29 квітня Словотвору виповнюється 10 рочків!
Приєднуйтесь до урочистого зідзвону!
Значення слова
Дизайн — творчий метод, процес і результат художньо-технічного проектування промислових виробів, їхніх комплексів і систем, орієнтований на досягнення найповнішої відповідности створюваних об'єктів і середовища загалом потребам людини, як утилітарних так і естетичних.
Приклад вживання

Загалом, дизайн як процес проектування залежить від таких чинників як ергономічність, коштовність, економічність та зручність.

Походження

англ. design задум, план, проект, намір, мета від лат. designare відмірювати, окреслювати

Слово додала

Перекладаємо слово дизайн

зарис
18
Anton Sherstiuk 20 лютого 2016
20 лютого 2016

З усіх виставлених новотворів - це найближчий до правди

18 грудня 2022

До якої правди?

20 лютого 2016

В англійській слово design охоплює дуже широке коло значень: план, креслення, конструкція, начерк, оформлення, а також задум, намір і зовнішній вигляд. Можливо, врахувати всі значення буде складно чи й не потрібно. Тому, гадаю, достатньо правильно використовувати наявні відповідники. "Зарис" чи "начерк", здається, найближче етимологічно, що можна дібрати до "дизайну", можна пошукати серед того, що мова вже має. Італійці, наприклад, вирішили, що відповідником буде progettazione "проєктування". Чому б ні?

10 серпня 2021

Найкраще поки!
Також, дуже гарно замрій і задум щось у собі має.

5 вересня 2023

Який зарис?
Наприклад, ландшафтний дизайн — це який зарис? 🧐🤦‍♂️

оформлення
9
Ціхоцький Іван 26 грудня 2014
8 квітня 2015

це також запозичене слово. в чому сенс мiняти одне запозичення на iнше?

8 квітня 2015

оформлення та дизайн - рiзнi речi. все, що можна оформити, швидше за все може й не бути дизайнерським втiленням, задумом. Дизайн - творчий задум, витвір мистецтва, а не банальне оформлення

4 серпня 2015

Оформлення - то лише частина дизайну. Інша частина - контруювання. Не можна плутати ці терміни.

3 вересня 2021

Зовсім не те, на жаль.

виміт
,
розміт
8

uimét, rozmét

אלישע פרוש 29 квітня 2021
4 вересня 2023

Це радше еякуляція.

5 вересня 2023

😁😁😁
Ікрометання 🙈

6 вересня 2023

<Це радше еякуляція.>

У мене бї писано латиницею первїсно, а на ‹виміт, розміт› кирилицею є мїнив дехто, не розумїючи недолїків чинного письма кирилицею.

У мене бї дані слова за "дизайн" писано: ‹uimét, rozmét›, де ‹é› = /i͡e/ (по говорїх різни вимови), від дїєслова ‹rozmétiti› "розмїтити", від слова "мїта, мїтка" (‹méta, métca› "sign"). А ‹виміт› у значеннї "еякулація" би було: ‹uimeût› — з ‹eû› = /i͡ʉ/: /ˈwɘ̞mi͡ʉt, ˈwɤmi͡ʉt/, од ‹виметати› — ‹uimetati›.

У ‹rozmét› є ‹é› всюди, а в ‹uimeût› є ‹eû› /i͡ʉ/ черговано з /ɛ/: ‹rozmét : rozmétou› = ‹розмїт : розмїту› — "design", але: ‹uimeût : uimetou› = ‹вимїт : вимету› "ejaculation".

Крім того, ‹uimeût› из наголосом на первім складї би був твар галицького разу ("типу"), де е-переголос перед слабом *u не залежав од того, чи в прасловйанську чи праруську добу в говорїх тих країв наголос паде ("fell") на слабий *u (порівнайте: прасл. *médu → давньи говори київсько-полїськойи смуги → нинї головний твар: ‹mêd› /mɛd/ "мед" проти → давньи говори галицькойи смуги: ‹meûd› /mi͡ʉd/ "мьüд ~ мньüд"). А би слово в значеннї "еякулація" від дїєслова uimetati могло бути загально й про "галицьку" смугу й про "київсько-полїську*, потрібно було би наголосу в пратварї бути на *u: *ū-metú (давньоруською кирилицею: *‹въіметъ́ › — на *‹ъ́ ›). Инакше би наголос на *e чи на *ū не вів до е-переголосу — *ūmétu би дало просто ‹uimêt› (‹ê› = /ɛ/).

