Значення слова
Сущий — який є. Активний дієприкметник теперішнього часу від слова "бути". Минулого – бувший, майбутнього – будущий, теперішнього – церковнослов'янізм сущий.
Приклад вживання

Я єсмь Сущий (др.-євр. אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה) — фраза, в Біблії, один з епітетів Бога.

Походження

стсл. сы, сѫшти, церк.-сл. сущий, активний дієприкм. теп. ч. від дієслова быти «бути» (ѥсть «є»), через посередництво рос. мови. Зводиться до псл. *sǫt- «існуючий»

Приклади в інших мовах

англ. being

Розділи
Варіанти написання
сущий, являющийся, являючийся, being, який є, будучий, існуючий, существующий, существуючий
Слово додав

Перекладаємо слово сущий (що існує)

бутній
7

Див. у "Словникові української мови" Д. Яворницького: https://archive.org/details/slovn30/page/n61/mode/2up .

Oleksa Rusyn 26 липня 2021
6 серпня 2021

Бу́тній, присутствующій, находящійся. Тамъ же.

Слово подобається, логічне. Але хиба в словниці Явірницького не трошки гинше написане?

6 серпня 2021

Я подав це слово саме через близьке значіння до потрібного. Чи Ви щось инше мали на думці?

6 серпня 2021

Як на мене, "присутствующій" має трохи далеке значіння від слова "сущий".

6 серпня 2021

Спробуйте подивиться ширше. Слово "бутній" утворено од дієслова "буть" прикметниковим суфіксом -н-. Воно має буквальне значіння "той, що є". "Присутствующий", "находящийся" – це тільки один з прикладів такого значіння.

6 серпня 2021

""Присутствующий", "находящийся" - це тільки один з прикладів такого значіння."

Зрозуміло, дякую. Бо справді, як я написав, слово логічне.

Даю +.

са
,
сутий
6

sa, sõt, sõt-

אלישע פרוש 26 липня 2021
26 липня 2021

"сущий на небесах" = sa na nebesex

"сущий вздор" = sõta bzdoura

"сущий ужас, кошмар" = sõtuy géx

26 липня 2021

Хіба ж не Ви писали, що українським питомим відповідником болгарського сущиий мало б буть сучий? :)

27 липня 2021

Mwg pisati, ta tô ne znacity cyto ne mogyõty bouti i inxyui pitomui tuarui.

6 серпня 2021

Що за "sa"?

6 серпня 2021

Питомий д.-рус. твар активного дієприкметника теперішнього часу дієслова "бути".

26 серпня 2022

Хоч би написали, що взяли додане мною слово й вставили до свого доданого "Са" ... але який тамо, пішов я "плєбєй" до біса :)

27 серпня 2022

<Хоч би написали, що взяли додане мною слово й вставили до свого доданого "Са" ... але який тамо, пішов я "плєбєй" до біса :)>

Та годї є Вам. Не додав бим те саме слово просто так. У мене було писано латиницею: sa, sõt, а на кирилицю прави, вїдї, Луком. У руськї є двї словї, писанї кирилицею рівно — ‹сут(ий)›¹ та ‹сут(ий)›² — одино будучи від *souptos, що я латиницею пишу: ‹sout›, первїсно дїєприкмета від дїєслова *soupti, *sup- "сипати", зо значеннєм "genügend, ausreichend; genug; reich", а гинше будучи від *sontos, що я латиницею пишу ‹sõt›, первїсно дїєприкмета від дїєслова "bouti/buiti / бути/быти", зо значеннєм "essential; wesentlich", и в певнах говірках (вїдомо про південно-західни, карпатсько-буковинсько-покутськи) є й різниця ту в вимовї мїж голоснами корене: ‹sout› ге /sut/ [sut, sʷut, sʷʊt, sʷo̝t], проти ‹sõt› /sʊʷt/ [sʊʷt, so̝ʷt, so̝͡u̯t, sʊ͡u̯t, sʊt]. Тож я не додав бїх те саме слово з тим самим письмом ‹сутий›, але: ‹sõt›.

15 вересня 2022

Та я пам'ятаю, що ви писали латинкою та здивувало мене, що кирилкою писано... то се не ви виправили? виходить, що той хто правив, не подумав головою, а прикро... вибачте.

15 вересня 2022

<кирилкою писано... то се не ви виправили?>

Glouzouiete? Ceoho buimy otô ya ménil na gœurxe pisymo?

су́тий
4

«справжній; [існуючий; істотний Нед]»
goroh.pp.ua: сутий#20125
r2u.org.ua: сутий

Бойко 15 березня 2022
17 березня 2022

+

25 липня 2022

+

26 липня 2022

- za pisymo.

E /sut/ [sut, sʷʊt, sʷo̝t] "genügend; reichlich" — ‹sout, sout-›, a e /sʊt/ [sʊʷt, so̝ʷt] "seiend, wesentlich" — ‹sõt, sõt-›.

26 серпня 2022

"sōt" nyż bo.

27 серпня 2022

<"sōt" nyż bo.>

Cyto e za ‹nyż bo›? Cyto tô znacity? "Nœugy bo"? "Neigy bo"? Ne teamiõ.

