Значення слова
Контейнер — знімне пристосування (велика скриня або кузов) для перевезення вантажів без упакування.
Приклад вживання

Вантажі в контейнерах, що прибули зі справними пломбами, видаються вантажоодержувачам без перевірки їх ваги та вмісту.

Слово додав

Перекладаємо слово контейнер

містило
21

*мѣстило, *mēst-i-dl-o-, від дієслова мѣстити "містити" (само від имени мѣсто "місце"), творено чепенем *-ло (←*-dl-o) ймен наряддя, надібйя, начиння. Истота самого твара містило (*мѣстило) є й у слові містилище "резервуар; вмістилище" (диви ЕСУМ під словом місто).

אלישע פרוש 28 листопада 2019
17 січня 2020

Найкраще, бо напряму з української мови без російського посередництва!
http://hrinchenko.com/slovar/znachenie-slova/28559-mistyty.html#show_point

17 січня 2020

Підтримую !

27 травня 2020

Люкс.

вмісник
12
Lodyk Vovchak 28 вересня 2015
13 травня 2018

Згідно з ДСТУ 3966:
вмісний - ознака того, що його має щось містити
вмісник - назва того, що його має щось містити

17 січня 2020

-
Слово "вміщати" є росіянізмом, калькою російського "вмещать".

17 січня 2020

«Вмісник» утворено не від слова вміщати, а від слова «вміст», що є незаперечно українським.

17 січня 2020

Ну, хіба що коли з такої точки зору.
Та одначе слово "вмісник" більше годилось би для професії чи особи.

6 травня 2021

Значить «вмісник» може бути посудина, корабель, поделко, чи скриня ...

у[в]мі́стина
7

Покажчик ключових термінів до Міжнародної патентної класифікації — К.: Державне патентне відомство України, 1997: ВМІСТИНА(-И), ВМВМІСТИНКА(-И), див. також СКРИНЯ(-І), ВМІСТИЩЕ(-А), ПОСУДИНА(-И) та ключові слова для спеціальних ВМІСТИН — BOXES; CASE(S), CONTAINER(S); RESERVOIR(S); RECEPTACLES
Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація) — К.: Державне патентне відомство України, 1997:
E Containers for household or kitchen use
U Вмiстини побутoві або кухoнні
R Емкости бытовые или кухонные

Виталь Моргунюк 13 травня 2018
ємність
6
Dmytro Testovych 5 жовтня 2015
13 травня 2018

це українськувата наліпка на "ёмкость" - зручна для викладання російських думок українськуватими словами.
ёмкость 1. (х-ка) мі́сткість, -кости, о́бсяг, -гу, об’є́м, -му; 2. (на рідкі й сипкі речовини) у[в]мі́стина; (мала) у[в]мі́стинка; (велика) у[в]мі́стище

21 серпня 2018

Ємність – загальна назва закритих споруд та пристроїв, що призначені для складування, акумулювання, зберігання сипких матеріалів, рідин та їх сумішей (пульп).

25 листопада 2019

Росіянізм.

25 листопада 2019

КФЯЙ,
формально слово й невдале для значення "контейнер", бо така суфіксація скоріже значить якість або стан, а не засіб. Але де є тут "росіянізм"? Рефлекс [ємн-] з *ymyn- є ниде більше руський.

25 листопада 2019

Начебто початкова [є-] уже натякає, що це не руське слоаво (у руській мові початкового [є-] цуралися).
Словники давні "ємність" слова не відають, узагалі, навіть найбільш зросійщені. Переклад російського "емкость" дають як "мі́сткість". Вочевидь, українці просто на російське слово дали український рефлекс, простодушно, але слово від того біль українським якщо й стало, то менше від того калькою російського не стало бути.

25 листопада 2019

КФЯЙ,
формально слово й невдале для значення "контейнер", бо така суфіксація скоріше значить якість або стан, а не засіб. Але де є тут "росіянізм"? Рефлекс [ємн-] з *ymyn- є ниде більше руський.

25 листопада 2019

Карл-Франц Ян Йосиф,
словникам, і "давнім", необовязково є яке слово містити в його точнім тварі. И йинші твари часто можуть непрямо свідчити про питомість якого твару, або проти єї. Про питомість я казав ино за саме [єм-], а не за цїлий твар ємність.

25 листопада 2019

*edlь –> їль (ялина), але не "єль"
*ežь –> їжак
*jedinъ –> один
*ȅzero –> озеро
*(j)elenь –> олень
Ἑλένη –> Олена
Ἐλισσαίος –> Ялисій

28 листопада 2019

Карл-Франц Ян Йосиф,
у Вами даних словах є *е-, а в єм- є *y- (*{ь}).

28 листопада 2019

Себто, наголошене [ь] дало [е], далі сротезувалося [й]ом, і не дало ікавізм, бо [е] з [ь]?
Звідки тоді майже ідентичне російське "ёмкость"?
Мені виглядає, що взяли якисьто рідкісний український діялектизм, максимально схожий до російсьокого слова, і дали йому те значення, що російська "ёмкость".

