29 квітня Словотвору виповнюється 10 рочків!
Приєднуйтесь до урочистого зідзвону!
Значення слова
Цікавий — який привертає увагу, викликає інтерес.
Приклад вживання

- Завжди обминав і ніколи навіть і не балакав з нею, а тепер посватав. Цікавий буде шлюб!.. (М. Кропивницький)
- Показувала вона мені портрет Ади Негрі, – цікаве лице і великі чорні очі. (Леся Українка)
- Цікава дуже ти [Бджола], нічого не минеш, Усяку квіточку перебереш. (Л. Глібов).

Походження

Запозичення з польської мови;
п. ciekawy «цікавий; який має добрий нюх; (ст.) такий, що швидко минає» за допомогою суфікса -aw(y) утворено від основи дієслова ciec (ciekę) «текти (течу)»;
р. [тека́вый, чекавый, цика́вый] «цікавий; сварливий?», бр. ціка́вы,

Приклади в інших мовах

п. ciekawy; бр. ціка́вы; ч. těkavý.

Розділи
Слово додав

Перекладаємо слово цікавий

рупний
,
рупивий
18

РУ́ПИТИ «цікавити»

Tymofii Lytvynenko 10 листопада 2020
10 листопада 2020

Уже є.

12 січня 2021

"Рупивий" є, але "рупний" не дали.

12 липня 2023

<"Рупивий" є, але "рупний" не дали.)

Ya bo'my ne pèuen ci ‹roupen, roupn-› e teaclo slovo za "interesting", e bo ‹roupa› "yama" ← "cyto ruito", œd *roup-/*rup- "ruiti, copati", i ‹roupen, roupn-› bui scoréixe boulo imea primêtui œd ‹roupa›, a ne œd déyeslova ‹roupiti› *to cause interest, curiousity". Œd déyeslova ‹roupiti› "to cause interest, to interest" e radxe tuoriti imea primêtui pocêpomy ‹-iu-›: ‹roupiu›.

6 березня 2021

+++

19 грудня 2021

Як буде цікавитися? Рупнитися?

19 грудня 2021

Я цікавлюсь = мені рупить.

11 липня 2023

Мене рупить; рупитися

2 жовтня 2023

Isprauno:
mene roupity / roupity mea — ← roupati coho ;
myné roupity / roupity mi — ← roupati comou;

neisprauno:
roupity sea

15 жовтня 2023

Ми дуже допитливий народ,
Ми дуже ЧУЙНИЙ народ

рупивий
16

roupif (-uy, -a, -è, -o ...)
Вимова: {ˈrʊ̯͡upɨw ~ ˈrʊ̯͡upə̝w}, {ˈrʊ̯͡upɨw- ~ ˈrʊ̯͡upə̝w-, ˈrʊ̯͡upɨβ̞- ~ ˈrʊ̯͡upə̝β̞-}.

Творено від основи roupi- дієслова roupiti (див. ЕСУМ V, 144: рýпити "цікавити") з чепенем *-u- (писано: <f>; вимову див. ↑).

Див. ще: інтересний.

אלישע פרוש 22 жовтня 2020
6 березня 2021

+++

27 червня 2021

Роупіф?

Можна українською писати?

27 червня 2021

Усе ж таки можна трохи потрудитися й загуглити вимову незрозумілих фонем, спираючись на дану мінку кирилицею.

28 червня 2021

Ne ròzouméiõ, cyto sim ménite.

22 жовтня 2021

Як буде цікавити, зацікавлений, поцікавитися?

22 жовтня 2021

Рупити, руплений, порупитися (в двох останніх не певен).

