Значення слова
Ідентичний — тотожний, однаковий, рівнозначний.
Приклад вживання

Цей товар ідентичний наявному в мережі магазинів.

Походження

англ. identity

Розділи
Слово додав

Перекладаємо слово ідентичний

тотожний
15
Lodyk Vovchak 12 січня 2015
5 березня 2018

goroh.pp.ua: тотожний
запозичення з чеської мови;
ч. totožný «ідентичний» утворено в XIX ст. від займенника totéž «те саме» (із сполучення to též, букв. «то теж») або на основі р. тот же «той же», де займенники to, тот відповідають укр. той, а частка žе, же – укр. же;
слц. totožný;

24 грудня 2023

Знайдені там відбитки тотожні (рівні) до збереженим у нашій базі даних, з попереднього місця злочину.

24 грудня 2023

(Ототожнення, ідентичність, ідентифікація)_
\
identity ~
identify yourself –
. У психології цей термін описує процес, у якому людина ставить себе в роль або ситуацію іншої людини, або внутрішній психічний процес, який навіть створює ідентичність, створюючи відчуття причетності. Найглибше цей механізм досліджено в психоаналізі, де ідентифікація фігурує як важливий несвідомий процес, завдяки якому відбувається саморозвиток "Я" суб'єкта

Ідентифіка́ція (від лат. iden — «так само», та лат. facere — «робити»; буквально означає «прирівняти») — широке поняття психологічної науки (психології та психоаналізу)
стосовне психічного процесу уподібнення себе з іншим індивідом чи групою на основі емоційного зв'язку; набуття, засвоєння цінностей, ролей, моральних якостей іншої людини, особливо батьків; копіювання суб'єктом думок, почуттів, дій іншої людини, яка є моделлю; є способом розуміння іншої людини через усвідомлене чи неусвідомлене ототожнення її з собою, намагання зрозуміти її стан, настрій, самооцінку, ставлення до світу, уявивши себе на її місці.[1][2][3] Поняття було введене 3игмундом Фрейдом, і поширилося далеко за рамки психоаналізу, зокрема в соціальній психології, і в сучасному розумінні охоплює декілька сфер психічної реальності, що перетинаються.[4]

В залежності від класифікації характеристик ототожнення, виділяють такі види ідентифікації: ситуативну ідентифікацію, групову, соціальну, особистісну (політична ідентифікація, котра входить до розділу особистісної). Соціальна ідентифікація стосується процесу, коли людина ототожнює себе як агента соціального кола. Групова ідентифікація — уподібнення себе спільності групи. У психології цей термін описує процес, у якому людина ставить себе в роль або ситуацію іншої людини, або внутрішній психічний процес, який навіть створює ідентичність, створюючи відчуття причетності. Найглибше цей механізм досліджено в психоаналізі, де ідентифікація фігурує як важливий несвідомий процес, завдяки якому відбувається саморозвиток "Я" суб'єкта.[1][2] Такий процес може відбуватися свідомо, як у актора, який ідентифікує себе з роллю, яку він грає. Крім того, ідентифікація може відбуватися з людиною передсвідомо, що зазвичай буває, наприклад, коли глядач фільму чи вистави ототожнює себе з одним із героїв. Передсвідоме означає, що це відбувається мимоволі, тобто без наміру, але є свідомим. Крім того, ідентифікація також може відбуватися несвідомо, як це майже є правилом в розвитку ідентичності в онтогенезі людини.

Ідентифікація — це концепція в психології та психоаналізі, а також у вивченні мистецтва. Люди здатні ідентифікувати себе не тільки з іншими людьми, але й з групами, з організацією чи установою, з релігією, зі світоглядом, твариною, предметом, ідеєю тощо. Це не обов'язково, але може сприяти формуванню ідеологій.

Ідентифікація не обов'язково має бути свідомою та усвідомленою, але часто підпорядковується несвідомим процесам, які відіграють важливу роль у психоаналізі як механізм захисту. Водночас розвиток особистості неможливий без процесів ідентифікації.

