Значення слова
Абстрактний — який виник у результаті абстрагування; який ґрунтується на теоретичних, відірваних від практики і досвіду міркуваннях, позбавлений конкретності.
Приклад вживання

Я маю абстрактне мислення.

Розділи
Слово додав

Перекладаємо слово абстрактний

одволіклий
19

Джерело — словник чужомовних слів Павла Штепи

Віталій Крутько 17 жовтня 2017
14 листопада 2017

Абстра́ктный – абстра́ктний, одволі́клий.
- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) r2u.org.ua: одволіклий

7 березня 2018

Абстрактный - абстрактний, одволіклий.
Російсько-український словник правничої мови. Ред. Агатангела Кримського. 1926 https://archive.org/stream/alovnyk_pravn/Slovnyk#page/n6/mode/1up

3 квітня 2018

Абстрактный - абстра́ктний, одволі́клий.
Сабалдир Г. Практичний російсько-український словник (1926). — С. 7. https://archive.org/stream/slovn37#page/n10/mode/1up

3 листопада 2019

Московiцьке_ отвлеченный

15 квітня 2020

Може бути "одволікла розмова" у значенні абстрактна, абстрагована, але уже "поняття одволікле" звучить невластиво.

15 квітня 2020

-
Росіянізм, від російського "отвлекать", для українців "відволікати" це "волочити когось геть".
Відволікати можна п'яного з кафе, але не "абстрагуватись".

3 травня 2020

лат. abstraho «відтягаю, відволікаю», abstractus «відтягнутий», abstractie «відтягнення, віддалення» утворені з префікса abs- (ab-) «геть» і дієслова traho «тягну», спорідненого або з гот. дангл. dragan «тягти», двн. tragan «тс.», або з кімр. troed «нога, ступня», слн. trag «слід», схв. тра́жити «шукати»;

14 травня 2020

Ну калька, то й що — в українську мову "відволікати (від думок)" проникло від російської мови за політики "зближення братніх мов".

13 грудня 2020

Ваша правда, Карле-Франце. Українці не волочать думок, на одміну од москалів.

13 грудня 2020

Перше дослідіть походження й розвиток значення слова abstractio, ніж писати такі дурниці про "політики зближення братніх мов", "українці не волочать думок", "відволікати від думок".

13 грудня 2020

Анітрохи не важить, як розвивались значіння латинського слова. Ми ж міркуємо про годяще українське слово. Якби мови розвивались однаково, ми б перекладали все до слова, а то й узагалі б усі розмовляли однією мовою. Як хочете довести свою правду, то лучче пошукайте прикладів такого вжитку в класиків абощо.

13 грудня 2020

Bez toho ne rozuméti sõty tẽmui. I Ui yõ yauno ne rozouméiete.

"пошукайте прикладів такого вжитку в класиків"

Yacuix tacuix "класиків"?

14 грудня 2020

Ваша думка про доречність латинського слова хибна. На особисті завваги не буду одповідати й поготів.
Розмову закінчено.

14 грудня 2020

Ui ne znaiete "moiõ doumcõ" pro latinscè slofo. Ale iz toho, cyto Ui pisyete, fémy, cyto Ui ne tẽmite sõty tẽmui.

14 грудня 2020

Єлисіє, дуже прошу вибачити за нахабне питання, але скажіть правдиво, Ви прочитали хоч би сім різних книг семи різних українських поетів, письменників 17-18 століття. Уже в післявніверситетські часи?

Ви ж добре маєте розуміти, що є класикою для української літератури.

14 грудня 2020

Я скільки книжок був прочитав, ніколи в Квітки-Основ'яненка, Панаса Мирного, Шевченка, Ольги Кобилянської, Котляревського, Українки, Стефаника, Коцюбинського не бачив речінь на взір "він одволік мене від думок".

