Значення слова
Необхідно — те, без чого не можна обійтися, конче потрібно.
Приклад вживання

Необхідно позбавитися клятих запозичень.

Походження

Калька 30-х років від рос. "необходимо"

Приклади в інших мовах

англ: it is necessary

Розділи
Слово додав

Перекладаємо слово необхідно

необхідно
14
Ні те, ні се 17 липня 2020
20 липня 2020

Думаю, що справді слово необхідно пропонованими відповідниками замінити неможливо, можна лише в певних випадках замість нього використовувати, бо "необхідно" означає, що без чогось неможливо обійтися, тоді як "потрібно", "слід", "конче потрібно" такого значення не мають, тобто "необхідно" це дещо більше ніж пропоновані відповідники

21 липня 2020

На це й сподівалися радянські ідеологи.

21 липня 2020

А до чого тут радянські ідеологи?

21 липня 2020

Дивіться походження слова.

21 липня 2020

Дайте посилання на походження слова <необхідно>.

21 липня 2020

Я мав на увазі те походження, що я надав у описі. Моє припущення виходить з того, що у словнику Грінченка цього слова нема, звідси: слово є калькою від російського слова "необходимо".

22 липня 2020

Словник Гринченка є не все (Чи, йдемо по колу?). Гадка, будь сим, "необхідно" бі творено по вятському "необходимо", може бути й слушна, та правдити се словника Гринченка є мало. Крім того, нагадаю (уже бо'м' писав): розвиток "не обійти/минути/вникнути" → "треба, слід, необхідно" знають и їнші мови.

10 жовтня 2020

Ялисію, я тут подумав, що "необхідно" нияк не може бути вкраїнським словом, бо виходить зіяння, якого не терпить руська мова!

11 жовтня 2020

Тяжко є з того знати. То може казати проти його руськости, та не конешно. У словниціх як правило пишуть твар слова частьми морфофонематично, з чого не є знати його реальну чуту вимову, з якої слово бі писано. Вимова могла бути й {neo̯b̥xydⁿnɔ ~ newb̥xydⁿnɔ ~ neo̯b̥xynːɔ ~ newb̥xynːɔ}.

25 серпня 2020

У Грінченковому словнику зате є слово "обхідно", а із заперечною часткою "не", маємо питоме українське слово. Як от: можна, неможна, так що се питання закрите. А немає його в словнику по причині того, що частка "не" писалася окремо.

26 серпня 2020

Але значення того слова не має зв'язку зо значенням слова <необхідно> "треба", бо <обхідно> в Гринченка має семантику трудности/тяжкости (не пряму=просту/легку путь, а в обхід – гіршу/довшу), и з "не" воно може значити хіба "не довга/тяжка путь", "путь не в обхід".

27 серпня 2020

Правильно, не обхідно значить нагально, коли неможливо або ніколи йти в обхід, а треба рухати по прямій.

28 серпня 2020

Не "озачає". Читайте, розуміючи.

17 вересня 2020

Якщо лінивому московиту начальник доручає щось зробити, той відразу починає думати, як обійти це доручення і самого начальника аби нічого не робити або принаймні потягнути час. Тому начальник застосовує форму "необходимо это сделать", тобто намагається пояснити, що альтернативи нема і доведеться працювати.

Українець не розуміє, нащо обходити, якщо йому ніщо не заважає іти прямо, нащо затягувати, якщо можна зробити відразу і т.п. Ну, принаймні, раніше він так поводився)).
Тому ми просто кажемо "зроби це" або з підсиленням "ти маєш/мусиш це зробити".

19 січня 2021

-
Сталінська "українська".

24 січня

🤦‍♂️
Яка сталінська українська, якщо це слово є в дорадянських словниках.

23 червня

《🤦‍♂️
Яка сталінська українська, якщо це слово є в дорадянських словниках.》
У яких саме?

27 лютого 2021

Сталінщина.

