Значення слова
Графіка — галузь діяльності, в якій комп'ютери поряд зі спеціальним програмним забезпеченням використовуються як інструмент як для створення (синтезу) і редагування зображень, так і для оцифрування візуальної інформації, отриманої з реального світу, з метою подальшої її обробки та зберігання.
Приклад вживання

Піксель арт — піксельна графіка, важлива форма цифрового мистецтва, що створюється за допомогою програмного забезпечення для растрової графіки, де зображення редагуються на рівні пікселів.

Псевдографіка також породила окремий рід графічного мистецтва — ASCII-art (Аскі-арт) — створення малюнків за допомогою символів псевдографіки.

Двовимірна графіка, тривимірна графіка, растрова графіка, векторна графіка, фрактальна графіка, налаштування графіки, графічний інтерфейс, графічний процесор.

Походження

Спершу гра́фіка (нім. Graphik, від грец. γραφικός — «написаний») — вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого та чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.

Варіанти написання
графон
Слово додала

Перекладаємо слово графіка (компʼютерна)

випис
1
Carolina Shevtsova 27 вересня 2023
вирис
0
Carolina Shevtsova 26 вересня 2023
26 вересня 2023

-

зобража́ння
0

Двомірне зображання.

Oreksanduru 18 жовтня 2023
Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
26 вересня 2023

pisna

Nacotuoryeinïe ("back-formation") œd imene primêtui *‹pisen, pisn-› "γραφικός", uiteagnõtoho iz primêt he: ‹o-pisen, o-pisna, o-pisno› "περι-γραφικός, περι-γραφική, περι-γραφικό (de-scriptive)", ‹givo-pisen, givo-pisna, givo-pisno› "ζω-γραφικός, ζω-γραφική, ζω-γραφικό (picturescue)", is pœdstatnyeinïemy mnoginui niyaca rodou primêtui ‹pisna› (ôdnina ‹pisno›) za grecyscuimy ‹γραφικά› (mnogina niyaca rodou œd ‹γραφικό›, por. i ‹μαθηματικά› = ‹mathematics› — mnogina), œd ispolõcui is imeamy pœdstatui u mnoginé niyaca rodou slova πράγμα → πράγματα: *γραφικά πράγματα (ôdnina: γραφικό πράγμα) = *pisna déla (ôdnina: pisno délo), i daléy prosto: γραφικά = pisna.

Imea primêtui "графічний" e totogyno imeni pœdstatui: ‹pisen (m), pisna (g), pisno (n)›, za grecyscoiõ: ‹γραφικός, γραφική, γραφικό›.

27 вересня 2023

Суть зрозуміла, але чи доречна тут калька? Із коренем "пис" вже закріпилося дуже багато слів.

27 вересня 2023

Ay, e tou cerpan/pream pèreclad teachel. ("relevant").
Œd corene ‹pis-› xotya i e bogato slœu, ta ne'ma slœu cisto iz corene ‹pis-› + pocêp *-yn-. A tô ne e isto ("the same").

___
PS
‹"пис" вже›

‹"пиС" Уже›
Ne quarîte rousscõ móuvõ prosiõ.

27 вересня 2023

"quarîte"

Чьто сє значıть?

27 вересня 2023

Пропозиція дуже гожа, просто потрібна влучна морфема. Писня звучить як щось зневажливе, синонім до писанина, хоча може звикнути треба.
Писання теж не красно звучить, хоча може бути, але як бути з похідними?
Письба - те саме.
Хіба що випис мені довподоби, але теж може накладатися на вже наявні тями.
___
PS
Даруйте, грамотність - не моє 🙈
Я попрацюю в цьому напрямку, але нич не обіцяю 🫡

Поділитись з друзями