Значення слова

Амбітний — претензійний.

Приклад вживання

В українській мові до пори СРСР амбітний означало не "амбициозный", а "честолюбивый, тщеславный", зміна значення відбулася лише в 1930-ті р.р.

Походження

лат. ambitio «догідництво, честолюбство», пов. ambīre «домагатися», з префікса amb(i)- «об-, навколо», споріднене з псл. оbь, укр. об, і дієслова īre «іти», спорідненого з псл. iti, укр. imú. Через посередництво р. та п. мов.

Приклади в інших мовах

англ. ambitious, чес. ambiciózní

Варіанти написання
амбіційний, амбіціозний
Слово додав

Перекладаємо слово амбітний

zaxwdliu
,
zaxodist
1

З оглядом на поправки до значення/значень (виджь мою змінку ту в "Обговоренні") даю слова, засвідчені в руській мові в значеннях, тяклих у всім обйемі значенням лат. слова *ambitiosus у всіх мовах, що його від лат. спосудили суть. Замічу що значення слів на za-xod- (сюди же частково й слова на za-id-) є в руській мові засвідчено й у значеннях поза значеннями слова ambitiosus, але таких, що тякнуть значенням инших слів від дієслова *ambire в лат., спосуджених різними зх.-ївропейськими мовами, на пр. *ambiens → ягел. ambient, ambience та рус. zaxwd, zaxodyeinïe, zaxodinui зо спільним значенням "оточення" з конкретизацією в инші різні значення.
Наведу різні слова на za-xod- та za-id- из словників з усіми значеннями, що прямо й непрямо тякнуть усім значенням слів на ambit- (важливо є брати до уваги всі значення слів на ambit-, при чім деякі з їх суть прямі й вихідні, йинші же похідні та перенесені, би могти розуміти тяклість йим руських слів на za-xod-/id-) та тяклі йим значення слів на ambit- у лат. чи в инших мовах на лат. ambit-:

Желехівський І:
за́хід (279):
2) "Eingang (крім иншого: надходження, зокрема заяви, клопотання тощо)" : лат. ambitio "the going about of candidates for office in Rome, and the soliciting of citizens for their vote; candidature; canvassing";

3) "das Verhalten, Betragen (стосунки, відношення, відносини, обходження, ставлення) : лат. ambitio "partiality, favoritism" — спільний знаменатіль у рус. та лат. є значення "обходження", у рус. є невизначеної якости відносин, у лат. виразно вибіркової прихильности, проте див. ниже й у рус. такий самий відтінок вибірково прихильного ставлення;
3) "der Wandel ("оборот, обертання; обіг; перетвір, перетворення; переміна, зміна; переворот; окілля, оточення")" : лат. ambitus "circuit, orbit, revolution, cycle, periphrasis, circumlocution, ostentation, environment; vanity; bribery" — спільне є все крім значень "vanity" та "bribery";

4) "Beschäftigung bei der Wirtschaft ("діяльність, труд, клопотання в господарстві, обійсті, ділі")" : лат. ambitio "a going around or about (клопотання, труд, старання, діяльність у ділі, господарстві тощо"

4) " ≈ обійстя" : лат. ambitio "that which surrounds ( ≈ обійстя)";

4) "Mühewaltung (послуги за вибірковою прихильністю, дружні послуги)" : лат. ambitio "partiality, favoritism" — див. вище;

4) "Bemühung (труд, старання, клопіт, клопотання, стримління, рачіння; біганина, крятання)" : лат. ambitio "a going around or about (див. вище)"; "vanity (в значеннях "суята, біганина")";

за́хідний (там же):
4) "emsig, betriebsam (старален, підприємлив, діялен, стримлив, праглив, рачив, крятав, суятен)" : лат. ambitiosus "ambitious (eager for advancement); winding, twisting (around)" — всі ті самі значення;

західни́к/-и́ця (там же):
"der/die sich eifrig um etwas bemüht (хто про що ревно старає, клопоче, ревно стримить, прагне до чого, крятає ревно коло чого)" : лат. ambitiosus "ambitious (eager for advancement); winding, twisting (around)"; ambitio "a going around or about; a desire, craving to achieve smth; a great exertion";

захо́дженє "Verkehr, Umgang (див. вище)" : лат. ambitio "partiality, favoritism" — див. вище; ambitus — див. вище;

захо́дини (там же):
див. під <за́хід> "4.";

заходи́стий (там же):
"2. dem nicht leicht beizukommen ist (що нелегко/тяжко є добути, дбати, досягти; до кого/якого тяжко/не легко є підступити, підійти)" : ягел. ambitious "wanting a lot of or special distinction, respect etc. (який вимагає крімного ставлення, чтіння тощо); hard to achieve (який не легко/тяжко є добути, дбати, досягти)";

2) "viel Mühe fordernd (що вимагає много труду, крятання, клопоту, старання)" : ягел. ambitious "hard to achieve";

3) "händelsüchtig (сварлив, задирист, вадлив)" : ягел. ambitious "wanting a lot of power, honor, respect, superiority, or other distinction" — спільний знаменатіль є значення "entitlement, вимагання крімного ставлення, вимога";

