Значення слова
Єдиний — один; самотній.
Приклад вживання

Він є єдиний мій друг.

Походження

церковнослов'янізм від ц.-сл. ѥдинъ

Приклади в інших мовах

рос. единственный

Варіанти написання
єдин, єдність, єдинство, єдинственний

Перекладаємо слово єдиний

Це слово перенесено до Чистилища — впорядники осідку та/або спільнота мають сумніви чи потрібен переклад.
одиний
10

Болгарські слова з коренем "єдин-" замістили собою питомі українські з коренем "один-".

Карл-Франц Ян Йосиф 4 березня 2020
14 листопада 2021

Я також невпевнений, шо "єдин-" дійсно є непитомим для української, але "одиний" точно є в нашій мові питомим.
Уманець і Спілка подає "одиний". Також можна знайти "одність" як синонім до "єдність": r2u.org.ua: одність

28 листопада 2021

Ніяк не замістили, вони лише додали велику кількість похідних, утворених на основі дуже давнього запозичення, що лише збагатили мову (див. приклади до єдиний).
А ось похідні від один:
заодно́
зодини́чити «звести до одного»
йоде́н
наоди́нці
оде́н
оде́нчик «одинак (єдиний син)»
оди́на (у виразі оди́на-самотина «самотність»)
одина́к
одинако́м
одина́рний
одина́чка «єдина дочка; [кредитний квиток в 1 крб.]»
одине́ць
одини́цтво «самотність»
одини́ця
одини́чний
одино́к «однолемішний плуг»
одино́кий «самотній, [єдиний]»
одинота́ «самотнє життя»
одино́цтво «самотність»
одино́чий «тс.»
одино́чити «об’єднувати»
одино́чка
одино́чний
одино́чник
одинце́м
одинця́ми
оди́нчик «одиначок»
одиню́сінький «єдиний»
одна́
однáк
одна́кий
одна́ків
одна́ко «однаково»
одна́ковий
однакові́сінький
одна́ти «наймати, домовлятися»
однáче
одне́
одне́нький
однина́
одні́
одні́сінький
о́дність «єдність»
одні́ський
одно- «перша частина складних слів, що відповідає слову один»
одно́сний «однаковий»
одно́тний «одноманітний
одноя́к «однолемішний плуг»
поодино́кий
пооди́нці
пооди́нчий
уди́нець «дикий кабан»

єдиний
9
Віталій Крутько 5 квітня 2020
31 липня 2021

+
Я здивованний, що ви не написали, що то від польського Jeden. Так від кого ж запозичення, з Росії, чи з Польщі? Чи від обох одночасно з двох сторін?

28 листопада 2021

ЄДЕ́Н «один»
фонетично неприродні для східнослов’янських мов форми з початковим є- (ї-), відповідні до закономірних тут форм з о-, запозичені частково ще в давньоруський період із старослов’янської мови (форми з основою єдин-), а пізніше з польської і, можливо, словацької;
ряд похідних утворено вже на українському ґрунті від запозичених форм;
думка про нібито закономірне для східнослов’янських мов збереження початкового je перед складом з ь (Німчук ДБ VIII 44) не підтверджується фактами (пор. р. укр. одно́го́, р. ольха́, укр. вільха́ та ін.);
тлумачення [єди́н] як запозичення з польської мови (Richhardt 59) необ́грунтоване;

Похідні:
ви́єднач «посередник, посланець»
до «кожний, усі до одного»
еденъ
единъ (1400)
єди́н
єдина́к «єдиний син; старий дикий кабан, що живе одинаком; чернець Я»
єдине́ць «єдиний син; чернець Я»
єди́ний
єдини́ти
єдини́ця «одиниця; єдина дочка»
єди́ність
єдинкува́ти «проривати грядки, кущі»
єди́нчик «одинак»
єдинчу́к «єдиний син»
єдна́
єдна́к ««однак»
єдна́кий
єдна́ковий
єдна́льний
єдна́нка «примирення; винагорода за образу»
єдна́нщина «примирення»
єдна́ти
єдна́ч «примиритель»
єдне́
є́дність
єдно́
єдно́та
єдно́чити
з'є́днувач
іде́н
їдени́ця «тс.»
їдина́читися «товаришувати»
їдна́к «тс.»
їдна́ковий
їднанки́ «тс.»
їдна́ти
не́єдниця «незгода»
об'єдна́вчий
об'єдна́льний
об'єдна́льник
об'є́днання
об'єдна́нство
об'є́днувач
по́єден «дехто»
поєди́ні «насамоті»
поєди́нка «одностволка»
поєди́нковий «простий, одинарний»
поєди́нок
поєди́нцем
поєди́нці
поєди́нцю
поєди́нчий «тс.»
поєдна́ «зрідка, поодинці»
поєдни́ця «одиначка»
приє́днувальний
роз'єдна́льник
роз'є́днувальний
роз'є́днувач
уєдино

Підсумок: дуже давнє слово, запозичене зі старослов'янської, обросло такою кількістю похідних, що це слово не потрібно вилучати з мови.
Єдиний – має купу питомих синонімів, давнє усталене слово, не витісняє питомі слова.
Висновок: його треба відправити до Чистилища

29 листопада 2021

<ЄДЕ́Н «один»
фонетично неприродні для східнослов’янських мов форми з початковим є- (ї-), ...>

Tô e neprauda; eily, ielina eizyu, ezyac.

