29 квітня Словотвору виповнюється 10 рочків!
Приєднуйтесь до урочистого зідзвону!
Значення слова
Амбітний — претензійний.
Приклад вживання

В українській мові до пори СРСР амбітний означало не "амбициозный", а "честолюбивый, тщеславный", зміна значення відбулася лише в 1930-ті р.р.

Походження

лат. ambitio «догідництво, честолюбство», пов. ambīre «домагатися», з префікса amb(i)- «об-, навколо», споріднене з псл. оbь, укр. об, і дієслова īre «іти», спорідненого з псл. iti, укр. imú. Через посередництво р. та п. мов.

Приклади в інших мовах

англ. ambitious, чес. ambiciózní

Варіанти написання
амбіційний, амбіціозний

Перекладаємо слово амбітний

zaxwdliu
,
zaxodist
2

З оглядом на поправки до значення/значень (виджь мою змінку ту в "Обговоренні") даю слова, засвідчені в руській мові в значеннях, тяклих у всім обйемі значенням лат. слова *ambitiosus у всіх мовах, що його від лат. спосудили суть. Замічу що значення слів на za-xod- (сюди же частково й слова на za-id-) є в руській мові засвідчено й у значеннях поза значеннями слова ambitiosus, але таких, що тякнуть значенням инших слів від дієслова *ambire в лат., спосуджених різними зх.-ївропейськими мовами, на пр. *ambiens → ягел. ambient, ambience та рус. zaxwd, zaxodyeinïe, zaxodinui зо спільним значенням "оточення" з конкретизацією в инші різні значення.
Наведу різні слова на za-xod- та za-id- из словників з усіми значеннями, що прямо й непрямо тякнуть усім значенням слів на ambit- (важливо є брати до уваги всі значення слів на ambit-, при чім деякі з їх суть прямі й вихідні, йинші же похідні та перенесені, би могти розуміти тяклість йим руських слів на za-xod-/id-) та тяклі йим значення слів на ambit- у лат. чи в инших мовах на лат. ambit-:

Желехівський І:
за́хід (279):
2) "Eingang (крім иншого: надходження, зокрема заяви, клопотання тощо)" : лат. ambitio "the going about of candidates for office in Rome, and the soliciting of citizens for their vote; candidature; canvassing";

3) "das Verhalten, Betragen (стосунки, відношення, відносини, обходження, ставлення) : лат. ambitio "partiality, favoritism" — спільний знаменатіль у рус. та лат. є значення "обходження", у рус. є невизначеної якости відносин, у лат. виразно вибіркової прихильности, проте див. ниже й у рус. такий самий відтінок вибірково прихильного ставлення;
3) "der Wandel ("оборот, обертання; обіг; перетвір, перетворення; переміна, зміна; переворот; окілля, оточення")" : лат. ambitus "circuit, orbit, revolution, cycle, periphrasis, circumlocution, ostentation, environment; vanity; bribery" — спільне є все крім значень "vanity" та "bribery";

4) "Beschäftigung bei der Wirtschaft ("діяльність, труд, клопотання в господарстві, обійсті, ділі")" : лат. ambitio "a going around or about (клопотання, труд, старання, діяльність у ділі, господарстві тощо"

4) " ≈ обійстя" : лат. ambitio "that which surrounds ( ≈ обійстя)";

4) "Mühewaltung (послуги за вибірковою прихильністю, дружні послуги)" : лат. ambitio "partiality, favoritism" — див. вище;

4) "Bemühung (труд, старання, клопіт, клопотання, стримління, рачіння; біганина, крятання)" : лат. ambitio "a going around or about (див. вище)"; "vanity (в значеннях "суята, біганина")";

за́хідний (там же):
4) "emsig, betriebsam (старален, підприємлив, діялен, стримлив, праглив, рачив, крятав, суятен)" : лат. ambitiosus "ambitious (eager for advancement); winding, twisting (around)" — всі ті самі значення;

західни́к/-и́ця (там же):
"der/die sich eifrig um etwas bemüht (хто про що ревно старає, клопоче, ревно стримить, прагне до чого, крятає ревно коло чого)" : лат. ambitiosus "ambitious (eager for advancement); winding, twisting (around)"; ambitio "a going around or about; a desire, craving to achieve smth; a great exertion";

захо́дженє "Verkehr, Umgang (див. вище)" : лат. ambitio "partiality, favoritism" — див. вище; ambitus — див. вище;

захо́дини (там же):
див. під <за́хід> "4.";

заходи́стий (там же):
"2. dem nicht leicht beizukommen ist (що нелегко/тяжко є добути, дбати, досягти; до кого/якого тяжко/не легко є підступити, підійти)" : ягел. ambitious "wanting a lot of or special distinction, respect etc. (який вимагає крімного ставлення, чтіння тощо); hard to achieve (який не легко/тяжко є добути, дбати, досягти)";

2) "viel Mühe fordernd (що вимагає много труду, крятання, клопоту, старання)" : ягел. ambitious "hard to achieve";

3) "händelsüchtig (сварлив, задирист, вадлив)" : ягел. ambitious "wanting a lot of power, honor, respect, superiority, or other distinction" — спільний знаменатіль є значення "entitlement, вимагання крімного ставлення, вимога";

