенні — «те, на що спрямована певна діяльність» (на противагу суб'єкту, який здійснює таку діяльність).

Приклад вживання

Об'єкт це матеріальний предмет пізнання і практичного впливу з боку людини (суб'єкта); будь-який предмет думки, дослідження, художнього відображення тощо.

Походження

від лат. objectum — «предмет».

Слово додав

Перекладаємо слово об’єкт

чинене
8
30 вересня 2019

Гарний підхід до словотвору. Розуміння поняття "об'єкт" є правда в деяких мовах пов'язано з "тим, що є чинено". Так є зокрема творено санскритське karma, від кореня *kr- "творити, чинити" (якому в укр. відповідає чер- та кор- в різних словах) + суфікс пасивного стану (як в укр.: відом-, знайом-, носим-, водим-, а також: берем- "берем'я, оберемок" від брати, плем- "плем'я ← *плоджене" від *pled- "плід, плодити", й інші йменники на -м'я).
Проте мені не до вподоби є сама морфологія пропонованого "чинене", як субстантивація членного (віддієслівного) прикметника, дієприкметника.

обме́та
5

Прямий переклад з латинської мови — латинське ob «towards; against» походить з праіндоєвропейського *h₃ebʰi, звідки і слов’янське *o(b) «around, about; concerning; against, on; during».
Тобто, частина "об" збереглося у слов'янських мовах й етимологічно наше "об" і латинське "ob" суть одне й те ж саме, зберегти цей префікс буде доречніше, ніж нехарактерну для української мови коротку церковнослов'янську форму "пред".
Другу частину слова можна буквально перекласти як "метати" (тому маємо польське "przedmiot", яке росіяни скалькували у поляків як "предмет")
Даю жіночий рід, бо обме́т це "велика сітка для ловлі риби".
https://en.wiktionary.org/wiki/object
А "об'єктивність" можна перекласти як "обмітність".

Карл-Франц Ян Йосиф 29 вересня 2019
тіло
3
Володимир Книр 17 березня 2021
предмет
1
Andrii Andrii 10 червня 2019
11 червня 2019

теж запозичення ще й калька з того ж obiectum

12 червня 2019

Віталій, сказали А, кажіть Б. Запозичення звідки? І пропонуйте свої варіянти.

16 червня 2019

польське przedmiot - перед+мет, від метати; калька латинського obiectum - "кинутий перед".

Я прихильник заміни лише неспонукованих та некрасивих запозичень. Це-ж слово нерозривно пов'язане з західною філософською думкою тому міняти його нема змислу.

29 червня 2019

Згоден з таким тлумаченням. Та свій Український відповідник варто мати.

30 серпня 2019

Це російське і польське слово:
https://ru.wiktionary.org/wiki/предмет#Этимология

річ
1

Словник Давньоруської Мови:
Рѣчь — Об'єкт (предмет).
http://oldrusdict.ru/dict.html

чи́нець
0
20 жовтня 2019
твар
0

Від праслов'янського *tvarъ, у давньоруській мові "твар"\"тварь" означало багато різних тям, зокрема останнє давало "вид, вигляд", "убір" (пропозиції на заміну чужизму "уніформа" теж будують часто від основи "убір"), "об'єкт".
У сучасній українській:
Тварь — 2) Лице. "Червона гарасівка тобі до тварі". (Словарь Грінченка)
http://hrinchenko.com/slovar/znachenie-slova/58135-tvar.html#show_point

обміт
0

Прямий переклад з латинської мови — латинське ob «towards; against» походить з праіндоєвропейського *h₃ebʰi, звідки і слов’янське *o(b) «around, about; concerning; against, on; during».
Тобто, частина "об" збереглося у слов'янських мовах й етимологічно наше "об" і латинське "ob" суть одне й те ж саме, зберегти цей префікс буде доречніше, ніж нехарактерну для української мови коротку церковнослов'янську форму "пред".
Другу частину слова можна буквально перекласти як "метати" (тому маємо польське "przedmiot", яке росіяни скалькували у поляків як "предмет")
https://en.wiktionary.org/wiki/object
У инших одмінах – обметом, обметові, обмети тощо (uk.wikipedia.org: Ікавізм).
А "об'єктивність" можна перекласти як "обмітність".

