Значення слова

Необхідно — те, без чого не можна обійтися, конче потрібно.

Приклад вживання

Необхідно позбавитися клятих запозичень.

Походження

Калька 30-х років від рос."необходимо"

Приклади в інших мовах

Англ: It is necessary

Розділи
Слово додав

Перекладаємо слово необхідно

необхідно
5
na dobé
5

*"на добі", що пак лексикалізовано бі в <надобі> (прислівник), <надоба> "потрібне, необхідне, корисне – що прийшло в самий час, годиться", <(з)надобитися> тощо, від первісного *doba *"користь, корисне, utilitas", від товку *"твар/forma – що личить, є в самий раз" (и з відгалуженим розвитком: "по формі" => "в самий час", відки => "доба=час, пора"). Лексикалізовані твари (перелічені вище) йдуть первісно від тягу прийменникового: *на добі – *"на тім, що є на користь, що годиться" (*"є по формі" = "відповідає ситуації"), => "потрібне"; рівни й ягельське conform, від form. Тут я даю не лексикалізований твар – пізніший, а первісний, яко тяг ("зворот") прийменника з именником.

pri xiyé
4

Делексикалізація від зафіксованої в Недільського словнику форми <приши́йна> (ЕСУМ, IV, 584), знача "необхідно"; <приши́йна> є явно вторинна (лексикалізована) форма від первісного тягу *"при шиї". Пропоную сей тяг тут до вжитку не як єдиний й основний спосіб передачі поняття, а один із, для розширення й збагачення синонімічних можливостей. З огляду на явну метафоричність й образність мотивації ("тримати при шиї яку зброю" => "тиснути=змушувати" = "необхідно") є добре для стилю розмовного чи художнього, чи для надання реченню емоційного забарвлення.

sõdno
4

Вимова: {sʊdⁿ.ˈnʊ̯͡ɔ ~ sʊnːʊ̯͡͡ɔ}.

ЕСУМ: суд¹: суднéй "потрібний".

e (bé, bõde, bui)
3

Форми 3. ос. однини дієслова buiti/bouti "бути", значивши в друс. мові, крім иншого, "необхідно, треба, слід" і по д. (див. http://oldrusdict.ru/dict.html#: быти - значення на сторінці 208, там же приклади); й нині в руській, хоча, часто пущене: мені ще прати ← *мені ще прати є; куди тобі ["треба"]? ← *куди тобі є? тощо.

e - praesens ("треба, необхідно, слід" и таке)
bé (бѣ) - praeteritum ("було треба/необхідно" й т.)
bõde (бѫде) - futurum ("буде треба/необхідно" й т.)
bui (бъі) - conditionalis ("було би треба/необхідно" й т.).

xeuto
3

Вимова: {ˈʃutɔ}.
http://hrinchenko.com/slovar/znachenie-slova/66620-shuto.html#show_point.
Пропоную до вжитку для передачі поняття модальності ("треба/потрібно", "необхідно", "слід", "мушу/мусиш...", "повинен" тощо) конструкцію з више дітим словом. У Гринченка є товк слова: "недостаетъ чего либо, обычно находящагося" - що то йме до више реченої модальности, либонь? - на ділі ж, лежать товки сі до себе ближе ніж глядять вони на поверхні: коли що "хибить", "не'ма чого", то → воно є "невбхідно", "потрібно", "на добі". И те ж речення: "Як тобі шуто без намиста", дане в Гринченка за приклад, иде товмачити двояко: 1) "монисто хибить (нема на шиї)", и 2) "монисто є необхідно/потрібно/на добі (вісити на шию)". Розвиток "хибити" → "невбхідно" знає мова пранецька, де слово faut "невбхідно/треба/..." первісно ж "хибить" – 3. ос. однини від дієслова falloir "хибити" (від лат. fallere "копирснути; хибити; милити; ..."). На пр., Il faut que j'y aille "Мені би треба/необхідно йти" є дослівно: *"Хибить бим шов".

потрібно
2
délo
2

Онишкевич І: діло́ "треба щось радити, починати" (й инші значення там, див.). Віді, розвиток значення "діло" → "суть/предмет справи" → "потрібне, необхідне".

gotoüo
1

Вимова: {ɣ̞oˈtʷɔwɔ ~ ɣ̞oˈtʷɔwo}.

Онишкевич І, 188: готовий "2. неминучий".

dwby
1

ЕСУМ І, 162: бездобний "неможливий; даремний", не-без-діб "недаремно". Дані значення виходять із первісного значення слова dwby "користь, потрібне, utilis, utilitas", тобто первісне значення слова dwby є *"потрібне, необхідне; корисне". Пор. також самостійне д.-рус. добь, рус. діб.

треба
1
pruitymo ; pruityma
1

Желехівський ІІ, 171: при́тьма, притьмо́м "2) notwendig, unvermeidlich, dringend".

Адвербіалізація чепенем -o від основи pruitym- косих падів именника pruity (*пръіть) "швидкість; негайність"; твар з -а є прямо з двоїни орудного паду.

Виджь ище ЕСУМ IV, 582: при́тьмо́м "негайно; наполегливо; настійно; швидко; дуже, сильно; цілком; точно, напевне", при́тьма́ "тс". Більше про сам корінь виджь ЕСУМ IV, 581: притки́й.
Міти: дане в ЕСУМ (у статті під <притьмом>) слово <прі́тьма> "у вічі" сюди не тягне – воно походить від *prôtyma – первісно двоїни орудного паду від незасвідченого йменника *prwty (д.-рус. письмо було би: +<проть, прѡть>), пов'язаного зо словом proti "проти", з розвитком значення "проти [кого]" → "в очи [кому]".

слід
0
на часі
0

Наприклад: "на часі зробити домашнє завдання" замість "необхідно зробити домашнє завдання".

Запропонувати свій варіант перекладу
Увійдіть щоб додати переклад
Обговорення слова
13 липня 2020

Чудовий приклад калькування характерної рос. грамат. форми, що вживається бюрократами для знеособлення і розмивання відповідальності.
Дуже часто у них це звучить як загальний лозунг - не ясно, кому це необхідно і хто ж конкретно має діяти?))

13 липня 2020

)))

Поділитись з друзями