12 листопада 2021

У Грінченка є таке слово. Але не в словнику 1909, а 1928.
Словник 1909 р. обіймає всього-на-всього 60 тис. слів.
Тобто він фізично не міг запхнути туди всі наші слова

Словник української мови 1927-1928рр. (Б. Грінченко, вид. 3-тє, за ред. С. Єфремова, А. Ніковського) Вгору
*Виробни́цтво, -ва, с. Производство. Для збільшення виробництва необхідно замінити ручну виробку на механізовану. Тех. Вісті

Цей словник до т. зв. зближення мов!

23 червня

《У Грінченка є таке слово. Але не в словнику 1909, а 1928.》
Цей приклад з газети нічого не доводить на користь слова "необхідно". В Україні тоді, як і тепер, ЗМІ були передусім у руках змалку московськомовних городян. Про це свідчить і граматика поданого речення. "Для збільшення виробництва" ("для ...ння") замість "щоб виробляти більше" – приклад московської граматики.

26 червня

Чому це московська граматика?

26 червня

《Чому це московська граматика?》
Бо не один український мовознавець свідчить, що українська мова дієслівна, а дієслівні йменники на -я досить нове явище в українській мові й не своє, тож замість дієслівних іменників годиться вживать дієслів, де тілько можна.

безто́жніяк
1

) )
безто́жніЯко ,, це зробити
_________________________
____________________
/
Нам ( ) діяти відповідним чином
\
обов'язково потрібно

- необхідно
_______________________

+
______________________
/
непрогайба
,
(неупрогавби)

вам терміново ( невпрогайби ) зробити це у відведеному порядку
_________________&&&&__________________

здовивірно
,
узважливо
,
узважить
1

(автор мінників м.с.я у записі станчасу)

- НІЯКИХ НАСТАВНИЦЬ І НАСТАВНИКів У ЦЬОМУ ПИТАННІ ТОБІ НЕ ТРЕБА/не потрібно
°·¬
- НІЯКИХ НАСТАВНИЦЬ І НАСТАВНИКів У ЦЬОМУ ПИТАННІ ТОБІ НЕ (НЕОБХІДНО).
° _________________________________ °
ти (з)можеш впоратися з цим сам.. (* без "З" )

24 травня

(за-)
,
(о-) стеріжно
________

(автор Михайло Яненко Сергійович)

на добі
14

na dobé
*"на добі", що пак лексикалізовано бі в <надобі> (прислівник), <надоба> "потрібне, необхідне, корисне – що прийшло в самий час, годиться", <(з)надобитися> тощо, від первісного *doba *"користь, корисне, utilitas", від товку *"твар/forma – що личить, є в самий раз" (и з відгалуженим розвитком: "по формі" => "в самий час", відки => "доба=час, пора"). Лексикалізовані твари (перелічені вище) йдуть первісно від тягу прийменникового: *на добі – *"на тім, що є на користь, що годиться" (*"є по формі" = "відповідає ситуації"), => "потрібне"; рівни й ягельське conform, від form. Тут я даю не лексикалізований твар – пізніший, а первісний, яко тяг ("зворот") прийменника з именником.

אלישע פרוש 28 липня 2020
17 вересня 2020

А таки годже, +!

27 лютого 2021

Це звідсюди російське "надобно"?

27 лютого 2021

Подібні форми від *dob- з подібними значеннями знає й руська.

25 травня 2021

+

невпоза́лиш
1

Мені невпоза́лиш зробити це..
________________________________

/
(в)забовʼязно

У забовязному порядку - забов'язання - те що у нагальному, наступному порядку

_______________________________

вприх
/
/
покваплідно
поквапити сь плідно
__________________________
_____________
____

узаквапі

!