15 грудня 2020

Мене зовсім не цікавить Ваша "doumcõ" pro latinscè slofo" з тієї простої причини, що розмова йде про українську мову та українські слова. Тож не морочте мені цим голови. Dixi.

15 грудня 2020

I cwlko ge e ou Fas tuix golwf?
___
Ni, mowfa e ne pro oucrayinscõ mowfõ, a pro tẽmõ philosophie.
___
"Мене зовсім не цікавить Ваша [doumca]"

XD))) Gédnõ doumcõ u twy réci ge'my dosi ne yafil. To Fam mréie.

15 грудня 2020

"він одволік мене від думок"

XD

A yacuim bocom se tẽgne do tẽmui "abstractio" u philosophii? Xuiba yé'my pisal »abstractio« = "uolocti wd doumoc"??

___
Idemo tou mowfiti tõ tẽmõ u philosophii, abo mériti, cto cwlko cnig wd »classikwf« cita??

Isce raz: “abstractio” e tẽma philosophie, tomou philosophii – a ne za classikwm crasnoho pisma – e peruoiõ réxiti godye imẽ pro siõ tẽmõ.

15 грудня 2020

Перекладете руською кирилицею?

15 грудня 2020

"абстракція" ≠ "відволікати від думок". И "відволока" є не від "відволікати від думок". Сами'сте вигадали виклад кривий, и прете проти його.

"абстракція" є тяма философиї, й її є прерогатива визначити вірне слово до сеї тями – не класиків красного письма. Будемо про праву суть тями говорити, або мірити, кілько класиків хто чита?

PS.: Не будьте нахабни, й пробачення просити не буде треба.

16 грудня 2020

Ще раз, з чого Ви вирішили, що українці повинні калькувати грецьку\латинську\ще яку мову? Чому нам робити кальки, якщо можемо шукати свій шлях?

16 грудня 2020

Я саме цю думку намагаюсь донести до Єлисія. Вигадуючи нові українські слова, треба думать, як проста людина. І витямок "волочить" навряд спаде простій людині на думку, коли вона думає про щось уявне.

16 грудня 2020

Єлисіє, Ви даремно намагатись буть дотепним, як лічите в мене голови. Почитайте лучче це: https://facebook.com/slovopys/photos/а-моєї-милої-не-пускає-матиці-слова-народної-пісні-дозволь-мені-мати-криницю-коп/1545025095725730/. До того ще скажу ще, що мені важко читать Ваші дописи такою собі латинською максимовичівкою. І що спонукало Вас уживать букви "f" на місці українського [в]? Одна буква позначає чужого українській вимові глухого шумного зубно-губного звука, а друга – дзвінкого сонорного двогубного.

17 грудня 2020

Ou moyeim pismé <f> znacity ne [f], a {β̞ ~ w}. Se pismẽ ide wd d.-gteçscoho <Ϝϝ>, cyto znaci zuõc [w], a ne [f].

17 грудня 2020

Ми не маємо калькувати. Але маємо як слід перше глибоко розуміти, праві чому дану тяму є в иншій мові звано праві таким словом. А надто в разі такої глибоко філософської тями як "абстракція". Нагадаю, філософія не є сфера "простої" людини.

18 грудня 2020

Гаразд, багато думав, вирішив що за слово стояли багато мовознавців, щирих патріотів України, тож я погарячкував критикуючи слово, що вони були пропонували.
Та таки все ще стоїть питання, для чого зайве "од"? Чотирискладове слово од-во-лік-лий може не витримати конкуренції з коротшим аб-стракт-ний. Чому не якось інакше?
Чому не «зволіклий» чи «воліклий».

А ще й лат. abstraho є з дієслова traho «тягну», то чому не «відтягнутий», «стягнутий», «тяжий», чому саме «олволіклий»?! Трохи читав класиків, у них таки є, хай і небагато, випадків, коли «тягнули» від думок. Гадаю, цей корінь просто доречніший.

