Значення слова
Власність — належність чогось кому, чому-небудь із правом користуватися, розпоряджатися, володіти.
Приклад вживання

Телефон - це моя власність.

Походження

запозичення з польської мови
п. własny, własność постали, можливо, під впливом ч. vlastní «власний» (букв. «той,що перебуває під владою (vlast),у володінні»), але є дані й за те,що п.własny, własność поряд з włość, włościanin, відповідними до укр.во́лость

Слово додав

Перекладаємо слово власність

майно
14
Вадим Мельник 10 січня 2021
10 січня 2021

+ + +

10 січня 2021

Замінювати слово «власність» словом «майно» — це те саме, що замінювати слово «вода» словом «рідина» (чи навпаки).
І власність, і майно — це однаково українські слова.

10 січня 2021

Не обидва.

11 січня 2021

Зараз хтось напише, що майно походить від німецького mein :)

15 січня 2021

Та все давно йде до того.

11 січня 2021

Як правник запитую - як перекласти "Усе майно, належне йому на праві власності"?

11 січня 2021

P. Xlopane,
"усе майно, належне йому на праві власності" yé buimy dél: "usé réci¹ u yoho uolyé² derzyéti³", ci: usé gifotui⁴ u yoho uolyé derzyéti".
___
¹– "réci", mnogina wd <récy>, u d.-rous. i "property" (http://oldrusdict.ru/dict.html#: рѣчь → рѣчи "имущество"). I lat. <rēs> crui ("used to cover") tœ ge znacui cyto d.-rous. <récy>, tobo i "thing", i "matter, concern", i "property".

²– "u uolyé", wd <uolya>, u d.-rous. "voluntas, θέλημα", "agreement", "licentia", "libertas" (http://oldrusdict.ru/dict.html#: воля); <fwlné> (http://oldrusdict.ru/dict.html#: вольнѣ) u pamẽtcax tẽcneity grecscomou "έξουσίως", wd <έξουσία> "power to smth, licence, title to smth, authority to smth" (https://en.m.wiktionary.org/wiki/ἐξουσία; https://en.m.wiktionary.org/wiki/εξουσία). Ẽghelscoiõ tẽghui "право собственности на имущество", "имущество на правах собственности" to cyto idõty zo slofom <title (to)>, na pr.: <real estate title transfer> "передача права собственности на недвижимое имущество", <title to certain assets> "права собственности на определённые виды имущества". Incoli slofo <title> ménity ("implies") "право собственности на имущество" u sobé bez slwf <property, assets, estate>, na pr., u tẽghé: <deduction of title> "представление доказательств наличия права собственности на имущество", <title deed> "юридический документ, подтверждающий права собственности человека на имущество" to cyto.

³– derzyéti; ЕСУМ II, 39: держати "тримати", "управляти", a do tẽm "property", "ownership" tẽgnõty i slofa (tam ge): де́ржа́ва "міцність; маєток; влада", де́рживо "утримання"; http://oldrusdict.ru/dict.html#: дьржати "владеть, содержать"; http://hrinchenko.com/slovar/znachenie-slova/11794-derzhaty.html#show_point; i u slouacscwy: https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/?q=drzba: držba.

⁴– gifotui "property"; ЕСУМ ІІ, 199 (жити): живо́ти́ "майно" (Yafwrnicscuy, 223: животи́ "имущества, состояние").

12 січня 2021

Дуже цікаво, спасибі, Єлисіє! Як тоді можна назвати «право власності»? Воля на річі? Воля на животи?

11 січня 2021

Дякую за розлогий коментар

17 січня 2021

З юридичного погляду, майно і власність не тотожні: майно є об'єктом права власності

22 листопада 2021


Різні тями
Власність - гіперонім
Майно - гіпонім

власність
11
Віталій Крутько 10 січня 2021
11 січня 2021

Я вважаю безпідставним твердження, що українське слово "власний" це запозичення з польської мови, бо однокореневі слова є в інших слов’янських мовах. Словаки, чехи, хорвати і словенці також позичили його у поляків? Словацька мова - vlastne, чеська - vlastni, хорватська - vlastiti, словенська - lastno.

11 січня 2021

Читайте розділ "походження" вважніше.

11 січня 2021

Нічого переконливого у цьому розділі нема. Натомість є спільне коріння в кількох слов’янських мовах. До речі, поляки згодні з тим, що слово "власний" вони позичили у чехів?

11 січня 2021

У руській мові МОГЛО бути (але не є) "волосний", з повноголоссям. Порівняйте наші слова "володіти", "володар" з инослов'янськими.
Також беру витяг слів пана Ялисія:
"Слов'янські суть різні мови, кожна зо своїми законами, що різнять одну слов'янську від іншої. Праслов'янська форма сього кореня є *wold-, яка в українській має рефлекс так званого "повноголосся", себто очікувана питома руська форма є <волод->, а від *wold-t-: <волост->, а рефлекс <влад->, <власт-> є типовий для мов південнослов'янських та чеської та словацької. Крім того, той самий праслов'янський корінь у різних слов'янських мовах часто набув різних значень."