29 листопада 2021

Коротше, ба голосуйте за те, щоб додати його до Чистилища

29 листопада 2021

У ваших прикладах ї, або я.

30 листопада 2021

<У ваших прикладах ї, або я.>

Boucòucui, boucòucui.

їдиний
2

* о>і з давнім "й" перед голосними на початку слова
* від один-

Danylo Shelest 4 квітня 2020
5 квітня 2020

Тут нема передумов для переходу *о в <і>.

5 квітня 2020

Йодиний?

5 квітня 2020

Відки є там <й>? Один є один.

5 квітня 2020

Зрозумів.

5 квітня 2020

Це від слова «їсти»?

14 листопада 2021

о_О Як можна переплутати це слово з «їдомим».

1 вересня 2020

Мені здається, правильно "їдний", без "и" посередині слова.

14 листопада 2021

Uam "здається".

15 листопада 2021

Хто не знає, що попи все
Звикли на дурницю!
Сповідав раз їден попик
Грішну молодицю…
(С.Руданський)

Один, оден, їден, їдна, єдна тощо - їдно і то саме слово у ріжних діалектах єдиної української мови. Най собі будуть.😊

одний
2

о́дний
оден, одність, оденство.

Богдан Грищенко 15 листопада 2021
Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
23 серпня 2020

Нема точного доказу, що твар {jɛ̝ˈdɪ͡ɘn} є в руській непитім.

28 листопада 2021

ЄДЕ́Н «один»
фонетично неприродні для східнослов’янських мов форми з початковим є- (ї-), відповідні до закономірних тут форм з о-, запозичені частково ще в давньоруський період із старослов’янської мови (форми з основою єдин-), а пізніше з польської і, можливо, словацької;
ряд похідних утворено вже на українському ґрунті від запозичених форм;
думка про нібито закономірне для східнослов’янських мов збереження початкового je перед складом з ь (Німчук ДБ VIII 44) не підтверджується фактами (пор. р. укр. одно́го́, р. ольха́, укр. вільха́ та ін.);
тлумачення [єди́н] як запозичення з польської мови (Richhardt 59) необ́грунтоване.

Похідні:
ви́єднач «посередник, посланець»
единъ (1400)
єди́н
єдина́к «єдиний син; старий дикий кабан, що живе одинаком; чернець Я»
єдине́ць «єдиний син; чернець Я»
єди́ний
єдини́ти
єдини́ця «одиниця; єдина дочка»
єди́ність
єдинкува́ти «проривати грядки, кущі»
єди́нчик «одинак»
єдинчу́к «єдиний син»
єдна́
єдна́к ««однак»
єдна́кий
єдна́ковий
єдна́льний
єдна́нка «примирення; винагорода за образу»
єдна́нщина «примирення»
єдна́ти
єдна́ч «примиритель»
єдне́
є́дність
єдно́
єдно́та
єдно́чити
з'є́днувач
іде́н
їдени́ця «тс.»
їдина́читися «товаришувати»
їдна́к «тс.»
їдна́ковий
їднанки́ «тс.»
їдна́ти
не́єдниця «незгода»
об'єдна́вчий
об'єдна́льний
об'єдна́льник
об'є́днання
об'єдна́нство
об'є́днувач
по́єден «дехто»
поєди́ні «насамоті»
поєди́нка «одностволка»
поєди́нковий «простий, одинарний»
поєди́нок
поєди́нцем
поєди́нці
поєди́нцю
поєди́нчий «тс.»
поєдна́ «зрідка, поодинці»
поєдни́ця «одиначка»
приє́днувальний
роз'єдна́льник
роз'є́днувальний
роз'є́днувач
уєдино

Підсумок: дуже давнє слово, запозичене зі старослов'янської, обросло такою кількістю похідних, що це слово не потрібно вилучати з мови.
Єдиний – має купу питомих синонімів, давнє усталене слово, не витісняє питомі слова.
Висновок: його не треба перекладати, потрібно відправити до Чистилища

2 вересня 2020

Єлисій дає тут думки на рідність форм на узір "єдність":
Що нового?

2 вересня 2020

Та не вже він таки пише таке?

2 вересня 2020

До чого були ці ваші слова?

Поділитись з друзями