Значення слова
Вид — нижча одиниця в системі класифікації тваринного та рослинного світу, що об'єднує тварин або рослини, які мають однакові ознаки, і входить до складу вищої одиниці — роду.
Приклад вживання

Гомо Сапиєнс це найпоширеніший на нині вид людини.

Походження

рос. періоду СРСР, в укр. мові вид означає «обличчя; зір».

Приклади в інших мовах

чеськ. druh,
слов. druh,
пол. gatunek,
серб. врста,
хорв. vrsta.

Варіанти написання
вид

Перекладаємо слово вид (біологічна систематика)

üid
5

Таки має бути звано сим словом. Тяму є започатковано К. Линеєм, и виходив він из поняття "спільности за ЗОВНІШНІМИ ознаками — ознаками спільними на вид ( ≈ на погляд)", відбитого в латинськім слові species, первісно "вид" у різних значеннях, "вид-погляд (в т.ч.: физично — очима, та перенесено — думка, гадка)", "вид-зовнішність, лице", "вид-представлення, показ", "вид-ява, видіння", "вид-схожість". Коли й є яка міра субйективности в Линейовім понятті, він його започав, и того слід триматися, зокрема й тому, що звання поняття від инших семантично мотиваційних слів име неминуче вести до плутання з иншими суміжними тямами. Субйективність супроводжує кожне слово в відношенні до їм званї пійми. Напр., иншій суміжній тямі, званій Линеєм лат. словом genus можуть відповідати руські слова "rwd" чи "uersty/uerstua", и лат. и рус. бо слова виходять від поняття "родити, рости → спільний рід/верства/версть", але тямі species слово "uersty/uerstua" не тякне, дарма що так його зовуть словінці чи серби. Обйективність, у разі спеціальних тям, може забезпечити започата традиція даної семантичної мотивації. Саме тому, напр., тяму "відмінок" имемо звати не від поняття "відміняти", а від поняття "пасти (падати)", таку бо семантичну мотивацію було започато ще давньоіндійськими граматиками, передано давньогрецьким, а потім латинським, а з ними й руською (д.-рус. дієлово <падати> було вживано зокрема в контексті граматики), и відповідно в руській име бути звано словом "pad" або "padeigy".

אלישע פרוש 18 травня 2021
18 травня 2021

Як мене це все дістало. Бридкий огидний суржик періоду СРСР, невідомий до 1930 років!!!

18 травня 2021

Грінченко не дав усіх значень.

18 травня 2021

Ви ще й український відмінок бажаєте на церковнослов'янське та московське падіж поміняти, просто люкс.

18 травня 2021

Коли ви пропонували замінити слово "шпиталь" словом "больниця", я ще більш менш терпів, але цієї миті до вас у мене не лишилося і крихти поваги. Ви москвофіл, не в значенні любови до Москви, а в вірі в якийсь панславізм, де всюди де тільки можна треба пихати до сучасної мови слова з церковнослов'янської.

18 травня 2021

Про падіж це взагалі смішно, для чого тут калькувати, слово "падати" якось допомагає зрозуміти суть того, чим є відмінок? Бо від одного слова "відмінок" уже стає ясно, що мова про відмінювання слів, їх зміну. А падіж? В українській мові падіж це взагалі хвороба скоту.

18 травня 2021

Нічим не луччий од Духновича, а якби народилися у 1800 роках, упевнений на всі 100% що Ви б і за триєдину Русь стояли.

18 травня 2021

Отже чехи латинське species перекладають по-своєму, поляки теж мають своє слово, своє слово мають серби, словени, хорвати, хіба ми маємо все калькувати в "старшого брата"! Бо в них завжди все дуже логічно.

18 травня 2021

Поляки його взагалі зовуть німецьким словом gatunek, від нім. Gattung, яким німці зовуть біологічну тяму genus.
Якого "старшого брата" Ви маєте на увазі? Линея?

18 травня 2021

Вже швидш Лєніна, і його народ.

18 травня 2021

1) Доцільність кальки замість пошуку руського слова це Ваша суб'єктивна точка зору.
2) Є цілий ворох слів для заміни, очевидно ж що Ви обрали "вид" тільки тому, що так уже говорять зросійщені українці, взоруючись на мову Росії.

18 травня 2021

А вид на 99% України взагалі має значіння не те, що в росіян. Хіба може є якась инша українська мова зі своїми значіннями слів, але вона не має нічого спільного з мовою Шевченка та Куліша.

18 травня 2021

Чого взагалі маємо калькувати ЦИМ словом? Взоруючись на російську мову? Мало своїх слів маємо? Чому не здіб, чому не вигляд, не ще якось? Ні, має буть вид. Комплекс меншовартості "на лице". Звідти й усі ті "віхи" житів людини, "наглий" замість нахабний, а побула Сталінщина би літ на 40 довше, українці би й красний звали синонімом до червоний, і доводили би, що так правильніше, бо червоний це полонізм, а ось красний дуже логічний розвиток значіння має.

18 травня 2021

Птьху.

