Значення слова
Алея — дорога, обсаджена з обох боків рослинністю (деревами та кущами, рідше - квітами).
Приклад вживання

Вони гуляли парковими алеями та дивувалися барвам осені.

Походження

фр. aller - ходити → фр. allée - доріжка, прохід

Слово додав

Перекладаємо слово алея

хо́дор
,
хо́дір
11

xodwr, xodor-
Вимова: {ˈxɒdʏr ~ ˈxo͡ʌdʏr ~ ˈxo͡ʌdʉr ~ ˈxɒdʉr ~ ˈxwɔdyr ~ ...}.

ЕСУМ (під статею ходити) дає слово хóдор в значенні алея. Хоча, є там (окремою статею) й ходор в значенні землетрус; правда саме слово землетрус в його значенні саме вже є добре, тому ходор~ходір в значенні алея може бути гідним (а надто вже наявним, засвідченим в українській мові) відповідником до чужого алея.

אלישע פרוש 24 грудня 2018
19 січня 2019

Сьогодні почула по ТВ: " У тихому ХОДОРІ чорти водяться". Російська перекладена приказка і слово ХОДІР вжито, як переклад слова ОМУТ(рос.). То чи загальновідомий вираз " Ходором ходить" не означає теж, що земля крутиться як у омуті? Слово якесь дуже вже старе.

19 січня 2019

Слово АЛЛЕЯ от французского aller «идти, ходить». Русск. аллея — со времени Петра I, заимств. через польск. aleja, нем. Allee или непосредств. из франц. (словарь М. Фасмера). ТАК НАВІЩО ЙОГО ПЕРЕКЛАДАТИ? Слово іноземного походження, бо в українському побуті ніяких алей не могло й бути колись. Не робімося більше українськими,ніж це в межах розумного.

20 січня 2019

Норика Смиш
Слово ходор в значенні алея подає ЕСУМ. Се я вже писав на початку. Також ЕСУМ дає се саме слово ходор і в значенні землетрус. Коли вже такі розбіжні вжитки того самого слова, то цілком може бути, що воно засвідчено й у значенні рос. "омут". Значення ті можуть походити й з різних говірок українських. Та ще раз: в сьому разі ніхто нічого не вигадав ― я слово ходор в значенні алея взяв зі словника (ЕСУМ). А реалії не обов’язково бути першою в мові, аби її назвати словом питомим ― прикладів безліч. І гадаю кожен (тут) знає етимологію слова алея.

27 травня 2020

То ходор чи ходір?

27 травня 2020

Ліпше було писати <ходѡр>. Рефлекси фонеми "/ѡ/" суть різни по говірках. Писане там через <о> відбиває рефлекс фонеми "/ѡ/" в ненаголошеній позиції первісного дифтонга типу {uo} в говірках "києво-поліського" типу, а писане з <і> відбиває (недосконало) ряд рефлексів того самого давнього *о в критім складі говірок південно-західних. Різновидів вимови тої фонеми є по говірках велика кількість.

17 лютого 2021

+ + +
ЕСУМ — хо́дор «алея».

Але чи певні Ви, що "о" не зникає в непрямих відмінах? Що в множині слово не "ходри", в давальному відмінку не "ходрам"?

17 лютого 2021

Певен. Бо суфікс -or- – в повнім *о ступені, є добрі засвідчено: *kos-or-: д.-рус. косоръ/косорь "серп", рус. косорист "з роги ге серпи, коси", косоря "коза з роги ге скалки", косорий "про вівцю з роги ге коси", *bout-or-: рус. бутора "харчі; вантаж; начиння; посуд; меблі", буторити "робити що з дерева", вят. бутора "господарство", *sēk-or-: д.-рус. сѣкора "сокира", *doy-t-u-or-: рус. дітвора, *dux-or-: рус. тхір(ь)/дхір(ь), д.-рус. дъхѡрь, *enk-or-: рус. якір(ь), д.-рус. ѧкѡрь.

17 лютого 2021

Та чи тут не ходър? Як прасл. bugъrъ дало бугор і бугром, а не бугір і бугором.

17 лютого 2021

??? Вам повилазило? А наведені приклади Вам не приклади суть?

До річи, й bougor/bougra (← *bouguros) з редукованим у суфіксі таки має паралельну форму з повним голосним у ступені *о в суфіксі: bougwr/bougora, див. ЕСУМ І, 277 (бугор): бугі́р, з посиланням на Желехівського.
Так само й <uíxor/uíxrou> має паралельну форму <uíxwr/uíxorou>.

18 лютого 2021

Тримайте себе в руках, повилазило мені. Я лиш питав, чи не може бути і так, і йнакше. Обидві вимови, і з "ор" і з "ір".

18 лютого 2021

Ne pisaste "ci moge bouti tac i tac", a ci ne ime tam bouti z *-ur- (*<-ъръ>).

<Але чи певні Ви, що...>, <Та чи тут не ходър?> – De e tou gadca pro duo?