істотний
1

БЕЗ ІсТОТНИХ ОПАДІВ ) )

явний
1
який є
0
25 липня 2021

Відносний займенник "який" – польсько-галицьке мовне явище. Напр., у "Лісовій пісні" Лесі Українки є Той, що греблі рве (а не Той, який греблі рве).

26 липня 2021

Ta ne "польсько-галицьке мовне явище", ino meidyu "cyto" ta "yac(-)" e rwznica u znacyeinïé. Hi meidyu "yac(-)" ta "cotr-".

Na pr., na puitanïe "Yake e znacyeinïe slôua? / Yacuy e znac slôua?" prau wduét mogeity bouti "uelike" ci "male" ci "proste, plaske, ploxhe (вульгарне)". Pro tóumacyeinïe slôua e puitati "Cyto e znacyeinïe slôua? / Cyto znac slôua?".

Na pr., »Yacuy e znac slôua "puisc/puisoc"?« — »Prwst. / Plôsoc. / Plwx. / Gherbau.«;

ale: »Cyto e znac slôua "puisc/puisoc"?« — »Üid tuarinui; gherbaue imẽ üidou/lica leudinui.«.

I nepraüilno e puitati: »Yacuy znac e prau?«, uolẽtyi meidyu duoma znacma, ale:
»Cotruy znac e prau?«.

Tomou i yésno e uolyene "cyto" u <Той, ЩО греблі рве>, a ne "yacuy"

26 липня 2021

Мені важко читать Ваші тексти латинською максимовичівкою. Тож звиняйте – я не хочу й не буду гайнувать свого часу.

26 липня 2021

Uasye délo. Ta menxymi ne bõde mi crõtiti gœlõdoc wd Uasyuix <читать, буть, казать, гайнувать, "гаварыть", "пысать"> tc.

26 липня 2021

Так говорить щонайменше пів України. Неозначена форма дієслів на "-ть" трапляється в літературних творах і визнається за мовну норму навіть у книжках з москво-галицької "укрсучлітмови", на одміну од Ваших "бздур", "дуп", "ге", "бі".

Ви пишете багато цікавого, та незмога читать Ваші дописи Вашою латинською максимовичівкою. Коли Ви не хочете, щоб Вас читали й слухали, то пишіть собі й далі незрозуміливим письмом і розмовляйте незрозуміливою мовою. Та ще й коли Вам кажуть за те, то коверзуєте, як мала дитина. Та дарма. Казіться собі, скільки заманеться, хоч би й луснули.

11 квітня 2023

+

си (сы)
0

Від праслов'янського *sy, відомого в слов'янській мові як съі «який є».
https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/byti
http://oldrusdict.ru/dict.html

сий (сый)
0

Від праслов'янського *sy, відомого в слов'янській мові як съі «який є».
https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/byti
http://oldrusdict.ru/dict.html

26 липня 2021

Sey (i <си (сы)>) tuar e ne rousscuy. Rousscuy tuar pitomuy, coli ouge cerpaiemo iz d.-rous., e <sa/са>, wd corene *s- + cepeiny *-a cinnuix déyepricmetnikwf teperéxynœho késou, hi u tuaréx: ida "cyto ideity", ima "cyto imeity", pisya "cyto pisieity", xotya "cyto xotieity", loucya "cyto loucity", arca "cyto receity", ueda "cyto uedeity", nesa "cyto neseity", nosya "cyto nosity", pada "cyto padeity", sẽda/sidya "cyto sidity", suarya "cyto suarity", sõdya "cyto sõdity", zôua "cyto zôueity/zôue", pïa "cyto pïeity/pïe", gíua "cyto gíueity/gíue", stoya "cyto stoyity", lẽga/lêgya "cyto legity", spya "cyto spity", éda "cyto ésty", cazya "cyto cazie/cazieity", uídya "cyto uídity", uolya "cyto uolity", dma "cyto dme/dmeity" to cyto.

17 серпня 2021

Здоровий погляд на мову має тримати на вмі богатство та розмаїття мови, й у тій же рамці тенденції до чи йдеї про чистоту мови ( = словйянське тло в руській мові) він вимагає глядати по можливих доказіх підтвердження питомости слова, твару чи тягу.

17 серпня 2021

Ну, то дайте правду Вашому здоровому глузду до Вами ту даного твару.

бучий
0

Липнути — липнучий,
Линути — линучий,
Блиснути — блискучий,
Минути — минучий,
Бути — бучий.

26 липня 2021

Ne mogeity bouti tacuy tuar.

26 липня 2021

"Бучий"...

26 липня 2021

Я ж написав приклади слів з таким кінцем. "Минучий" маєм же.

Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
26 липня 2021

Do réci, heüreyske <אהיה אשר אהיה> e do slôua »bõdõ yac bõdõ«.

7 серпня 2021

Чого це "Сущий" активний дієприкметник, а не пасивний? А чого ви вживаєте суржикове слово "бувший" замість "колишній"? А чого "будущий" замість майбутній?

17 жовтня 2023

БЕЗ ІсТОТНИХ ОПАДІВ ) )

Поділитись з друзями