Значення слова
Тавтологія — необґрунтоване повторення одних й тих самих, однокореневих чи близьких за змістом слів, наприклад, «запитати питання» тощо.
Приклад вживання

Олег Винник — всесвітньовідомий на увесь світ митець. Так, прошу, даруйте за тавтологію.

Походження

дав.-гр. ταυτολογία: ταυτο — «те ж саме», λόγος — мова, думка, причина

Приклади в інших мовах

нім. tautologie

Розділи
Слово додав

Перекладаємо слово тавтологія (література)

словослі́в
15

Гадаю, ніщо так лепсько не пояснить значення тавтології, як термін, який сам буде тавтологією

15 січня 2020

Ліпо !

tòsamslwf
,
tsamslwf (tusamslwf)
5

Творено від tò-/t- ← *tu (← tos; <тъ>) "той" + sam (← samu ← *sōmos; <самъ>) "сам(ий)" + slwf "слів", як прямий переклад д.-гр. ταὐτολογία, твореного з ταὐτός, складеного з *τ- + *αὐτός, де *τ- є корінь займене τίς "той", або кісних падів займене ὁ "той", та αὐτός "сам(ий)", себо *τ-αὐτός "той самий" (*"тъ-самъ"), та λόγος "слово; товк; мисель; річ; ...".

*tu-samu би, за правилом Гавлика, правильно дало би /tsam/, що відбито є ту в <tsamslwf>, але припускаю, в окремих випадках у руській мові могло бути "відновлення" слабкого редукованого; таке є, віді, в тварі <торік> ← тъ рѡкъ "той рік", замість очікуваного за тим правилом +<трік>, а також <тоска> (*тъска), <доска> (*дъска), <пестрий> (*пьстръ), поруч з дублетними, "правильнішими": <цніти> (*тъскнѣти), <скатерть, цка> (*дъска-тьрть, *дъска), <(п)струг> (*пьстрѫгъ); тому даю ту оба твара: <tòsamslwf>, <tsamslwf>, а також компромісне написання етимологічне: <tusamslwf>, де <u> є = <ъ>, де <tusam-> може бути читано й <тсам-> и <тосам->.

אלישע פרוש 29 березня 2021
15 липня 2021

+

слівслів
0
Daniel Daught 27 травня 2020
31 березня 2023

мáсло мáсляне
0
Тарас Береза 18 березня 2021
словодвóєння
0
Тарас Береза 18 березня 2021
слововтор
,
словоповтор
0
Oreksanduru 13 травня 2022
13 травня 2022

"пафтор"

14 травня 2022

אלישע פרוש
"пафтор"

Безпредметно.

однотовк
0

одне [спільне] товкування

Oreksanduru 13 травня 2022
13 травня 2022

Не зовсім одповідає тямі.

13 травня 2022

Використання слова дуже близького за змістом, тому відповідає. Повністю тямі відповідає тільки сама тяма. Навіть переклад морфем слова "тавтологія" не зовсім відповідає тямі. Ви ж не пишите, що слово "тавтологія" не відповідає своїй тямі.

13 травня 2022

'Slovesẽna' casya

13 травня 2022

До чого тут "одно" й "товк"?

спільнотовк
0
Oreksanduru 13 травня 2022
13 травня 2022

До чого тут "спільно" й "товк"?

Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
Поділитись з друзями