29 квітня Словотвору виповнюється 10 рочків!
Приєднуйтесь до урочистого зідзвону!
Значення слова
Керч — місто республиканського підпорядкування на сході Криму.
Приклад вживання

Керч буде звільнено від московських загарбників.

Походження

Ойконім не має загальноприйнятої етимології. З огляду на його літоп.
фіксації та підкорення русичами узбережжя Чорн. (руського) моря «від
Корсуня до Корчева» найбільше аргументів є на користь слов. (д.рус.)
походження назви, яка виникла внаслідок субстантивації та онімізації
відн. прикм. кърчевъ «такий, що характеризується корчами; розкорчований», у структурі якого суф. -евъ> приєднано до основи апелятива кърчъ < псл. *kъr̥čь «корч; викорчуване дерево або пень».

Приклади в інших мовах

крим.тат. Keriç

Слово додав

Перекладаємо слово керч

корчів
8

Яко було за княжої доби.

Витяг із Етимологічного словника топонимів України Лучика В.В.:
"З огляду на його літоп. фіксації та підкорення русичами узбережжя Чорн. (руського) моря «від Корсуня до Корчева» найбільше аргументів є на користь слов. (д.рус.) походження назви, яка виникла внаслідок субстантивації та онімізації відн. прикм. кърчевъ «такий, що характеризується корчами; розкорчований», у структурі якого суф. -евъ> приєднано до основи апелятива кърчъ < псл. *kъr̥čь «корч; викорчуване дерево або пень». Такого типу топоніми поширені в різних слов. мовах, що свідчить про псл. витоки словотв. моделі: пор. укр. гідроніми Корчівка, Корчова Річка, Корчовий, Корчовиця, Корчувата, Карчувате, Корчуватий [СГУ, 274], рос. топоніми Корчевая, Курчево, Керчева, Керчевка, болг. Корчовица, хорв. Krčeva, Krčevo, Krčevica, д.луж. Cortzow, численні пол. ойконіми з основами Karczew-, Karczów-, Karczów-, похідні від karcz «пень»."

Вадим Мельник 8 березня 2022
11 березня 2022

+

Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
8 березня 2022

1. E i inxya gadca gèrela imene:
Trubachev's comments (Vasmer): »Все-таки этимология от къркъ "горло" более вероятна -- вспомним о расположении города при проливе.«

2. Prote ne vidiõ noudyõ u seimy: »Что касается формы Керчь, то ее нельзя считать прямым продолжением др.-русск. Кърчевъ. Она отражает тюрк. передачу с гармонией гласных: Керчь« (Trubachev's comments; Vasmer). Tóucouanïa: »-е- появилось так же, как в др.-русск. скьрбь, наряду со скърбь = скорбь« (Vasmer) e mi do suiti.

9 березня 2022

Так, добре, що Ви навели другу версію, хоча в словниці Лучика її вважають за менш вірогідну.

"vidiõ noudyõ"?

9 березня 2022

<в словниці Лучика її вважають за менш вірогідну>

Tam pisiõty menxy' imovérna »насамперед з фонетичного та морфонологічного поглядів«. Véste Ui cyto tuimy imnẽty? Yé bo ne vémy. I né mi yasno cyto xotẽty recti pricladui <Керченський півострів>, <Керченська бухта/протока>, <Керченські озера> u zvẽzcou zu "фонетичними та морфонологічними" trõdnœustyami dlya gadcui na coristy düigenosti slovom "corc".

9 березня 2022

"vidiõ noudyõ"?

Cyto e?

9 березня 2022

"I né mi yasno cyto xotẽty recti pricladui <Керченський півострів>, <Керченська бухта/протока>, <Керченські озера> u zvẽzcou zu "фонетичними та морфонологічними" trõdnœustyami dlya gadcui na coristy düigenosti slovom "corc"."

Як я розумію, ці назвища надані не як довід щодо меншої ймовірности згаданої етимології, а загалом щодо назвища "Керч". Можете порівняти примітки щодо гинших слів.

9 березня 2022

"Cyto e?"

Розтовмачте що значать вищезгадані слова.

10 березня 2022

<Як я розумію, ці назвища надані не як довід щодо меншої ймовірности згаданої етимології, а загалом щодо назвища "Керч".>

Tam e tui pricladui dano u tœumy ge receinïé pro "menxiõ imovérnœusty": »... порівняйте, наприклад, ...".

10 березня 2022

<Розтовмачте що значать вищезгадані слова.>

Ne vidiõ noudyõ = I can't see any need (for)

10 березня 2022

"Tam e tui pricladui dano u tœumy ge receinïé pro "menxiõ imovérnœusty": »... порівняйте, наприклад, ..."."

Якщо Ви не помітили, там після того речення там поставлена крапка з запинкою.

10 березня 2022

<Якщо Ви не помітили...>

Oto'my i pométil, tomou i odino receinïe.

10 березня 2022

Так я й пишу, що згадану думку воно не обходить.

Ще раз: порівняйте примітки під иншими словами, усе стане ясно.

11 березня 2022

Rœuznui primétcui, rœuzna meta. Tam slougity <;> + <пор[івняйте].> poyasniti tuerdyeinïe pèrêd <;>.

Поділитись з друзями