Мені узАквапі це зробити
______________________
ЖАГОТА

Нам ( ) діяти відповідним чином

обов'язково потрібно
Обовязково треба
- необхідно

/ПОКВАПЛІДНО/
/
(взабо́вʼязь) -
ВДОГІДНО ,
,
уздогідь
,
(В)догідьба

(в)ДОГІДНО зяти з собою
__________ ( автор мінника "вдогідно" - М.С.Я )

приназріло

забовʼязно

вполадно

вназрі́ві

витребно

наддоцільно

ви́спра́гло

навтороп(но)

впопри́хиб

вкра́йтрі́скотно

вдога́йба

сповʼязьба

вкрайварто

позбутись клятих запозичень
___________________________

НЕвідкрУтьба

ПОгрІзьба

горивидно
,
узважить
1
______________________________
/
здонебно
(аж до неба давно назріло так треба)
,
невідлиньбо (без пояснення)
,
требежно
,
_______________________
(автор м.с.я у записі станчасу)

Вже давно сповиття позбутись клятих запозичень
(дитя без сповиття!, сповиття)

судно
10

sõdno
Вимова: {sʊdⁿ.ˈnʊ̯͡ɔ ~ sʊnːʊ̯͡͡ɔ}.

ЕСУМ: суд¹: суднéй "потрібний".

אלישע פרוש 6 листопада 2020
5 січня 2021

+, поясніть, будь ласка, розвій знаку в слові.

5 січня 2021

ЕСУМ окремо саме ту форму <суднéй> та розвиток її значення "потрібний" не розбирає, а просто ю перелічує з иншими формами під основною статтею на слово <суд>¹. Тому маю гадати сам. Про мене, значення те, віді, є розвито від значень "постановити, рішити, присудити, призначити" в дієслова sõditi (http://oldrusdict.ru/dict.html#: судити), та значень "вирок, постанова, визначення; те, що належить виконати; підкорення" (там же: судъ) тощо.

5 січня 2021

Дякую за думку!

Нам ( ) діяти відповідним чином

непрогайба
,
(непрогавби)

вам терміново ( непргайби ) зробити це у відведеному порядку

потрібно
9
Михас Туро 13 липня 2020
23 травня 2022

+

/
Нам ( ) діяти відповідним чином
\
обов'язково потрібно
Обовязково треба
- необхідно

- НІЯКИХ НАСТАВНИЦЬ І НАСТАВНИКів У ЦЬОМУ ПИТАННІ ТОБІ НЕ ПОТРІБНО
°·¬
- НІЯКИХ НАСТАВНИЦЬ І НАСТАВНИКів У ЦЬОМУ ПИТАННІ ТОБІ НЕ (НЕОБХІДНО).
° _________________________________ °
ти (з)можеш впоратися з цим сам.. (* без "З" )

є
8

e (bé, bõde, bui)
Форми 3. ос. однини дієслова buiti/bouti "бути", значивши в друс. мові, крім иншого, "необхідно, треба, слід" і по д. (див. http://oldrusdict.ru/dict.html#: быти - значення на сторінці 208, там же приклади); й нині в руській, хоча, часто пущене: мені ще прати ← *мені ще прати є; куди тобі ["треба"]? ← *куди тобі є? тощо.

e - praesens ("треба, необхідно, слід" и таке)
bé (бѣ) - praeteritum ("було треба/необхідно" й т.)
bõde (бѫде) - futurum ("буде треба/необхідно" й т.)
bui (бъі) - conditionalis ("було би треба/необхідно" й т.).

אלישע פרוש 14 липня 2020

Нам ( ) діяти відповідним чином

7 квітня 2022
5 березня 2023

Завсіди так і казав.

- НІЯКИХ НАСТАВНИЦЬ І НАСТАВНИКів У ЦЬОМУ ПИТАННІ ТОБІ НЕ ПОТРІБНО
°·¬
- НІЯКИХ НАСТАВНИЦЬ І НАСТАВНИКів У ЦЬОМУ ПИТАННІ ТОБІ НЕ (НЕОБХІДНО).
° _________________________________ °
ти (з)можеш впоратися з цим сам.. (* без "З" )