18 грудня 2020

Я знаю, якого гука Ви позначаєте буквою "f", і саме про це й кажу. Ваші тексти важко читать.

18 грудня 2020

"Знаю, який звук" → "важко читати". ??

И тут родовий відмінок? Там було "ne". А тут?

Мала йсторична довідка:
genitivum (а точніше то є таки partitivum, »частний« відмінок) у таких конструкціях не є нич щеґле в руській мові. Крім словянської лядської, partitivum знають, крім иншого, мови пранецька, низозімська та німецька, тож то є, віді, пізній и.-є. пруг, а таким чином правильність користання з його в руській можемо знати й по тих мовах, а ть же, постав той пруг не в руській мові первій. У згаданих мовах є partitivum при тямах перед усім нелічимих чи бірних та відволочних (»питво (вода, чай, сік, кава, ...)«, »мшіль (сніг, дощ, круш, деревина, копанина, лід, пара, кров, пшениця, ...«, »їжа«, »срібло, статок«, »любов, ласка«, »лють, гнів«, »руп«, »ніга«, »тіха«, »яблука, вишні, сливи, груші, ...« тощо). З одиницями лічимими є partitivum из самої його сути немислив.

18 грудня 2020

Так, важко читать, бо Ви вживаєте чимало незвичайних і несподіваних букв. Доводиться силкуваться, щоб прочитать Ваш тайнопис. Нема на те охоти. Та й не тілько тайнопис, а й слова. Я не знаю, що таке "щеґле", і гадать не хочу. Щодо родового одмінка: вислів "не морочте мені голови" містить заперечну частку "не", тож дієслово вимагає прямого додатка в родовому одмінку. Про це й пише Караванський. Тож Ваша лекція про partitivum цікава в усяких мовах цікава, та не доречі.

18 грудня 2020

Карле-Франце, не мішайте любов до рідної землі до мовознавства. Бо нам пак патріоти понавигадували таких слів та словосполук, як "залежно від", "підприємець" та "брати участь", що тільки й питаєш себе, як ті частини слова суміщаються одна з одною та як виводить значіння загалу із значіннів частин. А потім ще й повитискали добрі українські слова отими одороблами. А що то за слова "підмет" чи "присудок"? Невже не могли вигадать чого, щоб одразу розуміли, за що говорять?

18 грудня 2020

Єлисію, неправда Ваша, що філософія чи бодай її початки не справа простої людини. Бо прості люди не тілько пасуть і вирощують хліб.

18 грудня 2020

КФЯЙ,

"«тягнули» від думок"

Isce raz tẽcnõ: slofo »ab-s-tractio« ne e touryeno towcom +"tẽgti/uolocti wd doumoc". »Ab-s-tractio« ne wd »doumoc« tẽgne/uoloce, a wd réciy u oumé.

18 грудня 2020

Oleksa Rusyn, як то "не до речі"? Вам же було на помилку вказано в "якого звука Ви позначаєте", а не про голову.

18 грудня 2020

Яку помилку? "Дай мені ножа" чи "напиши йому листа" – помилка? До того ж, Єлисій спитав про число моїх голів, явно посилаючись на моє "не морочте мені голови".

18 грудня 2020

Це латиняни тягнулись од думок, а українці навпаки – думають і в'являють щось у себе в голові.

18 грудня 2020

Та не "тягнулись латиняни від думок". То є взагалі не та мотивація слова abstractio.

18 грудня 2020

Негативну конотацію в слово "простий" дінете Ви.

18 грудня 2020

Дбає про ліса? Косить трави́? Шиє штанів? Ставить дому?

18 грудня 2020

"Звичайні/незаичайні"

Ви же сами розумієте, то є таке.

18 грудня 2020

Е? Та ж за тим самим покликанням, яке ви радили почитати Ялисію, сказано, що йменники змінюють відмінок зі знахідного на родовий з часткою "не"???????