24 грудня 2023

НЕВІДХИЛЬНИЙ
/
/
ці дані - невідхильні. (відповідні)
ці відбитки - невідхильні. (відповідні)
Цей товар невідхильний (відповідний) наявному в мережі магазинів.
( автор-и мся +точно Oreksanduru
)

однаковий
9
Lodyk Vovchak 12 січня 2015
7 червня 2023

+++

24 грудня 2023

Знайдені там відбитки однакові(збігаються) до збереженим у нашій базі даних, з попереднього місця злочину.

24 грудня 2023

сурівність - однаковість

сніський
7
Махно Рус 6 березня 2018
26 січня 2020

+
goroh.pp.ua: сніський
Хоч тут не про абсолютну схожість, а про доволі сильну.

24 грудня 2023

це типу зкальковано з польскької тіцький, кіцький?

тежний
5

Від "те ж".
Ідентичне слову "тотожний" (від "тото ж"), лишень останнє маркують запозиченням з чеської, і замість трохи дивного "тото ж", даю українське "те ж".

28 січня 2020

Коротко і влучно !

28 січня 2020

Дякую!

24 грудня 2023

Цей товар ідентичний наявному в мережі магазинів.
\
Цей товар тежний наявному (теж є) в мережі магазинів.
_________________________________________
Наш воїн набагато сильніший за багатьох його противників разом узятих.
Але він тежний як і вони - бо ТЕЖ любить каву з молоком та цукром.
__________________________________________________________
- Андрійко, твоя поведінка з дівчатами , просто жахлива!
- А ти, Грицько, теж не правий бо занадто галасуєш...
Тежні
___________________________________
У нас тежні клієнти
- Мені знижку по промокоду, будь-ласка!
- й мені теж, але промо-коду немає, будь-ласка !

24 грудня 2023

Знайдені там відбитки тежні до збереженим у нашій базі даних, з попереднього місця злочину. Бо теж були у вигляді крові.

нестеме́нний
3

Словникове слово саме у такій тямі, як запозичене "ідентичний":
Нестеме́нний – Точ-в-точ такий самий.
r2u.org.ua: нестеменний
goroh.pp.ua: нестеменний?redirectFromWord=Нестеме́нний

26 січня 2020

Підпираю !

24 грудня 2023

Знайдені там відбитки нестеменні( є собою, або спорідненні з кимсь чимсь) до збереженим у нашій базі даних, з попереднього місця злочину. Бо теж були у вигляді крові.

24 грудня 2023

Нестеменний - це "який є." , це не зовсім про ідентичність, а про відповідність до чогось зі своєї сорочки. ближче про СПОРІДНЕННЯ.

Також,
ДО ПРИКЛАДУ, коли не зовсім споріднення(те не ідентичність) - але ніби як, бо дуже схожий чимсь:
І очі чогось заплющує, і з місця зривається, — от стеменний кіт. МВ. (О. 1862. III. 39).
/
– "от стеменний кіт" - ну точно кіт - - бо ДУЖЕ СХОЖЕ, АЛЕ ВЖЕ НІБИ ЯК, , -
саме у цьому прикладі, тут, про схожість у чомусь - ТА НЕ ПРО ІДЕНТИЧНІСТЬ.
не про дійсну ідентичність 100%

збіжний
3
Volodymyr Khlopan 5 лютого 2020
24 грудня 2023

Вірно ++

24 грудня 2023

Знайдені там відбитки збіжні(бо є збіг) до збереженим у нашій базі даних, з попереднього місця злочину. Та теж були у вигляді крові., як у описі.

досто́тній
3
Volodymyr Khlopan 14 лютого 2020
24 грудня 2023

Достотна історія - достовірна історія - дійсна - ніяк не ідентична, це як "вірно й відповідає дійсності, АЛЕ НЕ ПРО ІДЕНТИЧНІСТЬ.
(воно (до)стотне так написано в святім письмі = вірно так написано...)
не про однаковість, а про відповідність до того чи так є, було.