23 жовтня 2021

"поцікавитися” є передати скоріше від иншого слова: uédati; виджьте Онишкевич, словник бойківських говірок, 117: ві́дати "дізнаватися, питати"; Хто відайе, той с'а довідайе ("Хто цікавиться, той дізнається"); инші значення: з прийменником za (чим?): "шукати", За чим відайете добрим? ("Чого доброго шукаєте?"); 3е значення в Онишкевича є товмачено яко "дбати": Богач не відайе, шчо бідний обідає — се товмачено тякне ягельському "to care", та може йому тякти й ягельське "to concern, to be concerned, to be someone's concern" (рівни: I don't care = It's not my concern). Оскільки "поцікавитися" виступає в різних контекстах, то, в истоті, всі дані в Онишкевича три значення може бути товмачено й сим словом "поцікавитися". До того же значення "питати": ягельською мисель з "поцікавитися" питимо передають дієсловами "to ask" з його простим первісним значенням "питати" (чи його книжним — латинського родива — синонимом "to inquire"), додаючи "if, whether" ( = рус. "ci"), або й без "if, whether", коли контекст дає, а
чи й дієсловом "to see", з простим та первісним його значенням "видіти", тако же з "if, whether"; See, if there's some kind of glitch = "Поцікався/-теся, чи нема там якої поміхи", If you do not have a dose-measuring device, ask your pharmacist for one "Коли в Вас нема дозатора, можете поцікавитися в фармацевта, де його придбати".
Слово roupiti передачі таких мислей не годить, оскільки в його є відтінок интенсивного зосередження на самім обйекті, предметі, питанні тощо, рівно ги в ягельського interested in, to be interested in — у значенні "поцікавитися" слово interested взагалі не може бути вжито нияко; у "поцікавитися" же відтінок є "не знати (не вісти) чого, але хотіти вісти" (також "хотіти провірити" тощо). По добі тому "поцікавитися" передають и німецькою — просто словом fragen "питати", або через überprüfen "перевірити", низозімською — vragen. Є німецькою в такім значенні й тяг "Interesse zeigen", до слова: "roup cazati/yaüiti" (ягел. "to show interest"); але в таких контекстіх, де значення "поцікавитися ( ≈ не знати, але хотіти знати; перевірити, пересвідчитися тощо)" меджує з відтінком значення "цікавитися ( ≈ бути зосередженим на якім обйекті, предметі, питанні тощо); на пр.: An ihrem Leben Interesse zeigen — "поцікавитися його життям" / "цікавитися його життям", оскільки тут є життя чиє сам предмет зацікавлення — у такім контексті може йти в руській дієслово roupiti. Пранецькою гето передають найрізнішими тяги чи словами — більшість обако суть вираження тих самих первісних значень "видіти", "вісти, відати", "питати", просто подекуди квітчасто (на пр. jeter un coup d'œil — до слова: "mesti/uerêgti glẽd (*"cõs oca")" = "glẽnõti", а за контекстом и: "поцікавитися"); инколи словом prendre з безліччю значень, з первісним значенням "ẽti, byrati" (на пр. prendre des nouvelles = "поцікавитися новинами" ← *"взяти новини"); а деколи й гето без якого крімного слова чи тягу, на пр.: "Можу/Дозволь(те) поцікавитися, що (ти) тут робиш?" пранецькою буде просто: Pourrais-tu m'expliquer ce que tu fais ici?, що до слова руською буде: "Mwgl buis' mi poyasniti cyto tou déiexi?".
На пр., у реченні: "Поцікався/Поцікавтеся переможцями перегонів за останні місяці" дієслово roupiti не годить; ту є мова не про зацікавлення предметом — перегони, але про не відання й хотіння відати, добуття йнформації; ягельською ту дадуть дієслово to check ("провірити, перевірити"), португальською дієсловом ver "видіти, глядіти/глянути" в наказовім тварі veja "глянь", також "провір, перевір" (таке же значення й у ягел. see).

Гаданої суперечности між первісним значенням дієслова uédati "to know; wissen" та його значенням "поцікавитися" на ділі нема. Рівно ги в разі простих значень згаданих вище слів в инших мовах у контекстуальнім значенні йих "поцікавитися", й значення даного руського дієслова залежить від контексту й ставби цілого речення.