18 грудня 2020

Та не важить, од чого вони одтягувались. Важить, чи спаде на думку українцеві, що не вчив латинської мови, вжить тут тямки на взір "тягнуть" чи "волочить".

18 грудня 2020

Не вигадуйте. Простий значить такий, що не ходив учиться до університетів. А таких в Україні наприкінці 18 століття була більшість. Бо тому таки й постала новожитня зразцева українська мова, що і стара письмова українська і новожитня зразцева московська мови були для українців занадто мудруваті, бо містили багато чужих йому слів. А московською ще й писали про суспільні явища, що не траплялись в українців, тож були їм нецікаві.

18 грудня 2020

Ваші приклади невдатні. Почитайте § 40 "Норм української літературної мови" О. Синявського (http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001032).

18 грудня 2020

Відзначились би вкраїнці могутніми труди з филозофиї, з основоположними концепціями та йдеями, була б' и мова про те, "як думає українець"... А так, то буде винаходження колеса, й дуже ймовірно кривого...

уявний
13
Сергій Білоног 17 жовтня 2017
13 грудня 2020

+++

24 листопада 2021


Уявний та абстрактной хоч і синоніми, але мають дещо різне значення:
Уявний – який не існує в дійсності, а створений уявою, в уяві.
Абстрактний – який виник у результаті абстрагування; протилежне конкретний.
Наприклад, абстрактна лексика - це не уявна лексика

20 жовтня 2022

Згоден, це годящий переклад.

умоглядний
10
Віталій Крутько 13 листопада 2017
13 листопада 2017
відмислений
9
S. Velichko 14 листопада 2017
wdlõcyên
,
wdlõcyen-
5

Желехівський І, 99: відлу́чений "abstract".
Первісно дієприкметник пасивний від дієслова wdlõciti ("відлучити"), складеного з префікса wd- та дієслова lõciti "з'єднувати; роз'єднувати (первісно *"гнути", з пізнішим розвитком у два боки: *"гнути кінці до себе → з'єднати", та *"гнути кінці від себе → роз'єднати")". Значення "абстрагувати" в дієслова wdlõciti є мотивовано значенням *"від'єднати → віддаляти від зв'язку (з чим)", й далі: → *"робити [предметно] непов'язаним, нестосовним, відокремленим від предмета, теми, речі, дійсності, реальності тощо".

אלישע פרוש 3 травня 2021
несхопний
3

Джерело — словник чужомовних слів Павла Штепи

Віталій Крутько 17 жовтня 2017
розмитий
1
Сергій Білоног 17 жовтня 2017
неречевий
1

Джерело — словник чужомовних слів Павла Штепи

Віталій Крутько 17 жовтня 2017
тражий
0

ЕСУМ: лат. abstraho утворені з префікса abs- (ab-) «геть» і дієслова traho «тягну», спорідненого з гот. дангл. dragan «тягти», двн. tragan «тс.», або з кімр. troed «нога, ступня», звідки й прасл. *tragъ, слн. trag «слід», схв. тра́жити «шукати».
Праслов'янське *tragъ у вкраїнській мові набути може тільки форми «траг».

20 грудня 2020

Znaiete rousske slofo z tuim corenem?

відтражий
0

ЕСУМ: лат. abstraho утворені з префікса abs- (ab-) «геть» і дієслова traho «тягну», спорідненого з гот. дангл. dragan «тягти», двн. tragan «тс.», або з кімр. troed «нога, ступня», звідки й прасл. *tragъ, слн. trag «слід», схв. тра́жити «шукати».
Праслов'янське *tragъ у вкраїнській мові набути може тільки форми «траг».

віⷪддалениь
0

Ье такиь віⷪдповіⷪдник.

ПТ 25 листопада 2021
відволічений
0

Творено так само, як січений, печений.

Дмитро Короткий 20 лютого 2023
безутілий
,
невтілий
0

Що не має "конкретного" втілення

Роман Роман2 10 лютого
Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
Поділитись з друзями