Нам ( ) діяти відповідним чином

шуто
7

xeuto
Вимова: {ˈʃutɔ}.
http://hrinchenko.com/slovar/znachenie-slova/66620-shuto.html#show_point.
Пропоную до вжитку для передачі поняття модальності ("треба/потрібно", "необхідно", "слід", "мушу/мусиш...", "повинен" тощо) конструкцію з више дітим словом. У Гринченка є товк слова: "недостаетъ чего либо, обычно находящагося" - що то йме до више реченої модальности, либонь? - на ділі ж, лежать товки сі до себе ближе ніж глядять вони на поверхні: коли що "хибить", "не'ма чого", то → воно є "невбхідно", "потрібно", "на добі". И те ж речення: "Як тобі шуто без намиста", дане в Гринченка за приклад, иде товмачити двояко: 1) "монисто хибить (нема на шиї)", и 2) "монисто є необхідно/потрібно/на добі (вісити на шию)". Розвиток "хибити" → "невбхідно" знає мова пранецька, де слово faut "невбхідно/треба/..." первісно ж "хибить" – 3. ос. однини від дієслова falloir "хибити" (від лат. fallere "копирснути; хибити; милити; ..."). На пр., Il faut que j'y aille "Мені би треба/необхідно йти" є дослівно: *"Хибить бим шов".

אלישע פרוש 22 липня 2020
27 лютого 2021

Дуже велике прохання, а накидайте ще прикладів речень у різних часах і різними особами, аби люди, у яких немає мовного чуття, зрозуміли як відмінювати оце шуто слово?

27 лютого 2021

Ги в пранецькій, де в такім значенні дієслово falloir є гбано йно в ІІІ. ос. однини: il faut (до слова: "се/то/воно хибить" → "треба, необхідно"), й xeuto (з різницею що то є прислівник) име йти з дієсловом "бути" в ІІІ. ос. однини, в тяклім часі:
в простім теперішнім часі: xeuto e (<шуто є>);
в простім минулім ч.: xeuto bé (<шуто бі>);
в простім майбутнім ч.: xeuto bõde (<шуто буде>);
в перфекті теперішнього ч.: xeuto e boulo/stalo (<шуто є було/стало>);
в перфекті минулого ч.: xeuto bé boulo (<шуто бі було>);
в умовнім способі: xeuto bui (<шуто би>).

"Мені необхідно їхати до міста." → Xeuto mi e éxati do mésta.

"Тобі необхідно поговорити з нею." → Xeuto e ti mòuiti z neiõ.

"Йому необхідно йти до лікаря." → Xeuto e ’mou iti za lékarem.

"Їй необхідно поспішати." – Xeuto yeiy e piliti.

"Нам необхідно запросити їх." → Xeuto e nam prositi/zuati yẽ (do sebe).

"Вам необхідно порадитись з ними про це." → Xeuto e uam gadati z nimi pro se.

"Їм необхідно подумати про це." → Xeuto yim e doumati pro se.

"Мені необхідно було зустрітися з ним." → Xeuto mi bé uídéti y.

"Тобі необхідно було запитати її." → Xeuto bé ti puitati yiõ.

"Йому необхідно було сказати йому." → Xeuto bé ti recti ’mou.

"Їй необхідно було почекати." → Xeuto bé yeiy cecati.

"Нам необхідно було встигнути." → Xeuto bé nam stigti.

"Вам необхідно було знайти його." → Xeuto bé uam résti y.

"Їм необхідно було знати це." → Xeuto yim bé uésti se.

"Мені необхідно буде купити рукавиці." → Xeuto mi bõde criti si rõcauícui.

"Тобі необхідно буде домовитися з ним." → Xeuto ti bõde goditi z nim.

"Йому необхідно буде виконати це." → Xeuto ’mou bõde pòuniti se.

"Їй необхідно буде написати їй листа." → Xeuto yeiy bõde pisati yeiy list/lista.

"Нам необхідно буде відмовити йому." → Xeuto nam bõde wdmòuiti ’mou.

"Вам необхідно буде зайти за ним." → Xeuto uam bõde iti za yim.

"Їм необхідно буде зупинити його." → Xeuto uam bõde stauiti/piniti y.

