29 квітня Словотвору виповнюється 10 рочків!
Приєднуйтесь до урочистого зідзвону!
Значення слова
Хвиля — водяний вал, що утворюється від коливання водної поверхні; коливальний рух у фізичному середовищі.
Приклад вживання

Реве та стогне Дніпро широкий,
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма.

Походження

н. Welle «хвиля, вал; циліндр»

Приклади в інших мовах

моск. волна, ягель. (англ.) wave, чес. mávat

Варіанти написання
фаля
Слово додав

Перекладаємо слово хвиля (коливання)

Це слово перенесено до Чистилища — впорядники осідку та/або спільнота мають сумніви чи потрібен переклад.
жиб
13

gyb, gyb-; gyba
Вимова: gyb {ʒæb}, у непрямих відмінках gyb- {ʒˈb-}; gyba {ʒbɑ}, множина родового gyb {ʒæb}.

ЕСУМ (ІІ, 189): жби "хвилі, що набігають". Походить від іє. кореня *geibh-, але в нульовім ступені голосного в корені. Даю тут варіант у роді чоловічім та жіночім.

אלישע פרוש 10 серпня 2020
11 серпня 2020

Гарно, мені більше подобається в жіночім роді.

13 серпня 2020

Inose.

26 серпня 2020

читається як "жиба"?

26 серпня 2020

Спочатку подумав, що "жиба", та подивившись на транскрипцію зрозумів, що мабуть "жба".
Тепер гадаю, що краще в чоловічому роді "жиб".

27 серпня 2020

Словник не дає твар з <и>.

27 серпня 2020

Вадим Онешко,

ни, не "читається" так. У коментарі ж під словом дав їм транскрипцію.

27 липня 2021

За новим правописом у називнім відмінку однини чоловічого роду: <geb> (← <gyb>), але <gyb-> у непрямих відмінках. У жіночім роді є <gyb-> у всіх відмінках, крім родового множини, де писати є <geb>.

26 жовтня 2021

А "жбурляти", часом, не має той же пень?

6 травня 2022

<А "жбурляти", часом, не має той же пень?>

Védé, ni.

4 липня 2022

@ Луком!

cyto za ‹жиб›?!

15 вересня 2022

Можете сказати, яку фонему в цьому слові позначає "y"? Я не зовсім зрозумів. ЕСУМ, на жаль, не подає праслов'янське слово.

16 вересня 2022

<Можете сказати, яку фонему в цьому слові позначає "y"?>

Фонимат /ə/, реялизован ге голосен дзвук [æ]¹. Та то є стара правопись — нині там пишу ‹e›. Дзвук [æ] мінить [∅] дзвука: /ʒəb/ [ʒæb] : /ʒᵊbɑ/ [ʒ∅bɑ = ʒbɑ], нині писано, тякло: ‹geb› : ‹gyba›. У старій правописи бі з письмене ‹y› користано й за /ə/ [æ] й за /ᵊ/ [∅] (а ще за /j/, /ʲ/, та /ɪ/²) всі бо си фонимата чи дзвуки суть од одина прасловянського *y ( = “ ĭ ” — короток "і"). То бі захованно письмо, та відши до надміру ‹y› на письмі та лишивши руську без єї щіглости, мінив їм пак ‹y› на місті /ə/ на ‹e› чи ‹è›, надхнен романськами мовами, де також ‹i› (короткий) в латинськах словах виступає на письмі в мовах щадціх часто ге ‹e›, на пр., лат. ‹circus› → итал., исп., птг., гал. ‹cerco›, рум., окц. ‹cerc›, лат. ‹minūtus› → фран. ‹menu›, лат. ‹discus› → итал. ‹desco›, окц. ‹des›, лат. ‹viridis, virdis› → рум., итал., корс., араг. ‹verde›, фран. ‹vert, verte› тощо (умови пробігу не тотожни руським/словянським та все таки).

___
¹ — То є мінено ге прописанну вимову, ставлену на говірках з різницею між /ə/ [æ] та /ɛ/ [ɛ].

² — /ɪ/ з *i є писано ‹i›; ‹y› за /ɪ/ є писано на місті *y ненаголошеного в слідїх: приголосен + плинен + *y + приголосен, на пр.: ‹gryméti› /ɣrɪˈmi͡etɪ/ (також [ɣɘrˈmi͡etɪ]; *grymēti, д.-рус. ‹грьмѣти›), ‹slyza› /slɪˈzɑ/ (також [sɘɫˈzɑ, səwˈzɑ], та вплинуте тварословом, хоча фонологично менше правильне [slʲɵˈzɑ]; *slyza, д.-рус. ‹сльза›), ‹züynéti› /zwɪˈni͡etɪ/ [zwɪˈni͡etɪ, d͡zwɪˈni͡etɪ] (також [ˈzni͡etɪ]; вимова [(d͡)zwɛˈni͡etɪ, (d͡)zweˈni͡etɪ], відбита на письмі в ‹(д)звеніти› є фонологично неправильна; *zuynēti, д.-рус. ‹звьнѣти›); фонологично правильно є писати й ‹trytina› з фонологично правильним тваром /trɪˈtɪnɑ/, допускаючи й різновид [tɘrˈtɪnɑ] (*trytina, не +tretina, д.-рус. ‹трьт-›, не +‹трєт-›).

