Значення слова
Паразит — вид взаємозв'язків між різними видами, за якого один з них (паразит) певний час використовує іншого (хазяїна) як джерело живлення та середовище існування, частково чи повністю покладає на нього регуляцію своїх взаємовідносин з довкіллям.
Приклад вживання

Терміном парази́т називають організм, який живе за рахунок іншого організму, якого іменують хазяїном.

Походження

грец. Παράσιτο — нахлібник

Слово додав

Перекладаємо слово паразит

S. Velichko 3 травня 2019
22 січня 2023

Паразитний — чужоїдний. Наявне і в сучасних словниках. Паразитувати — чужоїдити (за прикладом гнилоїд — гнилоїдити, що наявне у Грінченка і Желехівського)
goroh.pp.ua: Чужоїдний

22 січня 2023

<НаявнЕ І В Сучасних>

‹наявнЕ Й У Сучасних›

21 квітня

++
С. Нечай, 2003, с. 438

ка́лиця
4

calica
Вимова: {ˈkalɪt͡ɕɘ ~ ˈkalɪt͡sɘ ~ ˈkalit͡sɘ ~ ˈgalɪt͡ɕɘ ~ ˈgalɪt͡sɘ ~ ˈgalit͡sɘ ~ ˈgalɪd͡ʑɘ ~ ˈgalɪd͡zɘ}.
Див. ЕСУМ (І, 460): ґáлиця³ "шкідлива комаха; паразит". Переки ЕСУМ я гадаю дане там слово є від корене *kal- "бруд, гидь" (не від *gal- "чорний"), що ліпше яснить звук [g], яким часто є явлено в руській фонему /k/; рівни: ґава <= *кава, ґуліздзя (ЕСУМ, І, 616) <= *колісця, ґунджер (ЕСУМ, І, 620) <= кучер тощо.

אלישע פרוש 5 липня 2020
7 лютого

Не відповідає цілі

галапáс
3

sum.in.ua: ghalapas

паразитизм - галапасництво

Andrii Andrii 19 квітня 2019
5 серпня 2021

+++

притрут
,
притруд
,
потрут
3
або
потрод
,
патрот
,
патрод

pritrõt ; pritrõd ; potrõt ; potrõd ; patrõt ; patrõd
Tuoryeno iz peredcepwf pri-, po-, pa- za gr. "παρα-" ta trõd/trõt (SIRM V: труд¹,²,³, 654—655, трут¹,², 660, труїти, 656, тривний, 635, травити 614, тровити, 646; d.-rous. <троути, тров->) za gr. "σιτος".

Tuar <trõd> e daunya zuõcoména */t/ → */d/ do <trõt>, wd prasl. *tro-nt- (*tr-o-nt-?), zu *-nt- cinnoho déyepricmêtnika, tobo znacya *"cto/cyto/yacuy trôue=ésty". Sebo <pritrõt/pritrõd/potrõt/potrõd/patrõt/patrõd> e *"cyto ésty pri cwm/ceimy → parasite".

אלישע פרוש 5 серпня 2021
вʼїдень
1
Andrii Andrii 6 липня 2019
похатурник
1

ПохaтУрник - любитель чaстих походів до сусідів у гості. Теж сaме знaчення, що первісно було й у пaрaзитa.

Андрій Сильчук 11 травня 2023
похатник
1

ПохAтник - любитель чaстих походів до сусідів у гості. Теж сaме знaчення, що первісно було й у пaрaзитa.

Андрій Сильчук 11 травня 2023
(у)чужосис
1
Роман Роман2 24 березня
24 березня

Краще цьому дам +

25 березня

<Краще цьому дам +>

Dougye ceuderno e stauleno receinïe. 'Crasxye'? 'Tseomou' e = pran. ‹celui-ci› = "this one" = "exactly/specifically/namely this one".

Gadaiõ xotéli'ste cazati: »Damy tacui + tou.« ci: »Tacui damy tou +.«, ci: »Tacui damy gòlôs pro se slovo.«. Se = "this", tse = "this one".

25 березня

Дякую, Єлисію, але на ваші виправлення не підписувався.

чужоживець
1

Чужоживці (мн.)

Ярослав Мудров 21 квітня
живоїд
0
Роман Роман2 7 лютого
наїдник
0
Роман Роман2 13 березня
нажерник
0
Роман Роман2 13 березня
прижерник
0
Роман Роман2 13 березня
(у)живосис
,
живосос
0

От паразит -- от живосис!

Роман Роман2 24 березня
Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
Поділитись з друзями