17 лютого 2021

+

27 лютого 2023

Ходити алеєю - ходити ходором?
Нісенітниця.
___

про́са́д
8
3 січня 2019

Це і є дорога, обсажена деревами

3 січня 2019

З огляду на визначення слова AVENUE »a broad road in a town or city, typically having trees at regular intervals along its sides«, слово се й для avenue годить. А такоже для BOULEVARD »a wide street in a town or city, typically one lined with trees«. А так, добре слово (правда, ЕСУМ дає з наголосом просáд з посиланням на словник Білецького/Носенка). Просто, тяжко визначити, чи його приділити за алеєю, або за авеню, або за бульваром. За авеню, таки, либонь, ні. То бульвар чи алея? Для алеї в ЕСУМ є слово <ходір> (род.відм. <ходору>; див. там під статею на слово ходити). То може, просад лишити за бульвар?

10 січня 2019

Утямок алея належить до поля термінів садівництва красного (landscape design), про́сад – прохід між деревами. Наголос –о́- за І.Огіенком (“Український літературний наголос”, Вінніпеґ, 1952 р., стор.107-108) http://diasporiana.org.ua/movoznavstvo/3685-ilarion-mitr-ukrayinskiy-literaturniy-nagolos/. Слово BOULEVARD - термін міської транспортової інфраструктури, вказує - така доріжка між деревами, щоб гуляти. У народній мові зустрічаємо замість незрозумілого слова “бульвар”, більш зрозуміле – гульвар: місце, щоб гуляти. Що до AVENUE: DICTIONARY OF LANDSCAPE ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION Alan Jay Christensen: авеню - це широка вулиця з деревами, або без дерев.

27 лютого 2023

Проса́д - дорога, обсаджена деревами (алея).
(Сл. Білецького-Носенка).
Годно!

19 березня

+++

вуличка
1

Алле́я - але́я, ву́личка. — Тополї вуличкою посажені.
Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.)
r2u.org.ua: вуличка
Алле́я - але́я, ву́личка.
Російсько-український словник. 1918 (С. Іваницький; Ф. Шумлянський)
https://archive.org/details/slovnik35/page/n11

S. Velichko 20 жовтня 2018
29 грудня 2018

Бува не за чеським чи словацьким ulička? Коли так, то в сих мовах ulička не має значення того, що має слово алея в укр.м.: дорога (в садку, парку), обсаджена з обох боків деревами, кущами (sum.in.ua: aleja). У чеській та словацькій ulička значить, коли не тісний, вузький прохід між будовами ― провулок, то вузький прохід між якимись речами (напр. між сидіннями в автобусі, плотами тощо), але ніяк не дорогу в парку, саді з деревами обабіч (https://www.nechybujte.cz/slovnik-soucasne-cestiny/ulice?, http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=ulička&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no, http://slovnik.azet.sk/pravopis/kratky-slovnik/?q=ulicka). В словацькій мові питомий відповідник слову aleja є stromoradie, досл. "дереворяддя", себто "ряди дерев" (http://slovnik.azet.sk/pravopis/?q=stromoradie). До того ж, алея не є аж ніяк не тісний, вузенький прохід: »За будинком культури починалися широкі алеї молодого парку« (sum.in.ua: aleja).
Напр., тут: https://en.wiktionary.org/wiki/alley є дано переклади англ. alley до різних мов; серед них данське gyde, але словник данської мови серед його значень не подає »прохід у парку, саді, саджений обабіч деревами«, а тільки: »доволі вузька й, як правило, темна вулиця між рядами тісно розташованих будов, часто як перехід між двома більшими вулицями« (ret smal og som regel dunkel gade mellem rækker af tætliggende bygninger, ofte som gennemgang mellem to større gader, https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=gyde) ― ні натяку на алею в її вкраїнському тлумаченні. Зате вкраїнському значенню слова алея в данській відповідає слово allé (https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=alle): vej eller gade med træer plantet langs begge sider (»дорога чи вулиця з уздовж обох боків садженими деревами«). Ні слова в інших мовах, якими перекладено англ. alley на wiktionary не значать те, що алея в укр.м. Річ є що в англ. alley є більше значень, ніж в укр. алея ― wiktionary лічить аж вісім значень alley, а АТСУМ дає лиш одне, яке відповідає на wiktionary пятому значенню alley в англ.
Отож, аби влучно передати саме українське значення алеї (як його дає АТСУМ), воно не має бути: 1) виражено здрібно-пестливою формою ― алея не є тісна, вузенька стежка, 2) повязане зо словом вулиця ― вулиці суть [проходи] між будовами.

31 грудня 2018

Вам, вельмишановний пане, потрібно писати наукові роботи з лінгвістики. Українська мова потребує ґрунтовних досліджень.

прохід
1
Євген Шульга 6 вересня 2019
доріжка
0
Мирослав Нагірний 29 грудня 2018
29 грудня 2018

Алея не є просто доріжка.

просіка
0
Vadik Veselovsky 31 грудня 2018
шпацерація
0
Vadik Veselovsky 27 травня 2020
дворяд
0

Кажуть, так у хорватській.

Євген Шульга 18 січня
просадець
0

Слід обрати між двома варіянтами:
бульвар – просад
алея – просадець

і

бульвар – просадище
алея – просад.

Макс Мелетень 19 березня
про́гай
,
прога́єць
,
про́гайок
0

Якщо обсаджена листяними деревами, то прогай.

Макс Мелетень 19 березня
Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
Поділитись з друзями