³ — Розподїл ‹e› та ‹è›. Письмя ‹e› може значити й /ə/ й /ɛ/; /ə/ в криті складі, на пр. ‹pes› /pæs/, /ɛ/ в одкритім, на пр., ‹nebo› /ˈnɛbo/. Письмя ‹è› можеть значити йно /ə/, й є писано в одкриті складі (та не перед /r/: ‹verxui› /ˈβ̞ærxɘ̞/, ne +‹vèrxui›), на пр.: ‹trètiy› /ˈtrætɪj/, ‹tèmen› /ˈtæmən/, ‹cèsti› /ˈt͡ʃæstɪ/; ‹è› є писано й у криті складі за /ə/ [æ], де /ə/ [æ] не мінить /∅/, на пр.: ‹vertèp› /β̞ərˈtæp] (**uyrt-yp-o-s ← *uyrt-up-o-s), бо ‹vertèpou› /β̞ərˈtæpu/, не +‹vertypou› +/β̞ərˈtʲpu/, ‹sècya› /ˈsæt͡ʃɑ/ (то є поздій твар од давнїшого ‹seç, sèç›, д.-рус. ‹сьць›, музька роду; *syk-o-s, з *y в корени, не +e, атьже ‹syçati› /sʲt͡ɕɑtɪ/ ← *sykati, не +‹secati› /sɛˈkɑtɪ/). У криті складі є /ɛ/ писано ‹ê›, на пр.: ‹pœdmêt› /ˈpydmɛt/, ‹pocêp› /ˈpot͡ʃɛp/; ‹ê› є писано й в одкриті складі, коли не'ма ладжіння *e в криті складі, на пр.: ‹lêp› /lɛp/, ‹mêt› /mɛt/. ‹cêzl› /t͡ʃɛz/. Сліди /əlɛ/, /ərɛ/ є писано, тякло: ‹èlê›, ‹èrê›, на пр.: ‹Vèlês› /ˈβ̞ælɛs/, ‹bèrêg› /ˈbærɛɣ/, але, на пр., слова "жерех" (риба), "шелест", "пелех", прізвище Желехівський є писано ‹ele, elê›, ‹ere, erêx›, у сих бо словах є /ɛlɛ/, /ɛrɛ/, не +/əlɛ/, +/ərɛ/, то би: ‹gerêx› /ˈʒɛrɛx/, ‹xelêst› /ˈʃɛlɛst/, ‹pelêx› /ˈpɛlɛx/, ‹Gelexœuscuy› /ʒɛlɛˈxywsʲkɘ̞j/. Чоту мнїши різниці фонимат творять, на пр., слова: ‹dèren› /ˈdərən/ [ˈdærə̘n] "торф" та ‹dèrên› /dəˈrɛn/ [dɘˈrɛn] "кизил".

16 вересня 2022

Дуже дякую за розлоге пояснення. То ви кажете, шо в живій мові ше є вимовна різниця між <e> від /*ь/, та <e> від /*e/? Де саме?

26 листопада 2023

<Дуже дякую за розлоге пояснення. То ви кажете, шо в живій мові ше є вимовна різниця між <e> від /*ь/, та <e> від /*e/? Де саме?>

