Значення слова

Цикл — завершена послідовність функціонування матеріально-технічних компонентів об'єкта чи явища в просторі та часі. Коло подій, явищ, частин.

Приклад вживання

Другий цикл завершився.

Походження

лат. cyclus, від грец. kuklos − круг

Слово додав

Перекладаємо слово цикл

коло
11
веремя
10

веремя - старе маловживане українське слово, присутнє також у давньоруській мові і означало завершиний цикл, коло дії. До прикладу у російській мові слово "время" є церковнослов'янським варіянтом нашого веремя, але змінило значення і стало просто позначати час. Слово веремя саме по собі обозначає цикл тому як на мене це найкращий варіянт. До того ж інші значення слова "веремя/веремє" на Заході України це "погода", а на волині тимчасовість, час, цикл, як у слові "веремянка" - тимчасове житло.

колобіг
10

Колобіжна уява про час - рух по колу, черга наворотніх явищ, що пов'язані із змінами в природі. Слово, що вже було утворене - колодар (календар). Циклічні процеси - колобіжні (колові, обертові, навертові) перебіги.Циклічні повторювання - колобіжні навороти, циклотрон - колобіжний пришвидчувач, циклоїда та инші - колописки. Автоматичний цикл - самочинний колобіг. Асиметричний цикл - непомірний колобіг, термодинамічний цикл - теплорозгонистий колобіг.

крѫг (круг)
7

Сесе слово є вжито в друс. памятках у значенні "цикл".

Крѫгъ сълньца числа 28, вьрѫцѣлѣто 7, а лунѣ крѫгъ 17. (вьрѫцѣлѣто є вид розділу/частинаи в церковнім місяцеслові)

Ачє ли жє хочеть, како вѣдати сълньчьнъи крѫгъ, бѫди ти вѣдомо, а есть іако в а~ (число "1", "перший") дьнь мѣсѧца октѧбріа настаіеть сълньчьнъи крѫгъ.

верем’я
5
обіг
4

Вважаю, що слово "обіг" можна вживати не тільки в економічному контексті: r2u.org.ua: обіг r2u.org.ua: цикл
На додачу, воно явно включає в себе префікс "О(б)-" в контексті "кола": [ЕСУМ. Том 4. С. 124], а колообіг/колобіг/кругообіг/кругобіг мені здаються штучними двокореневими кальками з російської мови й водночас тавтологіями.

ряд
2

давньоруське

круж
2
колик
0
провертання
0
круговорот
0
кіль
0

Латинське cyclus та грецьке ϰύϰλος означає «коло», і споріднене з праслов'янським kolo, укр. ко́ло.
Тай у чеській мові цикли звуть колобігами — cs.wikipedia.org: Koloběh

Що - кіль (жіночого роду), чого - кілі, на чому - на кілі.

крят
0

ЕСУМ:
Крятати — повертати, звертати, від прасл. *krętati «бути в круговому русі, обертатися; насилу йти; зрушувати; скручувати», пов’язане з *krǫtiti «крутити», давньоруським крятати «рухати, посувати», українським кріта́тися «неспокійно кидатися в різні боки; робити крок назад», кря́татися «бути зайнятим, клопотатися».

Запропонувати свій варіант перекладу
Увійдіть щоб додати переклад
Обговорення слова
Поділитись з друзями