21 січня 2021

Повноголосся в українській мові є поширеним, але не є чимось обов'язковим та повсюдним.
Крім того, повноголосся має не лише переваги (як-от, милозвучність та легкомовність), а й недоліки — що більше голосних звуків, то більше складів, а отже слово вимовляється довше. В умовах співіснування з англійською мовою, повноголосся — це безглузда розкіш.

21 січня 2021

Ну то відмовимося від української, бо це теж безглузда розкіш в умовах співіснування з англійською.

21 січня 2021

Не глузуйте зі слушних речей. Я не пропоную забрати повноголосся зі слів, де воно є. Я пропоную не вдаватись до безпідставного твердження про обов'язковість повноголосся з подальшим додаванням його туди, де нема.

21 січня 2021

Вивчайте розвиток української мови.

собина
8

sobina
http://oldrusdict.ru/dict.html#: собина; собити "присвоить, приобрести".

אלישע פרוש 10 січня 2021
11 січня 2021

Наголос який?

11 січня 2021

Sciro, ne uémy...

11 січня 2021

Спасибі за правдиву відповідь. Так здається, що тут наголос взагалі може бути де йому захочеться бути.

2 лютого 2022

<Так здається, що тут наголос взагалі може бути де йому захочеться бути.>

Ne mogeity bouti 'de xotieity', prosto yé ne vémy — tô ne e te same.

20 травня 2021

+++

24 лютого

До речі, від цього слова утворено "засіб".
Однозначно ставлю сус +.

своєщина
5
Юра Шевчук 10 січня 2021
10 січня 2021

+++

10 січня 2021

+ + +

10 січня 2021

Naprafilen slofotuar...

10 січня 2021

Напишіть як правильно.

21 січня 2021

Так, напишіть

5 червня 2022

Мабуть, "свійщина"?

4 серпня 2022

А як тодї буде:власний аутомобіль"? Свойешний аутомобіль?

згіддя
5
Вадим Мельник 10 січня 2021
10 січня 2021

+

10 січня 2021

+ + +

добро
4
Вадим Мельник 10 січня 2021
15 травня 2022

+++

манок
4
Вадим Мельник 10 січня 2021
10 січня 2021

+

10 січня 2021

+ + +

иміння
4

iménïe
Желехівський І, 323: имі́нє "1) Haben, Besitzen; 2) Habe, Habe und Gut"; http://oldrusdict.ru/dict.html#: имѣние "имущество; богатство; добыча; захват; мзда; пожитки".

Субстантивація чепенем -énnie/-énïe від дієслова iméti (http://hrinchenko.com/slovar/znachenie-slova/21599-imity.html#show_point, http://hrinchenko.com/slovar/znachenie-slova/28593-mity.html#show_point; Жел. І, 323: имі́ти; Жел. І, 444: мі́ти), варіанта з темою -é- до форм: imati з темою -а-, та ẽti, атематичної.

אלישע פרוש 26 квітня 2021
4 серпня 2022

Надаю перевагу слову "йміння" перед "имінням", бо така подоба просліджується в інших словах близького змісту.

5 серпня 2022

<Надаю перевагу слову "йміння" перед "имінням", бо така подоба просліджується в інших словах близького змісту.>

[ɪ-] abo [j-] zalegity ôd toho ci cœuneç pèrêdnya slova e gòlôsen abo prigòlôsen. Ya'smi tô slovo pisal latiniçeiõ: ‹imeinïe›, de ‹i-› mogeity znaciti i [ɪ-] , i [j-], [ɪ-] po prigòlôsné na cœunçé pèrêdnya slova, [j-] po gòlôsné pèrêdnya slova.

надібʼя
3
Вадим Мельник 10 січня 2021
10 січня 2021

+ + +

волосність
3

Від "волость", з властивим українській мові повноголоссям: uk.wikipedia.org: Повноголосся
Сам не орудую цим словом, але кілька товаришів вже давно користають.

27 вересня

Наче є в руських літописах.

имість
,
емість
3

imwsty ; emwsty
Виведено з даного в Желехівського <и́мощі> "Habe" (І, 323).

Творено прасл. чепенем *-o-st-y-s від корене *ym- "мати, брати, держати, ...".
Твари з і- та е- являть дублетну рефлексацію вихідного *y, переднього редукованого голосного на початку слова в наголошеній позиції.

