Значення слова
Сорт — група культурних рослин, які отримали певний набір корисних або декоративних характеристик внаслідок селекції.
Приклад вживання

Макарони, вироблені з м'яких сортів пшениці - найлютіший ворог для тонкої талії.

Походження

фр. фр. sorte, англ. cultivar

Варіанти написання
культивар
Слово додала

Перекладаємо слово сорт

ґатунок
10
Vadik Veselovsky 20 січня 2015
22 травня 2022
22 травня 2022

← eine Gattung.

8 грудня 2023

де тут є проблема?
так розумію - ніби 50/50 й те в натяг.

бр- гату́нак «сорт»;
запозичення з польської мови;
n. gatunek «рід, вид; сорт» походить від нвн. Gáttung «тс.», з перетворенням суфікса -ung в -unek за зразком слів із суфіксом -ek (‹*-ъkъ) типу zamek (пор. також rachunek – нвн. Réchnung, kierunek – нвн. Kéhrung);
згодом укр. -унок (як і п. -unek) був застосований як власний словотворчий засіб (укр. (по)цілу́нок, п. sprawunek «(виконання справи) покупка»;
нвн. Gattung походить від gatten «з’єднувати, сполучати; сортувати», похідного від Gatte «чоловік, дружина (‹ взаємопов’язаний)», що виникло з свн. gegate «тс.», генетично пов’язаного з днн. gigado «подібний до когось», дангл. gegada «товариш» і утвореного з префікса ge- (‹пгерм. *ga‹іє. *go-), спорідненого з дінд. ja-, оск. се- (‹іє. *ge-), та основи gate, спорідненої з псл. godъ, укр. год;

8 грудня 2023

одбір, відбір
,
суст , сустій -ність
,
надб, ОДРІД
________________________________________

(ОД)РІД
Бог та Українська Доля подарували усім нам Красунь небаченого одроду
За прикладом – - (Іван Нечуй-Левицький) - – КОЛИ
«відокремлювати частину від цілого»: «Я роблю й маю право на своє добро. Одрізніть нас» (Іван Нечуй-Левицький)

7 лютого

вид
4
Махно Рус 6 березня 2018
3 червня 2021

-
Радянщина.
вид (клас, розряд)

22 травня 2022

У нас спільне мовне коріння. Нічого, що слова, час від часу, можуть бути схожими. Якщо це не явне запозичення.

22 травня 2022

Вид, різновид

1 квітня 2023

+

1 квітня 2023


Знову збіднення мови через полісемію 🤷‍♂️🤦‍♂️

рід
3
Махно Рус 6 березня 2018
8 грудня 2023

+ +

8 грудня 2023

Відрізнь:

відрід,
/
ОДРІД

"А який тут Одрід?" (відрід)
/
А який тут Сорт (?)
__________________________________

Бог та Українська Доля подарували усім нам Красунь небаченого одроду

ряд
3

Вищий сорт — вищий ряд, вищорядний
1 сорт — перший ряд, першорядне й
2 сорт — другий ряд, другорядний

Володимирянин 12 вересня 2018
7 лютого

+, тікіно хтіла додати

хухор (хухр-)
3

«Сортувати» українською може бути «ху́хряти»: сортувати.
Дивись Етимологічний Словник Української Мови.

Карл-Франц Ян Йосиф 16 листопада 2020
одміна
3
Oleksa Rusyn 2 квітня 2023
8 грудня 2023

цікаве

8 грудня 2023

отбір, відбір

8 грудня 2023

суст, надб

,

одрід

тип
2
Махно Рус 6 березня 2018
8 грудня 2023

type
/tʌɪp/
type - etymology
=

late 15th century (in the sense ‘symbol, emblem’): from French, or from Latin typus, from Greek tupos ‘impression, figure, type’, from tuptein ‘to strike’. The use in printing dates from the early 18th century; the general sense ‘category with common characteristics’ arose in the mid 19th century.

одрід
2

(ОД)РІД
Бог та Українська Доля подарували усім нам Красунь небаченого одроду
За прикладом – - (Іван Нечуй-Левицький) - – КОЛИ
«відокремлювати частину від цілого»: «Я роблю й маю право на своє добро. Одрізніть нас» (Іван Нечуй-Левицький)

відбір
,
одбір
1

За прикладом - - «відокремлювати частину від цілого»: «Я роблю й маю право на своє добро. Одрізніть нас» (Іван Нечуй-Левицький)

суст
,
сустійність
1

"сустій, - ність)

надб
1
9 грудня 2023

Za mnogo gòlôsnœu.

хухриво
0

«Сортувати» українською може бути «ху́хряти»: сортувати.
Дивись Етимологічний Словник Української Мови.

Даю суфікс "-иво" – паливо це продукт для паління, а хухриво це продукт для хухрення (сортування).

Карл-Франц Ян Йосиф 16 листопада 2020
відмі́нок
0

Словник української мови 1927-1928рр. (Б. Грінченко, вид. 3-тє, за ред. С. Єфремова, А. Ніковського)

Відмі́нок, -нка, м. *2) Сорт, вид.

Карл-Франц Ян Йосиф 16 листопада 2020
друг
0

За праслов'янської доби зі сполучень типу дроугъ, дроуга розвинулися значення «другий; інший; інакший, окремий», засвідчені в усіх слов’янських мовах.
Саме тому вважаю доречним називати клас\тип\вид цим словом, бо щодо інших класів\типів\видів він буде «другий; інший; інакший, окремий».

Цікаво, біологічний вид у чеській та словацькій мовах – druh.

різно́вид
0
Невідь Хто 18 березня 2023
добір
0

goroh.pp.ua: добирати
Від "добирати":
Вибираючи, знаходити відповідне;
Вибирати і компонувати за певним принципом, естетичними вимогами;
Вишукувати все необхідне для якої-небудь мети.

розряд
0
завід
0

Порода, сорт (тварин, рослин). Приклади
[Мати:] Пора ж тобі коровицю здоїти, оту молочну, турського заводу. (Леся Українка)
– Це з доброго заводу, небагато вже у нас таких [смерек] лишилося

Роман Роман2 7 лютого
Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
8 грудня 2023

одбір, відбір
,

суст , сустій -ність
,

надб, одрід

8 грудня 2023

ОДРІД

Бог та Українська Доля подарували усім нам Красунь небаченого одроду

8 грудня 2023

Відрізнь:

"А який тут Одрід?"
________________
=________________
А який тут Сорт (?)

26 грудня 2023

(ОД)РІД

Бог та Українська Доля подарували усім нам Красунь небаченого одроду
За прикладом – - (Іван Нечуй-Левицький) - – КОЛИ
«відокремлювати частину від цілого»: «Я роблю й маю право на своє добро. Одрізніть нас» (Іван Нечуй-Левицький)

Поділитись з друзями