28 листопада 2019

Карл-Франц Ян Йосиф,
у вятській бо проти руської розвій сильного *ь та *е йде йнако. Там сильний *ь та *е збігли в один звук → /е/, а пак під наголосом се /е/ дало /jo/ (ё). В руській же сильний *ь та *е з кони були різні голосні звуки, никда не збігши в один, и поведінка йих в одинаких умовах є різна. На пр., сильний *ь в складі критім після [j] дає "е": йайець (*іаі-ь́ц-ъ; yay-yk-ún), воєн (*воі-ь́н-ъ; *woy-yn-ún), *е же дає в складі критім "і": осінь (*ос-ен-ь, *os-en-y-), вечір (*вєч-ѷр-ъ; *wek-er-u-). У вятській різницю між "е" та "ё" чинить наголос: [найо́м], [найо́мный]; твар [взаимный] є в вятській яві спосуда – питомий вятський твар був би +[взайо́мный]. В руськім тварі [взаjемнъj] є правильно відбито сильний *ь; будь там *е, було би +[взаїмний] – рівніте: [сім] *семь, [шість] *шесть.

28 листопада 2019

Це не заперечує мою думку, що з метою наблизити українську мову до російської, російські укладачі словників змогли знайти рідкісне вузьколокальне слово "ємність" й усюди ним стати перекладати російське "йомкость" з метою зближення двох мов.

28 листопада 2019

Карл-Франц Ян Йосиф,
Ви, віді, бачите різницю між руським [йемк-] та вятським [йо́мк-] яко малу, віді, через письмо – и там и там подібні письмена: "є", "е". На ділі же різниця та є з зору фонологиї велика.

28 листопада 2019

Мова не про те, а про те, що у Словнику Грінченка слова "ємність" немає, отже слово було рідкісним – архаїзмом або діялектизмом. Але в росіян процвітало чудово собі "йомкость". І лишень після агресії від СРСР слово "ємність" почали масово вживати українці.

29 листопада 2019

Карл-Франц Ян Йосиф,
який первісний товк гадаєте в *ym-yn- від *ym- Ви?

29 листопада 2019

Маю підозру, *ym- споріднене з "иметь", нашим "мати".

30 листопада 2019

Карл-Франц Ян Йосиф,
та то є ясно що від його є вят. иметь, рус. имати~мати, иміти~міти, яти, йме~ме, чес. mít (стчес.: jměti), слвц. mať, сбхв. imati тощо. Я же’м’ питав, який Ви гадаєте товк первісний є за *ym-yn-, що в рус. дає [ємн-]. Відкидати саму питомість [ємн-] ← *ym-yn- в рус. м. нема підстав. Тому, коли Ви закидаєте слову ємність вятський уплив, то на підтвердження сього чи спростування треба перше вияснити первісний товк саме сеї основи – корень *ym- + суфікс *-yn-: ьм-ьн- → [ємн-].

30 листопада 2019

Ви знову невірно трактуєте мої слова. Я не кажу, що саме слово чуже. Я кажу, що в процесі еволюції української мови українці могли побудувати слово для тями "контейнер" від сотні різних коренів, тисячами різних способів! Але обрано саме те слово з-поміж усіх рідкісних слів, яке найбільш схоже до слова російського! Де гарантія, що якби не російський вплив, українці би не використали котрись із сили силенної инших коренів, слів?

30 листопада 2019

Карл-Франц Ян Йосиф,
ми про різне з Вами говоримо. Лишімо тяму "container" поки сторонь. Я питаю, яке є первісне й питоме – на Вашу думку – значення основи ємн-, складеного з кореня *ьм- та суфікса *-ьн- в руській мові? Не викладайте, прошу, про Ваші сумніви щодо того, чи значення "container" могло чи не могло самостійно постати на тлі руськім. То суть ино догади, які може підтвердити або спростовути тільки відповідь на оте моє питання. Ото відповісте на його, будемо бачили.

30 листопада 2019

Гадки не маю, яку тяму може означати корінь з одної букви, нічого на думку не приходить, корінь з одної букви – звучить як якийсь абсурд.
На гадку спадають слова "МНогий" і все.

1 грудня 2019

Карл-Франц Ян Йосиф,
*ym- є для Вас одна буква? До чого є тут "многий"? Неначе чітко м писав, що "н" лежить до суфікса. Чи Ви по диягонали читаєте?

1 грудня 2019

Карл-Франц Ян Йосиф,
отоже Ви гадки не ймете про первісний товк *ym-yn- → *ьм-ьн- → "ємн-" в руській мові – тоді без сього не можете й судити про питомість будь якого товку похідних слів від "ємн-" в руській мові – чи то вже про товк "container" и подібний, або про який инший товк.

1 грудня 2019

Балаканина (тут 99,99% людей Вам не скажуть про походження чи товкування тям коренів праслов'янської мови, крім якихось етимологістів, що сюди записались – це такий спосіб похвалитися, чи як ще назвати), до чого ведете?

18 листопада 2021

І чим існування кореня доводить, що слово українське?

у
,
вмістище
4
Василь 24 березня 2021
24 березня 2021

Префіксація є ту зайва, за дієсловом бо méstiti/містити є вже – без префікса – засвідчено значення "to contain".

міща
3

Від слова містити — r2u.org.ua: міща

цегло
2

бо за обрисами як цеглина

Vadik Veselovsky 17 січня 2020
24 травня 2023


Шило на мило

24 травня 2023
місти́лище
2

Майже те саме "вмістилище", але з легкістю у вимові.

ко́бка
1

Ко́бка — «шкіряний мішок».
r2u.org.ua: кобка

Карл-Франц Ян Йосиф 18 листопада 2021
кладівна
0
Oreksanduru 15 вересня 2022
ємнище
0
Макс Мелетень 23 травня 2023
мармідка
0

Діалектизм лютий - лютий діалектизм
http://myslovo.com/?dictionary=мармідка

Ӹ ӹ 25 червня 2023
Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
Поділитись з друзями