Таким чином,

*ū-mēt-i-ti → ‹uimétiti› /ˈwɘ̞mitɪtɪ, ˈwɤmitɪtɪ/ "designare" → ‹uimét› /ˈwɘ̞mit,
ˈwɤmit/ "design";

*ū-met-a-ti → ‹uimetati› /wɘ̞mɛˈtɑtɪ, wɤmɛˈtɑtɪ/ "ejaculare" → ‹uimeût› /ˈwɘ̞mi͡ʉt, ˈwɤmi͡ʉt/ : ‹uimetou› /ˈwɘ̞mɛtu, ˈwɤmɛtu/ або ‹uimêt› /ˈwɘ̞mɛt, ˈwɤmɛt/ : ‹uimetou› /ˈwɘ̞mɛtu, ˈwɤmɛtu/, або ‹uimêt› /wɘ̞ˈmɛt, wɤˈmɛt/ : ‹uimetou› wɘ̞ˈmɛtu, wɤˈmɛtu/ "ejaculation".

оздоблення
6
Ціхоцький Іван 26 грудня 2014
8 квітня 2015

оздоблення - це не дизайн, а декорування

красодійство
6

Що точно об'єднує всі види дизайнерства – це діяльність в ім'я краси.
В такому разі дизайнер – красодій(ка).

Віталій Даниляк 7 липня 2018
10 липня 2018

Я можу підтримати пана Віталія, у Грінченка є слово "красотворний - творящій красу". Утямок "дизайн" - процес, метод та результат не може в українській мові (відповідно ДСТУ 3966) позначатись одним словом: процес - окремо, результат - окремо

17 серпня 2022

Дизайн це не завжди про красу. Є інженерний дизайн, який в першу чергу працює на безпеку і функціональність.

27 січня 2023

Краса певним чином є відповідником слову гармонія, тобто взаємодія частин, а саме цим і є інженерний дизайн.

проектування
5
Valera Vasylenko 26 грудня 2014
20 квітня 2017
мрієвтілення
5
Ярослав Мудрогон 8 квітня 2015
4 серпня 2015

Занадто пафосний термін як на мене. Він не передає конструкторську складову дизайну

18 грудня 2022

Правильно, голосуйте за замрій 😉

замрій
5

Вiд мрiя, мрiяти

Ярослав Мудров 10 жовтня 2020
3 вересня 2021

Також дуже гарно!

вигляд
4
Svitlana Panchuk 30 грудня 2014
макетування
4
Pavel Salyha 4 серпня 2015
30 березня 2023
задум
3
Andrew Sernyak 23 березня 2015
3 вересня 2021

Також може бути. Доволі просто, але влучно!

23 грудня 2021


Дизайн - задум, ідея - задум, задумка - задум

намїт
3

Намѣт; namět. З "на-" як у "начерк".

Утворене як відміна від запропонованих "uimét ; rozmét" (виміт, розміт) паном אלישע פרוש вище.

Намічати - намітити (відмічати, помічати; онкими лініями, штрихами визначати контури чого-небудь) від міта/мітка (позначка, знак) окрім значення пов'язаного з мітками також означає попередньо розробляти що-небудь у загальних рисах.
Звідси й намічатися (кудись збиратися, передбачатися, плануватися) і вислів "куди ти намітився?" — куди ти зібрався.

Тяма дизайн тісно пов'язана з плануванням, ідеєю, концепцією, призначенням, замислом, задумом і наміром.

англ. design походить від фран. desseign, desseing (призначення/ціль; проєкт). Також фран. dessin зі значенням мистецтва, яке прийшло до фран. з італ. disegno від дієслова disegnare (розмічати; англ. to mark out) від лат. designare (відзначати; розмічати; визначати; назначати) від префікса de- та signum (індетифікаційна помітка; знак; порівняйте з англ. signature — підпис).

https://www.etymonline.com/word/design#etymonline_v_46757

"Вечірка, яку намічали після концерту, не відбулася" - у значенні планували.
"Колгоспи і радгоспи південних областей намітили значно більше, ніж торік, посіяти озимих на парах"
"В останню хвилину мені хочеться говорити інакше, ніж я намітив собі"
"Наука лише намічала шлях до пізнання цієї хвороби"
"Приступаючи до роботи, хімік звичайно спочатку намічає на папері замисел реакцій — шлях до бажаного продукту"

Також перегукується зі запропонованим тут "наміток" для перекладу план

Як на мене, то це слово файно підходить, оскільки має і дослівне значення "робити фізичні мітки" і "планувати, збиратися, цілитися".