чи́ниво
0

Від слова "чинити" (діяти), бо об’єкт — у загальному значенні — це те, на що спрямована певна діяльність, з чим виконують якусь дію, з поміччю чого чинять.

Суфікс означає знадобу для чогось: вариво, добриво, куриво, меливо, мереживо, місиво, морозиво, паливо, печиво, прядиво, мариво.
Добриво – знадоба для удобрення.
Паливо – знадоба для паління.
Прядиво – знадоба для прядіння.
Чи́ниво – знадоба, щоб чинити нею щось.

ді́єво
0

Від слова діяти, бо об’єкт — у загальному значенні — це те, на що спрямована певна діяльність, з чим виконують якусь дію, з поміччю чого чинять.

Суфікс означає знадобу для чогось: вариво, добриво, куриво, меливо, мереживо, місиво, морозиво, паливо, печиво, прядиво, мариво.
Добриво – знадоба для удобрення.
Паливо – знадоба для паління.
Прядиво – знадоба для прядіння.
Ді́єво – знадоба, щоб діяти нею щось.

оруддя
0

Словник Давньоруської Мови:
Оруддя — Об'єкт (предмет).
http://oldrusdict.ru/dict.html

вуд
0

Словник Давньоруської Мови:
Удъ — Об'єкт (предмет).
http://oldrusdict.ru/dict.html

Запропонувати свій варіант перекладу
Увійдіть щоб додати переклад
Обговорення слова
30 вересня 2019

Поняття, що лежить в лат. obiectum, включно всі його з часом розширені значення, є так широке, що перш ніж глядіти по адекватнім відповіднику (чи й то відповідниках,
з огляду на різні значення сеї тями), слід би спершу розуміти семантичну мотивацію слова.

30 вересня 2019

... Себо чому саме відповідне (чи, радше, відповідні) поняття є (суть) в лат. звано саме словом obiectum. Етим. словники, звісно, дають пояснення походження сього слова, та тільки на рівні лексично-морфологічної реконструкції: префікс *ob- + iec- "метати".

30 вересня 2019

... Проте, не яснять зазвичай етим. сл-ки, чому тяму сю є звано від "метання перед" – хибить етимологія семантична. А саме се недостатньо глибоке розуміння словотвірно-семант. мотивації, може, вела до сліпого калькулювання лат. слова в різних мовах.

30 вересня 2019

Попри на поверхні різне коло значень (і тем ужитку) тями "об'єкт", в основі її лежить ідея взаємодії людини – як центру, який пізнає світ – з світом і всім в нім. Взаємодія та є ділима на пасивну – "споглядання" та активну "чини".

30 вересня 2019

Корисно є зокрема розуміння тями obiectum крізь ужиток граматичний: obiectum в реченні стоїть на другім полі від subiectum ( = передусім "людина"). Між їма як функційний зв'язок стоїть дієслово, яке конкретизує й характеризує взаємодію суб'єкта з об'єктом.

30 вересня 2019

Obiectum за замовченням в граматиці виражає знах.відм., й дієслово є при тім, як правило, перехідне. Т. чином, "я бачу дерево" (пасивна вз-дія s. та o.), "я тну дерево" (активна вз-дія s. та o.) відбиває ціль дії суб'єкта. Ото через розуміння o. як цілі...

30 вересня 2019

... дії s., ціль ту є в лат. слові obiectum передано поняттям "метати" (iacere). Себо o. є "ціль", у яку s. "мете, верже, лучить" свою дію. По суті, поняття "метання" (в щось від себе) стрішить будь-яке дієслово, чи то пасивної вз-дії, напр. дієслова чуття

30 вересня 2019

та мислення, або вз-дії активної, коли дієслово виражає зміну об'єкта суб'єктом ("(я) тну дерево") ≈ "я метаю/вергаю на/в об'єкт дію", чи "o., в/на яку я (s.) метаю дію". Таке розуміння відкриває, що не сама дія "метання" є ключова, а протиставлення o.:s.

30 вересня 2019

Інакше кажучи, протиставлення те може виразити й інше дієслово, напр. "лежати" ("o. лежить проти s."), "класти, ставити, діти" ("s. кладе/ставить/діне [перед собою] o."), "казати" ("s. каже (показує) на o."), тощо. Тяму obiectum як "предмет, річ" в різних

Поділитись з друзями