заходи́ти, зайти́ (там же):
4) "gut, auf gutem Fusse mit jemandem leben (жити з ким на дружній нозі); Umgang mit jemandem pflegen (тримати відносини, сполувати, спілкувати); mit jemandem verkehren (спілкувати, сполувати з ким)" — рівни вище: "Verkehr, Umgang", "partiality, favoritism";

4, b) "betreiben, sich worauf verlegen (клопотати, крятати, старати, дбати)" : лат. ambire "strive to get something from somebody, seek, strive for; solicit for";

за́ходливий (там же):
"emsig, fleißig (діялен, клопітлив, старален, стримлив, праглив, рачив)" : лат. ambitiosus "striving, craving for, seeking for; going about/around";

заходли́вість "1. Pflege (клопіт, клопотання, старання, дбання)", 2. Emsigkeit (старання, дбання, рачіння, ревність, прагнення, стримління, крятання)" : ягел. ambition "eager or inordinate desire for some object that confers distinction, as preferment, honor, superiority, political power, or fame; desire to distinguish one's self from other people ; an object of an ardent desire ; a desire to achieve these things ; a personal quality similar to motivation, not necessarily tied to a single goal ; the act of going about to solicit or obtain an office, or any other object of desire"; лат. ambitio "a going around or about; a desire for one's favor or good will; excessive desire to please, flattery, adulation ; a great exertion ; going about, soliciting"; ягел. ambitious "having desire, craving for smth, to achieve smth, wanting to amount or achieve smth";

Яворницький:
захо́дливий (278):
"хлопотливый ( = клопіток — про річ, тобто, яка вимагає клопоту, клопітке що, клопітка річ)";

за́ходно (там же):
"хлопотливо";

за́хід (там же)
"1. предприятие, начало дела ; 3) хлопоты";

Онишкевич, Словник бойківських говірок, І:
захі́д (291)
"утримання та піклування; господарство" (рівни "обійстя" та значення лат. ambitus "окілля, оточення");

за́хід (там же, ниже):
"2. клопотання, зусилля" (рівни ягел. ambition та лат. ambitio в значеннях "striving, craving, wanting, seeking to gain, achieve smth";

західник (там же):
"1. людина, що дуже про щось клопочеться; 2. людина, що керує всім господарством";

захо́дистий (292):
"неспокійний";

заходи́ти (там же):
"доглядати, піклуватися"
"мати з ким діло"
заходи́тися (там же):
1. "дбати про що" (рівни вище значення: дбати, старати, strive to gain, achieve; NB: у руській dbati та starati значать й to gain, achieve, procure, не йно to take care, to look after");
2. "сперечатися", нижче й "зачепитися з ким" (рівни вище про "händelsüchtig" у Желехівського та "vanity; entitlement" у ягел. ambition;
3. "чинити, жити" (рівни вище про "обходження, відносини)";

Словник говорів Буковини:
за́хід (146)
"приготування, морока";

заходитиси/-са, зайтиси/-са (там же):
1. "діставати, роздобувати" (див. вище про: дбати, старати, gain, procure й таке);
2. "входити в стосунки, мати справу з кимось" (див. вище до "Verkehr, Umgang; Mühewartung", "partiality, favoritism")
3. "розпочинати щось, братися за якусь справу" (диви вище про: старати, solicit, go about/around).

Отже, слова на amb-it- у лат. (в т.ч. й в инших мовах) та на za-xod-/-id- суть у цілі тотожні не йно значеннями, а й крім тварословом та розвитком значень: "ходити коло чого / за чим [дбаючи, стараючи, клопочучи] → дбати, старати, клопотати (у двоякім розумінні, й "take care, look after", й "strive to gain, procure; solicit") → прагнути/стриміти дбати/старати що". Різниця в тварослові є йно в передчепі: лат. amb- "о-, об-, коло, круг" : рус. za-.

אלישע פרוש 14 жовтня 2021
14 жовтня 2021

Добродію, у Вас весь текст не вмістився.

14 жовтня 2021

Вім, не стиг ім дописати. Терпіння.

Запропонувати свій варіант перекладу
Увійдіть щоб додати переклад
Обговорення слова
13 жовтня 2021

Усе криво.
1. Амбіційний/амбітний ≠ претензійний; деде ті тями меджують, але точно не значать те саме.
2. Суто негативних значень, представлених в АТССУМ в сім латинського походження слові нема в жадній иншій мові, крім вятської, що натякає на думку про вплив сеї мови на творення таких негативних значень у руській. Сам же твар <амбітний> є, віді, від лядського <ambitny> — у всіх инших мовах се латинське слово зберігає морфологію латинського ambit-IOS-us. Але й у лядській мові серед значень слова ambitny нема жадного прямо (та й непрямо) негативного.
3. Серед великого числа синонимів до слова ambitious ино мала жменя, й то в самім кінці синонимічного ряду, йме негативні відтінки — всі ж инші суть нейтрально- позитивні.
Нейтрально-позитивні визначення того лат. слова суть и в дінській (серед значень жадного негативного), пранецькій, и позитивні й негативні суть у португальській, нейтральні в испанській, невизначене (але точно не негативне) в итальській.

Поділитись з друзями