Anton Bliznyuk 6 вересня 2021
27 січня 2023

Обґрунтованішого і не придумаєш.

вигадництво
2
Валентин Горяїнов 28 серпня 2016
красне вигадництво
1
Валентин Горяїнов 28 серпня 2016
гарнодійство
1
Віталій Даниляк 7 липня 2018
ліп(н)ість
1

Від:
ліпо — добре, гаразд
ліпота — краса, врода
http://litopys.org.ua/rizne/zvslovnyk.htm#L
Дуже давнє слово, ще з часів Давньої Руси, перші ж рядки знаменитої героїчної поеми, головної пам'ятки нашої писемности, Слова о Полку Ігоревім, починаються так:
"Не лЂпо ли ны бяшетъ, братїє, начяти" (http://izbornyk.org.ua/slovo/slovo.htm), тобто це друге слово в цій поемі, такі слова нам потрібно вберігати, якщо ми, звісно, бажаємо не облишати спроб відвоювувати у східного загарбника право гордитися спадщиною давньої Київської Руси!
Вернувши старі слова з новими значеннями, ми вдихнемо у них нове життя
Инші тут вказані пропозиції забирати зовсім не обов'язково, цілком може бути кілька різних синонімів на це слово, і ранішевказані, і ця пропозиція, згодом слова значеннєво мають схильність розходитися, і мова стає лиш ширшою, тобто – багатшою

Карл-Франц Ян Йосиф 25 вересня 2019
взорення
1

Дизайн як певний вигляд речі/виробу: взір, «дизайнити»: взорити.

Данко Темнидень 18 грудня 2022
зобраз
,
зобраза
1
Oleksandr Šymčuk 11 січня
лаштунок
1
Сергій Білоног 27 лютого
27 лютого


Шило на мило

лаштування
1
Сергій Білоног 27 лютого
конструювання
0
Valera Vasylenko 26 грудня 2014
хитротвір
0
Olena Silence 7 березня 2017
ліпництво
0

Від:
ліпо — добре, гаразд
ліпота — краса, врода
http://litopys.org.ua/rizne/zvslovnyk.htm#L
Дуже давнє слово, ще з часів Давньої Руси, перші ж рядки знаменитої героїчної поеми, головної пам'ятки нашої писемности, Слова о Полку Ігоревім, починаються так:
"Не лЂпо ли ны бяшетъ, братїє, начяти" (http://izbornyk.org.ua/slovo/slovo.htm), тобто це друге слово в цій поемі, такі слова нам потрібно вберігати, якщо ми, звісно, бажаємо не облишати спроб відвоювувати у східного загарбника право гордитися спадщиною давньої Київської Руси!
Вернувши старі слова з новими значеннями, ми вдихнемо у них нове життя
Инші тут вказані пропозиції забирати зовсім не обов'язково, цілком може бути кілька різних синонімів на це слово, і ранішевказані, і ця пропозиція, згодом слова значеннєво мають схильність розходитися, і мова стає лиш ширшою, тобто – багатшою

Карл-Франц Ян Йосиф 25 вересня 2019
оздоб
0
Vadik Veselovsky 13 березня 2020
о́коло
0

Словник Грінченка:
О́коло — Наружность, внешность.
«Порається коло хати. Роскрив її, оббив з окола і з середини». Мир. ХРВ. 293.
«Стіни були не опоряжені; около було оббите дощем». Левиц. Пов. 177.
«Два хліви мазати, а окола ще скільки!» Конст. у.

http://hrinchenko.com/slovar/znachenie-slova/35010-okolo.html#show_point

Зм. – окільце.

Карл-Франц Ян Йосиф 22 березня 2021
22 березня 2021

Тяма "design" мінить и рече геть инше.

утільництво
0
Roman Roman 14 жовтня 2022
розробництво
0

Принаймні в деяких значеннях

Roman Roman 15 жовтня 2022
облаштівництво
0

Від "облаштовувати"

Roman Roman 19 жовтня 2022
визнак
0
Carolina Shevtsova 22 лютого
видум
0
Carolina Shevtsova 22 лютого
Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
5 вересня 2023

Дизайн — замрій
Дизайнер — замрійник
🤔🤷‍♂️

Поділитись з друзями