Значення слова
Біологія — система наук, що вивчає життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого, про живу природу, про істот, що заселяють Землю чи вже вимерли, їхні функції, розвиток особин і родів, спадковість, мінливість, взаємини, систематику, поширення на Землі; про зв'язки істот та їхні зв'язки з неживою природою.
Приклад вживання

Біологія як наука постала, коли людина почала пізнавати довкілля, у зв'язку з матеріяльними умовами життя суспільства, розвитком виробничих стосунків, медицини, практичних потреб людини.

Походження

дав.-гр. βίοσ − життя, дав.-гр. λόγος − слово; наука. Вперше вжив у 1797 р. німецький професор анатомії Теодор Руз

Слово додав

Перекладаємо слово біологія

живознавство
23

Бо вивчають "живе", "життєзнавством" ж часто називають докорінне знання біоґрафії певної людини (наприклад "життєзнавство Івана Франка"), можливо це через аналогію зі словом "життєпис" – "біоґрафія"

Карл-Франц Ян Йосиф 4 вересня 2019
27 листопада 2019

Погоджуюся щодо життєзнавства. Його і правда можна сплутати з життєписом

27 листопада 2019

Дкую за підтримку.

4 червня 2022

+

18 квітня 2023

Гарне, +

13 січня

+
У М. Галина теж живознавство

16 липня

Я б сказав, що біологія -- неука не тільки про "все живе" поодинці, а й про життя взагалі

16 липня

Неука 🧐

16 липня

+

життєзнавство
13
Василь Мур 16 січня 2017
27 листопада 2019

Життєзнавство можна легко сплутати з життєписом. Оскільки "життя" - це процес, а не характеристика. Як приклад: організм - це не життєва, а жива істота. І він здатен прожити ціле життя

25 березня 2023

16 липня

Це скоріше до життєпису. Тобто ~"життєзнавець Шевченка вивчив увесь його життєпис".

живовідь
10

Утворено за допомогою терміноелемента "відь":-логія

10 листопада 2019
15 листопада 2019

Гоже!

15 листопада 2019

Дякую, Андрію !

16 липня 2020

Найкраще

25 березня 2023

Найгірше, бо калька з москвинської -ведение

житевідь
8

жить (життя)
відь (наука)

Житевід
Житевідець
Житевідь
Житевідун

Махно Рус 7 березня 2018
25 травня 2019

Гарне слово. Здається, краще сходиться з "генеалогія".

2 червня 2019

Ні там скоріше "Родовідь" або й просто "Родовід".

2 червня 2019

До речі я так і переклав його: генеалогія

25 березня 2023

житєвідство
5

Житє від життя, відство від слова відати, як на мене це слово найкраще підходить бо і коротше і вимова ліпша та має дуже древнє значення знання.

Illya Honcharuk 10 грудня 2016
10 грудня 2016

А як вимовити -дств-?

10 грудня 2016

жи-тє-від-ство, житєвід-ство, якщо ви не вимовляєте з великою наполеглою приголосні по типу Д тут проблем взагалі немає. Якщо більше до уподоби "житєзнавство" он унизу є й такий варіянт.

13 грудня 2016

-дств- задовгий ланцюжок із приголосних. Його важко вимовити.

7 березня 2018

[цтв], [дзтво]

житєзнавство
4
Illya Honcharuk 10 грудня 2016
14 грудня 2016

А подвоєння куди зникло? Життєзнавство має бути.

живовіда
4

Від "життя" та "відати".

Карл-Франц Ян Йосиф 27 листопада 2019
житевука
3

Жить (життя)
Ук (наука)

Житевчений

Махно Рус 7 березня 2018
25 березня 2023


Якась дурня

життє́біг (про біо-процеси)
3

Біологія це не лише наука, часто кажуть про "біологію мозку", "біологію кохання", "біологію організму" як про "сукупність природних особливостей життя і розвитку рослинних або тваринних організмів"
sum.in.ua: biologhija
Тому вважаю гарним розділити:
Живо(/життє)знавство – наука біологія
життє́біг – біологічні процеси організму

Карл-Франц Ян Йосиф 25 вересня 2019
живо́біг (про біо-процеси)
3

Біологія це не лише наука, часто кажуть про "біологію мозку", "біологію кохання", "біологію організму" як про "сукупність природних особливостей життя і розвитку рослинних або тваринних організмів"
sum.in.ua: biologhija
Тому вважаю гарним розділити:
Живо(/життє)знавство – наука біологія
живобіг – біологічні процеси організму

Карл-Франц Ян Йосиф 25 вересня 2019
живовіддя
3

Від "життя" та "відати".

Карл-Франц Ян Йосиф 27 листопада 2019
24 вересня 2021

Плюс.

25 березня 2023

Мінус

живозмір
2

змір усього живого

Oleksandr Šymčuk 10 січня
природознавство
1
Oleksiy Stepanishchev 10 грудня 2016
10 грудня 2016

Це слово означає дещо інше і вже існує, окрім того воно занадто довге. У чому різниця біології та приролознавства показано нижче.

10 грудня 2016

БІОЛО́ГІЯ, ї, жін. Наука про закономірності життя і розвитку організмів. Праці І. В. Мічуріна і його послідовників в СРСР мали великий вплив на розвиток біології всіх країн (Вісник АН УРСР, 8, 1957, 42); Перед наукою стоїть завдання глибокого вивчення питань космічної біології (Фізіологічний журнал, VI, 2, 1960, 158); // чого. Сукупність природних особливостей життя і розвитку рослинних або тваринних організмів. Досконале вивчення біології бур'янів — найкраща основа для побудови системи раціональних засобів боротьби з ними (Вісник АН УРСР, 4, 1949, 26); Біологія бджоли.

10 грудня 2016

ПРИРОДОЗНА́ВСТВО, а, сер. 1. Сукупність наук про природу, які вивчають будову, властивості й перетворення неживої та живої природи; природничі науки. Найновіші відкриття природознавства — радій, електрони, перетворення елементів — блискуче підтвердили діалектичний матеріалізм Маркса.. (Ленін, 23, 1972, 40); Історія розвитку вітчизняної науки свідчить, що російські вчені, які працювали в різних галузях природознавства, здавна зайняли почесне місце в світовій науці (Наука і життя, 11, 1958, 6); Характерною ознакою сучасного природознавства є творчий пошук (Знання та праця, 4, 1970, 6). 2. Навчальний предмет у середній школі, змістом якого є основи науки про природу. Я був учителем вищої початкової школи.. Викладав фізику, природознавство, географію, історію, гімнастику (Олександр Довженко, I, 1958, 14); Учитель природознавства має зібрані учнями зразки місцевих ґрунтів і рослин (Радянська Україна, 13.III 1946, 4).

живцезнавство
1
SoloWay 17 грудня 2017
житство
1
Махно Рус 20 липня 2019
живство
1

Жив+ство

Oreksanduru 4 червня 2022
16 липня

Краще жийство, щоб не тулити до купи тверді звуки.
А так +, бо біологія то не лише наука, біологічні процеси не назвеш живознавчими перебігами.

16 липня

Так. Байдуже, що Й тут не може бути, туліть!

жевіда
0

* від основи ж(е)- від дієслова жити із наростом -віда "наука"

Danylo Shelest 4 квітня 2020
16 липня 2020

Бздура.

жизнесловʼя
0

По церковному скальковане з грецької мови.

Богдан Грищенко 9 березня 2022
9 березня 2022

-

життівництво
0
Roman Roman 10 жовтня 2022
жи́во́цтво
0
Невідь Хто 25 березня 2023
Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
Поділитись з друзями