заходи́ти, зайти́ (там же):
4) "gut, auf gutem Fusse mit jemandem leben (жити з ким на дружній нозі); Umgang mit jemandem pflegen (тримати відносини, сполувати, спілкувати); mit jemandem verkehren (спілкувати, сполувати з ким)" — рівни вище: "Verkehr, Umgang", "partiality, favoritism";

4, b) "betreiben, sich worauf verlegen (клопотати, крятати, старати, дбати)" : лат. ambire "strive to get something from somebody, seek, strive for; solicit for";

за́ходливий (там же):
"emsig, fleißig (діялен, клопітлив, старален, стримлив, праглив, рачив)" : лат. ambitiosus "striving, craving for, seeking for; going about/around";

заходли́вість "1. Pflege (клопіт, клопотання, старання, дбання)", 2. Emsigkeit (старання, дбання, рачіння, ревність, прагнення, стримління, крятання)" : ягел. ambition "eager or inordinate desire for some object that confers distinction, as preferment, honor, superiority, political power, or fame; desire to distinguish one's self from other people ; an object of an ardent desire ; a desire to achieve these things ; a personal quality similar to motivation, not necessarily tied to a single goal ; the act of going about to solicit or obtain an office, or any other object of desire"; лат. ambitio "a going around or about; a desire for one's favor or good will; excessive desire to please, flattery, adulation ; a great exertion ; going about, soliciting"; ягел. ambitious "having desire, craving for smth, to achieve smth, wanting to amount or achieve smth";

Яворницький:
захо́дливий (278):
"хлопотливый ( = клопіток — про річ, тобто, яка вимагає клопоту, клопітке що, клопітка річ)";

за́ходно (там же):
"хлопотливо";

за́хід (там же)
"1. предприятие, начало дела ; 3) хлопоты";

Онишкевич, Словник бойківських говірок, І:
захі́д (291)
"утримання та піклування; господарство" (рівни "обійстя" та значення лат. ambitus "окілля, оточення");

за́хід (там же, ниже):
"2. клопотання, зусилля" (рівни ягел. ambition та лат. ambitio в значеннях "striving, craving, wanting, seeking to gain, achieve smth";

західник (там же):
"1. людина, що дуже про щось клопочеться; 2. людина, що керує всім господарством";

захо́дистий (292):
"неспокійний";

заходи́ти (там же):
"доглядати, піклуватися"
"мати з ким діло"
заходи́тися (там же):
1. "дбати про що" (рівни вище значення: дбати, старати, strive to gain, achieve; NB: у руській dbati та starati значать й to gain, achieve, procure, не йно to take care, to look after");
2. "сперечатися", нижче й "зачепитися з ким" (рівни вище про "händelsüchtig" у Желехівського та "vanity; entitlement" у ягел. ambition;
3. "чинити, жити" (рівни вище про "обходження, відносини)";

Словник говорів Буковини:
за́хід (146)
"приготування, морока";

заходитиси/-са, зайтиси/-са (там же):
1. "діставати, роздобувати" (див. вище про: дбати, старати, gain, procure й таке);
2. "входити в стосунки, мати справу з кимось" (див. вище до "Verkehr, Umgang; Mühewartung", "partiality, favoritism")
3. "розпочинати щось, братися за якусь справу" (диви вище про: старати, solicit, go about/around).

Отже, слова на amb-it- у лат. (в т.ч. й в инших мовах) та на za-xod-/-id- суть у цілі тотожні не йно значеннями, а й крім тварословом та розвитком значень: "ходити коло чого / за чим [дбаючи, стараючи, клопочучи] → дбати, старати, клопотати (у двоякім розумінні, й "take care, look after", й "strive to gain, procure; solicit") → прагнути/стриміти дбати/старати що". Різниця в тварослові є йно в передчепі: лат. amb- "о-, об-, коло, круг" : рус. za-.

אלישע פרוש 14 жовтня 2021
14 жовтня 2021

Добродію, у Вас весь текст не вмістився.

14 жовтня 2021

Вім, не стиг ім дописати. Терпіння.

наміристий
0
Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
13 жовтня 2021

Усе криво.
1. Амбіційний/амбітний ≠ претензійний; деде ті тями меджують, але точно не значать те саме.
2. Суто негативних значень, представлених в АТССУМ в сім латинського походження слові нема в жадній иншій мові, крім вятської, що натякає на думку про вплив сеї мови на творення таких негативних значень у руській. Сам же твар <амбітний> є, віді, від лядського <ambitny> — у всіх инших мовах се латинське слово зберігає морфологію латинського ambit-IOS-us. Але й у лядській мові серед значень слова ambitny нема жадного прямо (та й непрямо) негативного.
3. Серед великого числа синонимів до слова ambitious ино мала жменя, й то в самім кінці синонимічного ряду, йме негативні відтінки — всі ж инші суть нейтрально- позитивні.
Нейтрально-позитивні визначення того лат. слова суть и в дінській (серед значень жадного негативного), пранецькій, и позитивні й негативні суть у португальській, нейтральні в испанській, невизначене (але точно не негативне) в итальській.

Поділитись з друзями