"Мені необхідно було подзвонити йому." → Xeuto e mi boulo zuoniti ’mou.

"Тобі необхідно було зачекати не нього." → Xeuto e ti boulo cecati na /gydati y/yoho.

"Йому необхідно було більше спати." → Xeuto e ’mou boulo spati bwlxe.

"Їй необхідно було більше довіряти йому." → Xeuto e yeiy boulo bwlxe uériti ’mou.

"Нам необхідно було докласти більше зусиль." → Xeuto e yim boulo bwlxe tscéti.

"Вам необхідно було сплатити арендну плату вчасно." → Xeuto e yim platiti dérõ/dirõ u/na kés.

"Їм необхідно було порушити судову справу проти них." → Xeuto e yim tẽgti yẽ cerez sõd.

...

Нам ( ) діяти відповідним чином

при шиї
7

pri xiyé
Делексикалізація від зафіксованої в Недільського словнику форми <приши́йна> (ЕСУМ, IV, 584), знача "необхідно"; <приши́йна> є явно вторинна (лексикалізована) форма від первісного тягу *"при шиї". Пропоную сей тяг тут до вжитку не як єдиний й основний спосіб передачі поняття, а один із, для розширення й збагачення синонімічних можливостей. З огляду на явну метафоричність й образність мотивації ("тримати при шиї яку зброю" => "тиснути=змушувати" = "необхідно") є добре для стилю розмовного чи художнього, чи для надання реченню емоційного забарвлення.

אלישע פרוש 4 серпня 2020
4 серпня 2020

Гоже!

12 листопада 2021

Не гоже!
Навіщо вигадувати якусь штучну мову? 🤦‍♂️

Нам ( ) діяти відповідним чином

доб
,
діб
7

dwby
ЕСУМ І, 162: бездобний "неможливий; даремний", не-без-діб "недаремно". Дані значення виходять із первісного значення слова dwby "користь, потрібне, utilis, utilitas", тобто первісне значення слова dwby є *"потрібне, необхідне; корисне". Пор. також самостійне д.-рус. добь, рус. діб.

אלישע פרוש 13 лютого 2021
23 травня 2022

Cyto za <доб, діб>??

5 березня 2023

Навіщо ви самі в себе запитуєте?

Нам ( ) діяти відповідним чином

треба
7
Юра Шевчук 28 лютого 2021
23 травня 2022

+++

Нам ( ) діяти відповідним чином

- НІЯКИХ НАСТАВНИЦЬ І НАСТАВНИКів У ЦЬОМУ ПИТАННІ ТОБІ НЕ ТРЕБА
°·¬
- НІЯКИХ НАСТАВНИЦЬ І НАСТАВНИКів У ЦЬОМУ ПИТАННІ ТОБІ НЕ (НЕОБХІДНО).
° _________________________________ °
ти (з)можеш впоратися з цим сам .. (* без "З" )

діло
5

délo
Онишкевич І: діло́ "треба щось радити, починати" (й инші значення там, див.). Віді, розвиток значення "діло" → "суть/предмет справи" → "потрібне, необхідне".

אלישע פרוש 26 лютого 2021

Нам ( ) діяти відповідним чином

притьмо
,
притьма
3

pruitymo ; pruityma
Желехівський ІІ, 171: при́тьма, притьмо́м "2) notwendig, unvermeidlich, dringend".

Адвербіалізація чепенем -o від основи pruitym- косих падів именника pruity (*пръіть) "швидкість; негайність"; твар з -а є прямо з двоїни орудного паду.

Виджь ище ЕСУМ IV, 582: при́тьмо́м "негайно; наполегливо; настійно; швидко; дуже, сильно; цілком; точно, напевне", при́тьма́ "тс". Більше про сам корінь виджь ЕСУМ IV, 581: притки́й.
Міти: дане в ЕСУМ (у статті під <притьмом>) слово <прі́тьма> "у вічі" сюди не тягне – воно походить від *prôtyma – первісно двоїни орудного паду від незасвідченого йменника *prwty (д.-рус. письмо було би: +<проть, прѡть>), пов'язаного зо словом proti "проти", з розвитком значення "проти [кого]" → "в очи [кому]".

