Перекладаємо слово історія

дієпис
20

історичний – дієпи́сний

літопис
13
минулознавство
10

Історія як наука. Так само як природознавство, суспільствознавство, правознавство, числознавство (математика).

минулина
9

Істоиичний - минулинний.

бувальщина
8

історія, як оповідь про якусь подію, чи прогоду.

славута
8

славу́та - історія / - Словниця української (або Юговоруської) мови. Ф. Піскунов. 1873. - С. 109. https://books.google.com.ua/books?id=0d5bAAAAcAAJ&pg=PA109&hl=uk#v=onepage&q&f=false

славета
6

Як альтернатива до “славута”
Етимологічний словник української мови.
Словник Пискунова.

fistya
4

Вимова: {ˈβ̞ɪ͡eʃt͡ʃɘ ~ ˈβ̞ɪ͡eiʃt͡ʃɘ}.

Творено мною від друс. прикметника вистъ "очевидний, бачений, засвідчений", яке є, в свою чергу, первісно пасивним дієприкметником (з суф. пасивного стану *-t-) від незбереженого прасл. атематичного дїєслова *widti (+висти, +виде) "бачити; (явити)". Крім друс. слова основа вист- є збережена в укр. ненависть, зависть (і похідних), та польськім oczywiście (*ociwistē ← *okey-weyd-t-oy). Мотивацією творення тями ιστορία від основи *wid-t- → вист- сій служило грецьке ιστορία, корінь якого є той же в данім друс. вистъ, і в укр. вид, видіти тощо – прасл. wid-, з іє. weidh-. Грецьке бо слово ιστορία (*weid-tōr-ia) первісно значить *"дослідження, спитування баченого – очевидного, засвідченого → засвідчених відомостей". Крім того іє. корінь *weyd- → прасл. *wid- → укр. вид- є через переголос *е:*о споріднений з коренем іє. *woyd- → прасл. *wēd- → укр. від- "відати, вість, відомість, ...", що таким ч. демонструє глибший зв'язок між поняттями "бачене" та "відоме (бо бачене, на підставі фактів)".
Форму вища є мною ...

fistel
4

Вимова: {ˈβ̞ɪ͡estɛɫ ~ ˈβ̞ɪ͡eistɛɫ ~ ˈβ̞ɪ͡estɛw ~ ˈβ̞ɪ͡eistɛw ~ ...}.

Творено за допомогою суф. *-el-, див. F. Sławski, Język Prasłowiański, стор. 108 (І, вступну частину до прасл. морфології). Іменників від сього суф. є серед мов словянських можна налічити, здається, небагато, серед них: бовг. бързел "бистрина" від *burz- "борзий, бистрий, прудкий", чес. živel, укр. живел "елемент; стихія" від *giw- "живий".

Решту подробиць про саму основу див. у моїх коментарях під "вища".

fistina
4

Творено мною від основи вист- (див. подробиці в моїх коментарях під "вища") за допомогою суф. *-in-a. Подробиці про сей суф. див.: F. Sławski, Język Prasłowiański, стор. 120–123 (І, вступна частина про прасл. морфологію). Суфікс сей є в слов'янських мовах і зокрема в українській дуже продуктивний.

минулопис
3
fistizna
3

Творено мною від основи вист- (див. подробиці в моїх коментарях під "вища") за допомогою суф. *-izn-a з значенням абстрактності чи збірності (хоча має вжиток і в інших значеннях, зокр. гіпокористичнім: бабизна "велика жінка"). Подробиці про сей суф. див.: F. Sławski, Język Prasłowiański, стор. 123–124 (І, вступна частина про прасл. морфологію). Суфікс сей є в слов'янських мовах і зокрема в українській помірно продуктивний: істизна "капітал; активи", тризна, материзна "спадщина по матері", вітчизна, трутизна, спільщизна "республіка", дідизна "вид спадщини" тощо.

fistno
3

Творено мною від основи вист- (див. подробиці в моїх коментарях під "вища") за допомогою суф. *-yn-o. Подробиці про сей суф. див.: F. Sławski, Język Prasłowiański, стор. 136–137 (І, вступна частина про прасл. морфологію).
Праформа *wist-yn-o дає морфологічно в укр.м.: вистно, а фонетично: [висно], з випадінням t в вимові.

Ще про деякі інші суфікси, які я вважав непридатними для творення поняття "історія" від основи вист- (висновки здобуті на підставі згаданої праці Ф. Славського):

прасл. суф. *-ūn-y-+-i/a (стор. 139–144) творить іменники як правило: a) nomina loci, b) від імен з прасл. основою на *-u: добръіньи, гърдъіньи, поустъіньи, простъіньи, льгъіньи тощо;

прасл. суф. *ēl-y- (Sławski, 104) творить як правило nomina agentis від дієслів: печаль, скрижаль, свиріль, пищаль, мълчаль тощо.

fistoba
3

Творено мною від основи вист- (див. подробиці в моїх коментарях під "вища") за допомогою суф. *-ob-a з значенням абстрактності від прикметників: білоба *bēl-ob-a ← *bēl- "білий", худоба *xoud-ob-a ← *xoud- "худий", хвороба *xuor-ob-a ← *xuor- "хворий", злоба *zul-ob-a ← *zul- "злий". Подробиці про сей суф. див.: F. Sławski, Język Prasłowiański, стор. 63–64 (І, вступна частина про прасл. морфологію).

повість
2
минувшина
2
булина
2

Утворено од дієприкметника "булий" суфіксом "-ин(а)", що позначає річ чи речовину з узгідною ознакою. Булина = те, що було.

плинопис
1
життєпис
1
сторі
1
старовітчина
1
історія
0

Ще в руських писемних памятках є!

часопис
0

Пропонова поміняти слова на означення журналу та історії. "Дієпис" вказує на малий обсяг та наближеність до сучасності, а "часопис" на загальний, всевмісний характер похідної тями.

діє́пись (ж. р.)
0

У дорепресивних словниках це слово є з двома статями, чоловічим та жіночим.

стория
0

Слово "история" є ще в давньоруській мові, тому й позбуватися його дивно:
http://oldrusdict.ru/dict.html

Хіба що в українській мові перший звук відпав:
http://hrinchenko.com/slovar/znachenie-slova/56822-storija.html#show_point

стор’я
0

Слово "история" є ще в давньоруській мові, тому й позбуватися його дивно:
http://oldrusdict.ru/dict.html

Хіба що в українській мові перший звук відпав:
http://hrinchenko.com/slovar/znachenie-slova/56822-storija.html#show_point

дієписа́ння
0
літописа́ння
0
Запропонувати свій варіант перекладу
Увійдіть щоб додати переклад
Обговорення слова
Поділитись з друзями