Инші способи передачі:
"Дозволь(те) поцікавитися ..." — з <?> або <.> на кінці, залежно від цілого речення:
Mwgl buimy uédati ...?/., Rado buimy uédal ... (тільки без <?>, без різниці, чи речення з "Дозвольте поцікався ..." є питальне, або ні), Uolél buimy uédati ..., Uédal buimy ..., Xotél buimy uédati ... — тут усюди важливий елемент для передачі відтінка "поцікавитися ( = не вісти/відати, але хотіти вісти/відати)" становить из окрема вмовний спосіб з "buimy"; такоже: Xotél buimy puitati ..., Rado buimy puital ..., Uolél buimy puitati ..., Puital buimy, bõdy/coli lasca, ..., Mwgl buimy puitati ...?;

"Поцікав(те)ся ...":
Uéday(te) ..., Glẽny(te) ..., Puitay(te) ..., Mwgl/Mogla buis' / Mogli/Mogui buiste uédati; або й гето без будь-якого такого слова чи тягу.

У будь-якім разі, po- в poroupiti ту для передачі "поцікавитися" рівно нич не дає, крім тупого калькування вятського <по-интересоваться>. До того же, при дієслові roupiti підмет є завжди сам обйект зацікавлення, а не всоба, що переживає зацікавлення (cyto roupity coho? — mene roupity CYTO, CYTO mẽ roupity, не: YÉ roupiõ), тому його просто ні яко вжити в значенні "поцікавитися", яко коли з сим словом кажемо "Я поцікавився", "поцікався (ТИ)". Тобто відношення підмета та предмета при дієслові roupiti є скоріше таке, яко коли ягельською дієслово to interest ужиємо в конструкції: smth interests ME, тобто не в значенні "поцікавитися".

23 жовтня 2021

<зацікавлений>

Що до передачі сього слова, я поки не вім. Иму великий сумнів, чи пасивний дієприкметник rouplen вірно передає суть. Треба є провірити різни контексти.

15 жовтня 2023

Иму - ему?
.. (имел в виду??)

чи..
Йму., - йму не йму віри, розуміння,, Йму великий сумнів

займавий
12

r2u.org.ua: Заманистий

Франко вживав "займавий"

r2u.org.ua: Займаючий

Юра Шевчук 3 січня 2021
шува́лий
9

xeual, xeual-
{ʃuˈwɑl(-) ~ ʃuˈwɑɫ(-)}.

ЕСУМ VI, 485: шува́лий "цікавий" (Недільський).

אלישע פרוש 6 березня 2021
6 березня 2021

Ялисію, чи маєте Ви якісь думки про зрій цього слова?

6 березня 2021

Поки точних гадок не йму.

22 жовтня 2021

Як буде цікавити, зацікавлений, поцікавитися?

11 грудня 2022

Може "шувалити", "зашувалений" та "пошувалитися"?

рупавий
7

roupau, roupaf-
Вимова: {ˈrʊ̯͡upɑ̝w}, {ˈrʊ̯͡upɑ̝w-, ˈrʊ̯͡upɑ̝β̞-}.

Творено від основи roupa- дієслова roupati (див. ЕСУМ V, 144: рýпити "цікавити": рýпати) з чепенем *-u- (писано: <f>/<u>; вимову див. ↑).

Див. ще: інтересний.

אלישע פרוש 22 жовтня 2020
рупий
6

Ру́пити – цікавити.
goroh.pp.ua: рупити

2 жовтня 2023

-

цікавий
4
Олександр Дудар 27 жовтня 2020
Oreksanduru 1 червня 2022
тікавий
,
текавий
1

Цікавий від тікати, текти. Текавий і текавість вживає український священник Лука Баранович в 17 столітті
https://archive.org/stream/stylistychnyi/stylistychnyi_djvu.txt

Василь Кривоніс 11 липня 2023
чуйний
,
чуйно
1
допитливий
1
слушний
0

Цікава теорія. Слушна теорія.
інтересний

Oreksanduru 23 травня 2022
20 березня 2023
15 жовтня 2023

слушна - це ближче до - "вірно" , відповідна до того чи іншого, реальності, відповідності. дій, вчинків, думок

Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
22 жовтня 2020

Нащо додавати додаткову сторінку, коли вже є інтересний ?

2 жовтня 2023

<Nacy dodati zayvõ stòrœuncõ ...>

Meidyu yima e i rœuzniça: "curious" : "interesting".

15 жовтня 2023

Ми дуже допитливий народ,
Ми дуже ЧУЙНИЙ народ;

допитливо,
чуйно.

Поділитись з друзями