אלישע פרוש 23 травня 2021

Нам ( ) діяти відповідним чином

вкрайварто
3

Нам ( ) діяти відповідним чином

сповʼязно
3

Давно прив'язало - й тому вже - відповідно

Нам ( ) діяти відповідним чином

сповʼязьба
3

Давно спов'язало соб-ою - й тому вже - відповідно

( 17 жовтня 2023 -
Мішка Просто-собі Мішка Яненко
сьогодні - 15 січня 2024 ) 23:38-55

Нам ( ) діяти відповідним чином

витребно
3

Давно наболіла потреба - й тому вже - відповідно

( 17 жовтня 2023 -
Мішка Просто-собі Мішка Яненко
сьогодні - 15 січня 2024 ) 23:38-55

Нам ( ) діяти відповідним чином

взабо́вʼязь
,
забовʼязно
3

У забовязному порядку - забов'язання - те що у нагальному, наступному порядку

( 17 жовтня 2023 -
Мішка Просто-собі Мішка Яненко
сьогодні - 15 січня 2024 ) 23:38-55

Нам ( ) діяти відповідним чином

17 січня

<забов'язання>

Ne'ma tacoho slova.

вназрі́ві
,
навзрю́
,
впо́зріві
3

Давно вже назріло, є - й тому - відповідно

( 17 жовтня 2023 -
Мішка Просто-собі Мішка Яненко
сьогодні - 15 січня 2024 ) 23:38-55

Нам ( ) діяти відповідним чином

вполадно
,
здоладно
3

Нам ( ) діяти відповідним чином

вкрайторопно
,
вкра́йтрі́скотно
3

вкрай трі́ск отно
) )

Нам ( ) діяти відповідним чином

вдога́йба
3

Нам ( ) діяти відповідним чином

невприсядно
3

) )

Нам ( ) діяти відповідним чином

вга́йвия́тно
,
знега́йча́сно
3

знега́їтно

Нам ( ) діяти відповідним чином

навтороп(но)
3

Вам навторопно це зробити, у першочерговому порядку.
Давно вже назріло, є - й тому
дієвимога -
залежачи від поспіху - - торопі - поспіх до наступної дії відповідно

( 17 жовтня 2023 -
Мішка Просто-собі Мішка Яненко
сьогодні - 15 січня 2024 ) 23:38-55
+ ранок-полудень наступного дня опісля сну

Нам ( ) діяти відповідним чином

доцільно
,
наддоцільно
3

Нам ( ) діяти відповідним чином

слід
2
Доктор Смалець 20 липня 2020
5 серпня 2020

"Слід" є, коли хтось інший, типово влада в якійсь її формі, або щось - та сама влада, але за посередництва неживого - закона/правила на папері тощо, каже Вам чинити якимси чином; Вам же се "необхідно" може бути - суто за збігом, а може й не бути. А "необхідно" є, коли ВИ то не можете обійти, коли саме ВАМ то є потрібно. Чинячи те, що є "слід", Ви можете - випадково - нести для себе якусь вигоду, але передусім чините як "слід", аби не притягти на себе відповідальність за не чинення як "слід". "Необхідно" ж є "необхідно тільки Вам - не чините, як "необхідно", то Вам за те, ни від кого нич не буде. "Необхідно" є ягельською "need", а "слід" є ближе до "ought", "must".

10 серпня 2020

І що з того? На те й синоніми, що кожен з них добре пасує до одних обставин, а у інших випадках може бути недоречним або кострубатим. Для мовного середовища України у більшості випадків "необхідно" легко і безболісно міняється на "слід" без спотворення смислу. Натомість, для ізольованих довший час українців діаспори як значення слів, так і способи їх вживання, можуть дещо відрізнятись.

