Значення слова

Прелюдія — 1.Вступ до музичного твору. 2.Самостійна музична п'єса, переважно для фортепіано.

Приклад вживання

З зали вдарили в вуха зібраних могутні акорди розчулюючої прелюдії Тимольського до однієї з його чарівних коломийок (Іван Франко, VI, 1951, 224).

Походження

← слат. praelūdium «прелюдія, вступ (букв. «передгра»)» ← лат. praelūdo «граю попередньо на пробу; роблю вступ», утвореного за допомогою префікса prae- «перед-» від дієслова lūdo «граю; танцюю»
у формі прелю́д через французьку, фр. prélude «прелюд»

Варіанти написання
прелюд
Слово додав

Перекладаємо слово прелюдія

передгра
1

Буквальний переклад з латинської.

prwigra ; perèdigra
1
Запропонувати свій варіант перекладу
Увійдіть щоб додати переклад
Обговорення слова
15 серпня

Не тямлю в гуді, тому прошу знавців помогти підправити значіння слова, адже в різних джерелах пишуть різне.

15 серпня

Gédne tou dane tóumacyeinïe ne e praue. Peruésno praeludium bé perfuy gõdyben cõs iz rẽdou/slédou cõswf (uiclo, corotcuix), tuoria edine célo (na pr., pitimo ou Dietricha Bouxtehuda, Vincenta iz Leubca, Micolui Bruhnsa iz Husuma t.c.: 1. Praeludium - 2. FugaI - 3. Interludium - 4. FugaII - 5. InterludiumII - 6. FugaIII - Postludium, abo Praeludium - Fuga - Postludium, abo (pozdéixe) Praeludium - Fuga (ou J. S. Bacha). Incoli (u ranéixyõ dobõ) Praeludium bé zuano i Praeambulum. Isce pozdéixe (u gõdé Romantizma, wd XIX u., i daléy) Praeludium moge bouti i cõs gõdyben samostoya.
Pitimœ prõgui praeludia sõty fwlnwsty, neprôuídyenwsty, samozuẽcyna tcany (homophonic texture) tuaryena u dobleinïé (shaped in figuration).

Praeludium NE e "ustõp" do gõdebna déla/cõsa. To e perua cẽsty (coli u rẽdé/slédé cõswf edina céla), abo cõs/délo samostoya (wd Romantizmou).

Ne fyxac perfuy cõs e praeludium. Perfuy cõs mogeity bouti i toccata, i phantasia t.c. Praeludium wd yix rwznẽty prõgui (uídyi ↑). Incoli praeludium mogeity nesti prõgui i toccatui ci phantasie ci isce cœho, bõdõtyi stréxynoiõ tẽmoiõ (an umbrella term) za toccatõ, phantasïõ t.c., ta praeludium samo. Na pr., II. Praeludium (c-moll) J.S. Bacha iz I. uẽzsla (I. volume, I. Band) "Das Wohltemperierte Clavier" neseity yaunui znacui toccatui, xotya zuano e Praeludium. A na pr., XVII. Praeludium (As-dur) iz toho ge uẽzsla e u istoté "scherzo". III. Praeludium (cis-moll) iz toho ge uẽzsla neseity prõgui courrantui (pranecyscoho xibou), a VI. Praeludium iz toho ge uẽzsla neseity prõgui sarabandui, XX. Praeludium toho ge uẽzsla neseity prõgui gigui.

Praeludium NE e "переважно для фортепіано". Praeludium isnouie dóugo do naideinïa fortepiano/pianoforte. I naiperfxya praeludia bé pisano pro strounno-scipalne gõdebne narẽdïe — golòuno leutnyõ. Praeludium mogeity bouti i pro crẽt godebna narẽdïa (ensemble, orchestra), na pr. "Les Préludes" wd F. Liszta.

16 серпня

Дякую, що написали Вашою латинкою. Тепер я можу побачити текст, написаний "правильним" письмом, яке покриває всі потреби мови, й при цьому зламати собі очі й мало що зрозуміти.

16 серпня

Ну, пробачте, та я не вмію руську мову писати правильно гражданкою.

Поділитись з друзями