18 травня 2021

А «Тяму є започатковано К. Линеєм, и виходив він из поняття "спільности за ЗОВНІШНІМИ ознаками — ознаками спільними на вид ( ≈ на погляд)"» взагалі літ 100 як не актуально, ніхто нині не лічить біологічні види по зовнішніх ознаках. Кит та риба на погляд одне й теж, а види геть різні. А скільки подібних жаб, молюсків, жуків, тепер їх різнять не по вигляду, а по фізіології, анатомії, підозрюю, і генетиці. Стояти за калькування це як називати атом "неподільником" тому що давні греки вірили, що він неподільний, що вносить тільки плутанину, уже років купа як атоми ділять на менші частини.
Повторю, Ліней жив давно, у його час може видами було те, що мало різний вигляд, нині видами є те, що (цитую вікіпедію) здатне до продукування життєздатного і плодючого потомства при схрещуванні. Те, що може мати ідентичний вид, але не схрещуватися між собою, одного виду не буде, хоч і буде одного для людини ВИГЛЯДУ.

18 травня 2021

Критерії виду:
морфологічний — сукупність подібностей особин виду за будовою. До нього відносять усі матеріальні структури: від хромосом до особливостей будови органів та їхніх систем.
фізіологічний — подібність або відмінність у процесах життєдіяльності особин одного чи різних видів.
біохімічний — особливості хімічного складу та перебігу певних біохімічних реакцій, характерні для особин певного виду.
географічний — полягає в тому, що популяції кожного виду заселяють певну частину біосфери (ареал), яка відрізняється від ареалів близьких видів, і площа та контури ареалів є видовою ознакою.
екологічний — охоплює всі критерії, оскільки популяції кожного виду мають свою екологічну нішу в біогеоценозі.
генетичний — Полягає у схожості ДНК окремих представників або груп особин.
цитологічний — Полягає у вивченні каріотипів організму певного виду.
етологічний — Полягає у вивченні особливостей поведінки тварин певного виду.
Історичні — Види, які не розрізняються за загальноприйнятими в діагностиці певної систематичної групи макроморфологічними критеріями, проте відрізняються за всіма іншими критеріями, відносяться до видів-двійників.

Дайте людині п`ять "на вид" ідентичних черв'яків, а вони можуть бути п`яти різних видів. Тому англічани чомусь Species лишили Species, а не замінили словом View. Думаю, свій ремст я описав ясно й ретельно.

19 травня 2021

"Думаю, ..."

На здоров'я.

19 травня 2021

Либонь, ви хотіли написати "на здравіє". Так буде древніше і ближче до високої книжної мови, у компанії прочего. У вашому стилі.

22 лютого 2023


За письмо

версть
2

goroh.pp.ua: версть

Біологічний вид сербською – врста, хорватською – vrsta.

верства
1

goroh.pp.ua: версть

Біологічний вид сербською – врста, хорватською – vrsta.

18 травня 2021

Се слово (та <версть>) більше тякне тямі "рід (бйологичний)".

18 травня 2021

Дозвольте попросити поділитись Вашими роздумами, чому так? Бо я несильний в біологічній систематиці.

18 травня 2021

<Бо я несильний в біологічній систематиці.>

То як можете давати сюди пропозиції до тями?

18 травня 2021

Чим невміння відрінити рід від виду хоч якось впливає на мою здатність відкрити корпуси мови, старі словники, книжки класиків і побачити ясне як божий день, що українці стали називати "види тварин" саме так лише з періоду СРСР, "тупо" беручи з мови "старшого брата", а до СРСР ніколи не користуючись цим словом?

друг
1

За праслов'янської доби зі сполучень типу дроугъ, дроуга розвинулися значення «другий; інший; інакший, окремий», засвідчені в усіх слов’янських мовах.
Саме тому вважаю доречним називати клас\тип\вид цим словом, бо щодо інших класів\типів\видів він буде «другий; інший; інакший, окремий».

Цікаво, біологічний вид у чеській та словацькій мовах – druh.

18 травня 2021

Прикладами з чеської та словацької й треба було починати своє пояснення, бо то є єдина підстава, чому Ви руському слову "друг" хочете накинути такого значення. Розвиток у значення "рід, вид" у прасл. *drougos знають из усіх слов'янських ИНО чеська та словацька.

18 травня 2021

Той що?

18 травня 2021

То й те, що Ви манипулюєте.

22 лютого 2023


Дурня. Шило на мило

инь
1

Може вимовлятияс як гинь, їнь.

Цитую Єлисія:
Творено від кореня ин- в слові инший й инших спільного кореня, йдучи з його значення »инший, → иншої версії«, з закінченням (точніше, парадигматичним чепенем (суфіксом)) -ь, як слово ІІІ. відміни роду жіночого, взору знать, хіть, мить, видь, суть тощо.
Відмінювання: чого?, чому? ― ини, чим? ― инню; множина: що? (збірна множина) ― иння, чого? ― иний, чим? ― иньми, окрема множина: що? ― ини й т.д.

твір
0

Твір — «вид; наружность; устройство; свойство» у давньоруській мові.

Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
18 травня 2021

Ось українські значіння слова "вид" ще з досталінської епохи:
http://hrinchenko.com/slovar/znachenie-slova/5035-vyd.html#show_point

18 травня 2021

И словник Желехівського є 'досталинський', и там є більше значень.

18 травня 2021

І серед них теж немає значіння "біологічний вид".

22 лютого 2023

До Чистилища

Поділитись з друзями