Ваша гіпотеза, що буцімто мені "ни від кого нич не буде", якщо я не вчиню "необхідне", бо воно треба тільки мені, є трохи притягнутою за вуха і кумедною. Якщо начальник (або дружина) мені каже "необхідно зробити то і то", а я не роблю, то наслідки можуть бути фатальними)). Натомість, коли я сам вирішую робити "необхідне", слова взагалі зайві: просто беру та й роблю.

10 серпня 2020

Не так. Тоді Ваші дружина чи начальник просто не знають, що "необхідно" в тій ситуації є недоречно вжите слово.

10 серпня 2020

В якій ситуації? "Необхідно" само по собі є недоречним словом у всіх ситуаціях, раз ми взялися його замінювати як московську кальку!😊

10 серпня 2020

Що "необхідно" є калька з російської, так і не було доведено. Про те'сми ту писав.

11 серпня 2020

То може бисте ту довели, що "необхідно" не є калькою з російської? Бо окрім Вас, начебто, усі підперли сей сумний факт.

12 серпня 2020

Писав єсми доводи, чому "необхідно" може бути не калька з вятської тут, але чомусь уже ті змінки тут не бачу.

12 серпня 2020

Не <би'сьте>, <бис(ь)те>; то є одно слово.

Нам ( ) діяти відповідним чином

готово
2

gotovo
Вимова: {ɣ̞oˈtʷɔwɔ ~ ɣ̞oˈtʷɔwo}.

Онишкевич І, 188: готовий "2. неминучий".

אלישע פרוש 12 жовтня 2020

Нам ( ) діяти відповідним чином

Юра Шевчук 26 березня 2021

Нам ( ) діяти відповідним чином

до́вжно
2
Бойко 28 лютого 2023

Нам ( ) діяти відповідним чином

приназріло
2

позбутися цих клятих запозичень

Нам ( ) діяти відповідним чином

поква́плідно
,
викваплідно
2

Виквапити плідно (швидко й з розумом)

викваплідно
(навкваплідно)
1

Виквапити плідно (швидко й з розумом)
_____________
Мені накваплідно зробити це ..

Вам викваплідно зробити це ..

Нам ( ) діяти відповідним чином

ви́спра́гло
,
пожа́гі́дно
2

Нам ( ) діяти відповідним чином

дитя без сповиття!
,
сповиття
2

Вже давно сповиття позбутись клятих запозичень
(дитя без сповиття!, сповиття)
У мене давно назріло (сповиття) позбутися клятих запозичень
У вас давно назріло (сповиття) позбавитись коятих запозичень

) )
дитя без сповиття! сповиття позбутись клятих запозичень.

невпрогайба
,
невпрогайби
2

вам терміново ( ) зробити це у відведеному порядку

невпроханьби
2

це не прохання , а - "вам, .."

у (у)знегайвить
2

мені у у/знегайвить

повинен
2

повинен/повинні взяти з собою

надважливо
2
невідкрутьба
2
надтребно
2
невідлиньбо вже
2

(без пояснення)

требно
2
вгори́тьба́
2
на часі
1

Наприклад: "на часі зробити домашнє завдання" замість "необхідно зробити домашнє завдання".

Вадим Мельник 17 вересня 2020

Нам ( ) діяти відповідним чином

Бойко 28 лютого 2023

Нам ( ) діяти відповідним чином

Бойко 28 лютого 2023

Нам ( ) діяти відповідним чином

Бойко 28 лютого 2023

Нам ( ) діяти відповідним чином

надпо́трібно
1

- те, без чого не можна обійтися, конче потрібно.

як різнючість, до необхідності) )

Нам ( ) діяти відповідним чином

жагота
1

Мені тегайна/термінова жагота зробити це..

Нам ( ) діяти відповідним чином

невпоза́лиш
1

Мені невпоза́лиш зробити це..

