Значення слова
Конунг — німецький та скандинавський титул короля та популярне прізвище.
Приклад вживання

Спеціалізацією Філіпса Конінка був пейзаж, але деколи, чисто як виняток, він брався також за портрети і жанрові картини, не дарма він походив з родини північних кьонінґів з їх любов'ю до гір та епічної природи.

Походження

Прагерм. kuningaz, німецьке koning, через рос. посередництво.
uk.wikipedia.org: Конунг

Приклади в інших мовах

анґл. koning

Варіанти написання
koning, cyning, cyng, cyneg, cynig, кьонінґ, cuning, kyning, kenin, kening, kinig, king, кінг, кінґ, кинґ, конінґ, конинг, kuning, cunig, konungr, kongr, kóngur, kongur, konungur, konge, konunger, kununger, kunger, konung, kung, kong, konning, кунанґ, koninck

Перекладаємо слово конунг

князь
6

пгерм. *kuningaz - псл. kъnęgъ, псл. kъnędzь, др. кънязь, укр. князь.
goroh.pp.ua: князь

11 жовтня 2021

Не потрiбно збiднювати нашу мову. У нас був князь, у них конунг

4 березня 2022

Конунг це буквально князь. Ми ж яглицьких королїв не звемо кингами.

11 жовтня 2021

Хай буде й конунг, хай буде i князь

признат
2

грец. Παραλάται < скіф. *paralatā- < авест. *paradāta- — укр. призначений (за законом) очолювати

Богдан Ⰽⱃⰰⰲⱍⱆⰽ 16 вересня 2023
король
1
княг
0

пгерм. *kuningaz - псл. kъnęgъ, псл. kъnędzь, др. кънязь, укр. князь.
goroh.pp.ua: князь

26 липня 2021

De e znato siacuy tuar?

26 липня 2021

Реконструкция.

31 липня 2021

Реконструкція чого??
Плутаєте реконструкцію з фонетичною рефлексацією. Коли реконструкцію подамо так: *kunẽgu (← *kuningos), то се не значить, що з *g маємо робити висновок, що воно є = звуку *[g], й відповідно → /ɣ̞/ в руській мові. Саме тому, що перед *g стоїть *ẽ (← *in) те *g автоматично було палатализовано в *[d͡ʑ], й далі в рус. и д.-рус. /ʑ/. Тобто треба не кожен символ окремо рішити, а глядіти на всі фонеми в контексті, й интерпретувати звукове значення *g не можна відірвано від *ẽ перед ним. У формі жіночого відповідника <cnẽguini> "княгиня" неблення *g → *[d͡ʑ] (→ */ʑ/), яке має бути після *ẽ, пинить *ū (*kunẽgūni), що йде після *g. За Вашою бо 'логікою' й "місяць" має бути +<місяк>, а "заяць" +<заяк>.

Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
26 липня 2021

Звідки Ви взяли це слово, та ще й з таким змосковщеним правописом із мняким "к"?

26 липня 2021

М'яке к таки дарма дав. Уже поміняв.

24 жовтня 2022

Екзотизм
До Чистилища

Поділитись з друзями