Gealy mi, ne vidéu eimy seoho Vasyoho puitanïa dosi.
Ay, rœuzniçõ u proteagéx meidyu *e bez pèregòlôsou ta dougemy *y e isvédcyeno u pœuldenno-zaxœudnéx govoréx, iz ocrema Verxovinui, Pocõtïa, Boucovinui;
nepèregòlosyeno *e e istyeno he /ɛ, ɪ̯͡ɛ/, a dougye *y he /æ/.
Tam ge e isvédcyeno i:
rœuzniçõ meidyu *ou ta *ON: *ou → /u/ [u̯͡ʊ, ʷu, ʷʊ, u], *ON → /ʊ/ [ʊ͡u̯, ʊʷ, ʊ (rédco i [ʊ̃, ʊ͜w̃]) ;
rœuzniçõ meidyu nepèregòlosyenomy *o ta *u pèrêd *l ta drougoho
*o iz *olP, *orP, *PolP, *PorP proti dougya *u ta pervxyoho *o iz *olP, *orP, *PolP, *PorP: *o → /u̯͡o/ [u̯͡o, u̯͡ɔ, u̯͡ɒ, u̯͡ɔɒ̯, ʷo, ʷɔ, ʷɒ], ta *u, *olP, *orP, *PolP, *PorP → /ɔ/ [ɔ, ɒ, ɔ͡ɒ̯] ;
rœuzniçõ meidyu *ē po */g, k, x, (j)/ proti *EN po */g, k, x, (j)/: *ē → /e/ [e, ʲe], *EN → /i̯͡e/ [i̯͡e, ʲi̯͡e] ;
rœuzniçõ meidyu *i proti *ū: *i → /ɪ͡ɘ/ [ɪ͡ɘ, ɪ̯͡ɘ, ɪ͡ɘʲ, ɪ̯͡ɘʲ, ɪ͡ɘ̯ʲ, ɪ̯͡ɘɪ̯, ɪ͡ɨ], *ū → /ɘ̞/ [ɘ̞, ɨ (crœumy /ɤ/ [ɤ, ʌ̝, ɯ], na pr., na Verxoviné) ;
rœuzniçõ meidyu *e-y-pèregòlôsomy proti *ē (ne po */g, k, x, (j)/: → *e-y-pèregòlôs → /e̝͡i/ [e̝͡i, e̝ʲ, i, ɪʲ, ʲɪ, i͡i̯], *ē → /i͡e̝/ [ʲi, ʲe͡i, i͡ei̯, i͡eʲ, ʲi͡i̯].

O *ou proti *ON, roupivo, u deyacéx govoréx e rœuzniça meidyu *ou ta *ON, i ne'ma rœuzniçui meidyu *ON ta *o-pèregòlôsomy: *ou → [u], a *ON ta *o-pèregòlôs → /ʊ/.

10 лютого

"Фонимат /ə/, реялизован ге голосен дзвук [æ]¹. Та то є стара правопись — нині там пишу ‹e›."
То вони ще й різні?!!

10 лютого

Краще один раз почути, ніж 1000 разів [спробувати] прочитати. Маєте якісь видиво-, звукозаписи?

хвиля
9
Ні те, ні се 17 серпня 2020
17 серпня 2020

Та що ви кажете.

27 липня 2021

+++

вовна́
9

ЕСУМ : Вовна - хвиля.
goroh.pp.ua: волна#3335

волна́, др. вълна, п. ст. wełna (жін. p.), wełn (чол. р.), ч. слц. vlna, болг. вълна́, стcл. влъна;

Чудно, шо це слово зникло через омонімічні конфлікти зо словом вОвна, коли їх різнять наголоси.
Чомусь зАмок і замОк не конфліктують, і ще купа омонімів. Того я стою за вертання цього слова.

Юра Шевчук 10 червня 2021
27 липня 2021

+++

27 липня 2021

---

27 липня 2021

Це просто якесь знущання.

27 липня 2021

Тож спільне з польською мовою слово, чого ж ви?

27 липня 2021

Спільне — не означає позичене.

27 липня 2021

Правильно, то в чому знущання?

25 жовтня 2022

+++

струма
7

ЕСУМ : струма - хвиля.

Юра Шевчук 27 липня 2021
16 липня 2022

Дуже ліпо! З наголосом на останній склад.

12 серпня 2022

+

го́йда
1

Від "гойдати" з перевсмисленням давнішого значення слова "гойда".

Anton Bliznyuk 5 травня 2022
мре́я
,
мри́я
1

МРЕ́Я ‘хвиля, вал, що утворюється коливальними рухами
водної поверхні’
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/8840/2021 slovnik.pdf?sequence=1&isAllowed=y
ст.221

трясу́чка
1

ТРЯСУ́ЧКА ‘хвиля, вал, що утворюється коливальними рухами
водної поверхні’
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/8840/2021 slovnik.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Ст.363

27 березня 2023

Трясучка — це бодун або хвороба Паркінсона 🤪🙈

наплив
0
Oreksanduru 26 травня 2022
вовниця
0

Щоб ôдріжняти ôд волосяного покрову

Jaroslau Dycycovskei 3 липня 2022
жба
,
жеб
0

Дивіться пояснення אלישע פרוש

Oreksanduru 16 липня 2022
16 липня 2022

-

10 лютого

А як тоді по-людськи?

снуток
0
Oreksanduru 16 вересня 2022
струя
0

др. струя «хвиля, струмінь, потік»

Юра Шевчук 1 жовтня 2022
Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
24 лютого 2023

Я одного не розумію, як "Welle(Веле)" пов'язане з "Хвиля"?

24 лютого 2023

давньонімецька hwīl, hwīla «час, година», гот. ƕiveila «хвилина, час, година»

Поділитись з друзями