24 грудня 2023

Мені достотно відомо, що гетьман Наливайко у Волощині, за кордоном (Іван Ле, Наливайко, 1957, 225).
= Мені точно відомо, дійсно відомо, відомо як є. БЕЗПОМИЛКОВО ВІДОМО.

Знайдені там відбитки достотні(вірні, правдиві) до збереженим у нашій базі даних, з попереднього місця злочину. Бо теж були у вигляді крові і це вірно та правдиво.

рівнозначний
2
Lodyk Vovchak 12 січня 2015
24 грудня 2023

++

Ісаги. Тематика тих саг прийшла до
Скандинавії з Київської Русі, Візантії,
Франції, Англії, Ірландії, як
рівнож

не-
посередньо з Далекого Сходу. Очевид¬
но ті джерела улягли в Скандинавії ве¬
ликим змінам. Вони набрали питомих
норманам і їхній психіці ціх, а тоді
розходилися в зміненому виді дальше
по світі. Хто знає чи часами така пере¬
роблена сага не попала до краю, який

колись послужив тематикою і джере¬
лом до її укладу.

Значіння й важність саґ у світовій
літературі дуже велике. Поминаючи те,
що вони служили взором для пізніших
літературних творів, саги становлять
самі собою один з розділів, який нічим
іншим не далосьби замінити.

М. В. Павленко-Луців

26 січня 2020

Иносе !

26 січня 2020

Спасибіг!

24 грудня 2023

Знайдені там відбитки достеменні (бо правдиві / чи точні) до збереженим у нашій базі даних, з попереднього місця злочину. Бо теж були на місці злочину й точно у вигляді крові.

24 грудня 2023

ДОСТЕМЕННО, розм. 1. Присл. до достеменний. Не знаю, як воно вже достеменно було, але раптом Маківка зник з села.

Коли й де саме відбудеться зустріч усіх президентів, достеменно поки не відомо

Ми не знаємо достеменно, як все це працює

тожсамий
2

"Тожсамий" від тожсамість.

Sherif Ermachenko 7 червня 2023

й + Тежсамне (слово)

однакий
2
S. Velichko 24 грудня 2023
дзий
1

Від давньоукраїнського. тьз- "той же, такий же, рівний, однаковий".
Приклади слів на тьз-: тьзица "та, хто носить таке саме ім'я", тьзозвірник"подібний до звіра", тезка"однаковий, який має те саме ім'я, подібний, однаковий", тьзьство "подібність, схожість, однаковість".
Початок слова вимовляєтсья як дз- аналогічно до слова бджола, яке виникло від давнішого пчола внаслідок асиміляції.

24 грудня 2023

дзи-й, тез, тз-о, тьз :
iso- | Etymology of prefix iso- by etymonline

ISO-: "equal, similar, identical; isometric," from Greek isos "equal to, the same as; equally divided; fair,… See origin and meaning of
=
/
ізо- | Етимологія префікса ізо- через етимонлайн

ISO-: «рівний, подібний, ідентичний; ізометричний», від грецького isos «рівний, такий самий, як; однаково розділений; справедливий,… Див. походження та значення

Юра Шевчук 19 грудня 2021
19 грудня 2021

Цікавий варіянт. 🤔

24 грудня 2023

СТОТНИЙ

стотний - (дісний, відчутний, АЛЕ ТАКОЖ, МОЖЛИВО - ВІДПОВІДНИЙ ДО ПОТРЕБИ)

\
стотний - внесок в розвиток мистецького напрямку

це вже про - "вірно" = відповідати дійсності, (воно стотне, бо так написано в святім письмі = вірно так написано...)
не про однаковість, та про відповідність - майже те саме
______________________________________________________________

Знайдені там відбитки стотні (вірні / чи відповідні / дійсно, дійсні) до збереженим у нашій базі даних, з попереднього місця злочину. Бо теж були на місці злочину й точно у вигляді крові.

