Значення слова
-ія — суфікс на позначення назв держав, земель, континентів. Відповідає українському "-щина".
Приклад вживання

"Греція", мало хто знає, у давнину українці знали як "Греччина".

Походження

лат. -ia, від давньогрецьк. -ία, від пртоіндоєвропейськ. *-i-eh₂

Приклади в інших мовах

анґл. ia

Варіанти написання
-ія, ія, -ия, -ia
Слово додав

Перекладаємо слово -ія (в назвах країн)

-щина
,
-ччина
21

Як: Московщина, Німеччина, Галичина, Туреччина, Гуцульщина...
Деякі країни в минулому, ще до СРСР, українці лише так і звали:
Греція — Греччина (r2u.org.ua: Греччина )
Болгарія — Болгарщина (r2u.org.ua: Болгарщина )
Аравія — Арабщина (r2u.org.ua: Арабщина )
Можна продовжити: Хорватія – Хорватщина, Іспанія – Іспанщина, Данія – Данщина, Анґлія – Анґельщина (як у білорусів – Анґе́льшчына) тощо.
Принаймні для тих країн, де така словотворча модель можлива.

21 жовтня 2019

Хіба ж "Хорватщина", а не "Хорваччина"? Що ж до Англії, гадаю, що лучче називать її Ягельщина, бо "англієць" давнішою українською – "яглянин", а "англійський" мав би буть "ягельський".

21 жовтня 2019

Доречно.

2 квітня 2020

Цісарю, мені цікаво, а якою буде образ від руси, Русь?
Невже Рущина, бо я не певен у точності свого припущення.

12 квітня 2020

Знаю лиш, що "Русьчизна" це назва старої української мови.

13 квітня 2020

Здається чеська і словенська мають закінчення -щина у назві своїх мов.
Дякую за цікаву довідку.

27 травня 2020

!

9

особливий образ, подібний до Русь

Danylo Shelest 2 квітня 2020
7 грудня 2020

+ + +
Як Suomi дало Сумь, Руси дало Русь!

24 серпня 2022

В Повісті Минулих Літ Нестор Літописець називає землі України "Велика Скуфь"
Джерело:http://litopys.org.ua/lavrlet/lavr01.htm "Дулѣби 1 живѧху по Бу҃ 2 гдѣ 3 нъıне Велъıнѧне 4. а Оулучи Тиверьци . сѣдѧху бо по Днѣстру А . присѣдѧху 5 къ Дунаєви бѣ множьство ихъ . сѣдѧху бо 6 по Днѣстру 7. или 8 до морѧ . [и] Б суть гради их . и до сего дн҃е . да то сѧ зваху 9 ѿ Грекъ . Великаӕ Скуфь ."
Тому +.

земля
4

Подібно до назв «Руська земля», «Лядська земля» (Лӕдьскаӕ землѧ), «Грецька земля» (Грѣцискаӕ землѧ), «Угорська земля» (Оугорьскаӕ землѧ), «Болгарська земля» (Болгарьскаӕ землѧ), «Німецька земля» (Нѣмцькаӕ землѧ), «Чеська земля» (Чьшьскаӕ землѧ), «Литовська земля» (Литовьскаӕ землѧ), «Ятвязька земля» (Ӕтвескаӕ землѧ).

Вадим Мельник 29 липня 2020
2

Наше закінчення та прямий відповідник до Латини. Подібно огортає різні галузі.
Зазвичай стосувався країв, як ото Трипілля, Межиріччя, Міжмор'я. Але й для імен країн підійде.

Danylo Shelest 1 квітня 2020
9 січня 2023

Ем, ні, тут -я від збірностьи, яскравий приклад: одн. волос — мн. волоси — зб. волосся.

0

проста жіноча форма іменника

Danylo Shelest 1 квітня 2020
Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
Поділитись з друзями