Відмінювання:
однина:
Nom.: imwsty / emwsty
Gen.: imosti / emosti
Dat.: imosti / emosti
Acc.: imwsty / emwsty
Loc.: imosti / emosti
Instr.: imwstïõ / emwstïõ
множина:
Nom.: imosti / emosti, imwstïe / emwstïe
Gen.: imostiy/imostey / emostiy/emostey
Dat.: imostem / emostem
Acc.: imosti / emosti, imwstïe / emwstïe
Loc.: imostex / emostex
Instr.: imwstymi / emwstymi

אלישע פרוש 26 квітня 2021
маєтність
2
Юра Шевчук 10 січня 2021
10 січня 2021

ЕСУМ пише за лядськість цього слова.

питомство
2
Юра Шевчук 12 липня 2021
2 лютого 2022

De ime bouti nagòlôs?

2 лютого 2022

пи́томство

жир
1

Ще в давньоукраїнській мові "жир" означало загалом "нажите, багатство, достаток, надлишок, розкіш".

Були навіть імена Жирослав, Жировит, Доброжир...
В "Слові о полку Ігоря":
иже погрузи жиръ во днЂ Каялы рЂкы половецкїя,
рускаго злата насыпаша.
Ту Игорь князь высЂдЂ изъ сЂдла злата.
http://izbornyk.org.ua/slovo/slovo.htm
Тут Ігор вантажить жир (багатство руське) на дно річки Каяли.

надбання
1
Lybomir Shelenko 18 січня 2021
ужиток
,
вжиток
1
Юра Шевчук 25 травня 2021
худо́ба
0

Ще з найдавніших руських (українських) часів це слово означало не лишень "скот" (звуження значення сталося в найпізніші часи, під впливом російського "скотина"), але й взагалі "майно; спадок".

Ще перед самим приходом більшовиків, зі словника:
«От як умер батько, зосталася їм худоба: млин і хлів»
r2u.org.ua: худоба

Звідти й слово "худібний" – "состоятельный, зажиточный":
r2u.org.ua: худібний

"Лежачою худобою" звали "нерухомість" у дорядснькі часи, ще до перідоду "зближення братніх мов":
r2u.org.ua: лежача худоба
Гадаю, слово "лежача" можна й пропустити.

10 січня 2021

<під впливом російського "скотина">

U ceimy praué e toy "вплив"? Godé e bzdourõ plosciti. Citaite bwlxe... i z oumom.

10 січня 2021

Не можу зрозуміти вашого письма. Якщо за звуження тями, то он же, дав приклади, що ще в 1900 роках слово мало куди ширшу тяму, ніж починаючи з 1920 років (з періоду СССР).

10 січня 2021

Ви, схоже, ще й слова "розум" цураєтеся, бо не досить для Вас воно коротке. Скоро залишите в кожного слова по 4 букв, повідкидаючи усе "зайве".

10 січня 2021

Rozoum ≠ oum.

10 січня 2021

Ну що за дибілізм?!

Худоба — це майже те саме, що свійські тварини.
Власність — це будь-яке майно (живе й неживе, рухоме й нерухоме, а ще так звана «інтелектуальна» власність).

10 січня 2021

«От як умер батько, зосталася їм худоба: млин і хлів». Тут, так розумію, свійськими тваринами є млин і хлів?

10 січня 2021

<дибілізм>

To na sebe caziete?

Gelexwfscuy II, 1048: худо́ба "І. Vieh, Haustier", "II. Vermögen, Habe"; Slwfnik Poléssia, 226: худоба "І. скриня зі всім надбаним для дівчини, що виходить заміж", "ІІ. хирність, худорба"; http://hrinchenko.com/slovar/znachenie-slova/63415-khudoba.html#show_point; ЕСУМ VI, 220 (худоба): худібний "бідний; заможний".

11 січня 2021

Колись давно воно, можливо, насправді мало таке значення.
Тепер слово «худоба» означає корів, овець тощо. І не треба повертати тих застарілих значень лишень для того, щоб витіснити питомо українське слово «власність».

P.S. Як видно з наведених прикладів, слово «худоба» утворено від слова «худий», що є протилежністю до слова «вгодований» (або «гладкий»). Тож навіть в значенні «свійські тварини» слово «худоба» є радше дисфемізмом.

11 січня 2021

Колись давно - це до того, як татко Сталін наказав учити українців правильної (зросійщеної!) мови.

11 січня 2021

I use tacui "xoudoba" ne e "property".

11 січня 2021

?

питомість
0
Юра Шевчук 12 липня 2021
волода
0

Думав про звукове перегукування зі словом "господа" — хата, домівка, господарство.
Правда мені особисто до вподоби це слово в значенні "володар". Мило звучить. Комусь як "влад" добре звучитью. Та то вже таке питання.

Anton Bliznyuk 5 червня 2022
володіння
0
Jaroslau Dycycovskei 21 серпня 2022
володність
0
Jaroslau Dycycovskei 22 серпня 2022
22 серпня 2022

А слово просто подобаеться. З характерним повноголоссям

володарство
0
Jaroslau Dycycovskei 22 серпня 2022
Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
Поділитись з друзями