невідхильний
1

ці дані - невідхильні. (відповідні)
ці відбитки - невідхильні. (відповідні)
Цей товар невідхильний (відповідний) наявному в мережі магазинів.
( автор-и мся +точно Oreksanduru
)

відповідний
1

ці дані - (відповідні) - невідхильні.
ці відбитки - (відповідні) - невідхильні.
Цей товар (відповідний) невідхильний наявному в мережі магазинів.
( запропонував мся + автор-и +точно Oreksanduru
)

тежий
0

Від "те ж".
Ідентичне слову "тотожний" (від "тото ж"), лишень останнє маркують запозиченням з чеської, і замість трохи дивного "тото ж", даю українське "те ж".
Даю всічену (без [н]) форму.

тосамий
0

тоса́мий

Богдан Грищенко 13 листопада 2021
тожний
0
Богдан Грищенко 13 листопада 2021
тожесамий
0
Богдан Грищенко 13 листопада 2021
елементарний
0
ВИКТОРИЯ ЗУБКО 13 жовтня 2022
сурівний
0
Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
24 грудня 2023

однаковий –
/
Знайдені там відбитки однакові(збігаються) до збереженим у нашій базі даних, з попереднього місця злочину.
_____________________
нестеме́нний –
/
це "який є." , це не зовсім про ідентичність, а про відповідність до чогось зі своєї сорочки. ближче про СПОРІДНЕННЯ.
/
Також,
ДО ПРИКЛАДУ, коли не зовсім споріднення(те не ідентичність) - але ніби як, бо дуже схожий чимсь:
І очі чогось заплющує, і з місця зривається, — от стеменний кіт. МВ. (О. 1862. III. 39).
- тут про схожість у чомусь - ТА НЕ ПРО ІДЕНТИЧНІСТЬ.

24 грудня 2023

збіжний –
/
Знайдені там відбитки збіжні(бо є збіг) до збереженим у нашій базі даних, з попереднього місця злочину. Та теж були у вигляді крові.
______________________
досто́тній –
/
Достотна історія - достовірна історія - дійсна - ніяк не ідентична, це як "вірно й відповідає дійсності, АЛЕ НЕ ПРО ІДЕНТИЧНІСТЬ.
(воно (до)стотне, так написано в святім письмі = вірно так написано...)
не про однаковість, а про відповідність до того чи так є, було.

24 грудня 2023

Мені достотно відомо, що гетьман Наливайко у Волощині, за кордоном (Іван Ле, Наливайко, 1957, 225).
= Мені точно відомо, дійсно відомо, відомо як є. БЕЗПОМИЛКОВО ВІДОМО.

Знайдені там відбитки достотні(вірні, правдиві) до збереженим у нашій базі даних, з попереднього місця злочину. Бо теж були у вигляді крові і це вірно та правдиво.

24 грудня 2023

СУРІВНИЙ

24 грудня 2023

https://www.etymonline.com/word/iso-
дзи-й, тз-е, тз-о :
iso- | Etymology of prefix iso- by etymonline

ISO-: "equal, similar, identical; isometric," from Greek isos "equal to, the same as; equally divided; fair,… See origin and meaning of
=
/
ізо- | Етимологія префікса ізо- через етимонлайн

ISO-: «рівний, подібний, ідентичний; ізометричний», від грецького isos «рівний, такий самий, як; однаково розділений; справедливий,… Див. походження та значення

24 грудня 2023

НЕВІДХИЛЬНИЙ
/
/
ці дані - невідхильні.
ці відбитки - невідхильні.
Цей товар невідхильний (відповідний) наявному в мережі магазинів.
( автор-и мся +точно Oreksanduru
)

Поділитись з друзями