Значення слова
Придатний для дихання — такий, у якому можна дихати.
Приклад вживання

Атмосфера цієї планети придатна для дихання, можемо знімати скафандри.

Походження

калька рос. фрази "пригоден для дыхания"

Приклади в інших мовах

анґл. breathable
чес. prodyšný
слов. priedušny
пол. oddychająca

Варіанти написання
пригодний для дихання, breathable
Слово додав

Перекладаємо слово придатний для дихання

дихо́мий
9

Пропозиція знайомого науковця.
Відо́мий – що його легко ввідати,
Рухо́мий – придатний до руху,
Чито́мий – читний, який можна прочитати,
Пи́то́мий – що може "питати",
Свідо́мий – що може користуватися свідомістю.
А ще близо́мий, знайо́мий, лако́мий тощо.

31 грудня 2020

+

31 грудня 2020

Старожитній спосіб, тепер неплідний.

31 грудня 2020

Na »nofogitnix« ino sposobéx daleco ne éxati.

31 грудня 2020

Неправда Ваша. Бо старих способів зрікаються аж після того, як з'являються нові. Святе місце не буває порожнє.

дишний
6

Як і в чехів та словаків:
чес. prodyšný
слов. priedušny

31 грудня 2020

+

31 грудня 2020

+++

дишкий
5
Oleksa Rusyn 31 грудня 2020
дишимий
1

Як питимий.

дихавий
0

Цитую добродія Єлисія:
чепенем -u-, з виділенням у сім чепени значення придатності (як продовження, специфікації значення тенденції, схильності, якості дії й под.), за зразком таких прикметників віддієслівних: бодавыи "бодливый" (← bod-a-u ← bod-a-ti), дѣлавыи "деятельный, действительный" (← dél-a-u ← dél-a-ti), хупавыи "тщеславный, гордый, хвастливый, отважный" (← xoup-a-u ← *xoup-a-ti/xoupsti "хвалитися, заноситися"; аналогічні щодо семантики морфеми *-a-u- творення знають і чеська та словацька мови, напр. слвц.: boľavý (← bolieť) "болючий, який викликає біль", низького регістра сленгове jebavý (← jebať) "сексапільний, який викликає собою бажання до сексу", чес. těkavý "який блукає, літає, випаровується, шниряє" (← těkat "рискати, блукати, нипати, шниряти, бігати"), ч./слвц. prchavý "мимолітний, непостійний, який відлітає, випаровується, тікає" (← prchat/prchať). Сей ряд з указаною семантикою морфеми доповнюють морфемно синонімічні прикметники віддієслівні з інфінітивною темою *-і-, яких іще більше є: баснословивыи *"схильний до байок, пліток" (← *баснь словити=казати, передавати словами), блѧдивыи (← **блѧдити/блѧсти), богоносивыи "який носить у собі бога", боголюбивыи, вѣдивыи "який відає" тощо. Часто такі творення є тяжко відмежувати від прикметників відіменникових: грудавыи "неровный, шероховатый" (← grõda), гърбавыи (← gorb/gurb), жилавыи "снабженный жилами" (← gila), искравыи "испускающий искры" (← iscra), клюкавыи "коварный, хитрый" (← cleuca "крива паль → кривизна → кривда, непрямий чин"; може бути аналізовано й як від дієслова cleucati/клюкати "ходити криво → чинити криво/лукаво" →: cleucau "який чинить/ходить клюкою/клюками=лукаво, хитро, підступно") тощо.

Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
Поділитись з друзями