Нам ( ) діяти відповідним чином

невпозалишньо
1

Нам ( ) діяти відповідним чином

уза́квапь
1

Мені узаквап це зробити

Нам ( ) діяти відповідним чином

безто́жнія́к(о)
1

) )
безто́жніЯко ,, це зробити

Нам ( ) діяти відповідним чином

впопри́хи́б
1

Мені впопри́хиб це зробити

Нам ( ) діяти відповідним чином

узважить
1
невідгрізьба
,
погрізьба
1
19 січня

Zaneslo e Vas.

горивидно
1
здонебно
1

здонебно

аж до неба давно назріло так треба

вдогідно
,
уздогідь
,
вдогідьба
1

(в)ДОГІДНО зяти з собою
( автор мінника "вдогідно" - М.С.Я )

належно
1
(за-)
,
(о-) стеріжно
1

і-І
"за-,о-" - е-Е

узавближ
1

/

(М.С.Я)

Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
13 липня 2020

Чудовий приклад калькування характерної рос. грамат. форми, що вживається бюрократами для знеособлення і розмивання відповідальності.
Дуже часто у них це звучить як загальний лозунг - не ясно, кому це необхідно і хто ж конкретно має діяти?))

13 липня 2020

)))

12 листопада 2021

Желехівський про це не знав, що це калька 30-х років 🤦‍♂️😂
Див. Словник Желехівського, стор. 516

24 січня

У Желехівського чимало слів, узятих не з живої народної мови, а мови галицької інтелігенції, де ще вистачало прихильників московщини.

24 січня

Ніхто не каже, що таких слів нема в будь-якого словникаря. Але я таки спростував, що це, мовляв, калька 30-років 🤷‍♂️

17 жовтня 2023

надтопотрібно
) )

вкра́йтрі́скотно1
,
вкрайторопно
2

вкрай трі́ск отно
) )
позбутись клятих запозичень

_______________________________________
сповиття
,
дитя без сповиття! позбутись клятих запозичень.

вназрі́ві
,
впо́зріві
________

Давно вже назріло, є - й тому - відповідно

. .

невприсядно

) )

Вдогайба
/

Мені давно вже приназріло
/
ПРИПІКЛО

"позбутись клятих запозичень"
.

обов'язково потрібно - - необхідно
_________
_____
_
.
Нам ( ) діяти відповідним чином
\
обов'язково потрібно - це і є - необхідно

Пане, вам давно (покваплідно)

здоладно

взабо́вʼязь

приназріло

забовʼязно

припікло

сповʼязьба

вназрі́ві

знега́йча́сно

наддоцільно

впопри́хиб

вкра́йтрі́скотно

вдога́йба

вкрайварто

невприсядно

) )

позбутись клятих запозичень

непрогайба
,
(непрогавби)

вам терміново ( ) зробити це у відведеному порядку

Вже давно сповиття позбутись клятих запозичень
(дитя без сповиття!, сповиття)

- НІЯКИХ НАСТАВНИЦЬ І НАСТАВНИКів У ЦЬОМУ ПИТАННІ ТОБІ НЕ ПОТРІБНО
.
°·¬
- НІЯКИХ НАСТАВНИЦЬ І НАСТАВНИКів У ЦЬОМУ ПИТАННІ ТОБІ НЕ (НЕОБХІДНО).
° ________________________________ °
ти можеш впоратися з цим сам .

24 січня

Якось дивно.Як тоді українці казали?Щось непереконливо, що до "совка" українці не знали утямка "необхідно", але прийшов москаль і подарував їм слово, без якого вони ну аж ніяк обійтися не могли

24 січня

От і я сиджу й думаю 🤔

18 квітня

Це вкраїні лишенько трапля буде ще й часто. Й. все. через отих усіляких недорозвинених які провокують надарма Та ще й бажання відбивають у інших людей. . розвивати рідне. (спровокували й забанили.)
:
/ ПОЯСНЕННЯ /того ., ницого відношення "недосуспільних особин" /
:
більше на благо країни тут я не стирчатиму Є де ліпше для розвитку, а не приниження всяких "вумників" яким немає чим більше зайнятися тут на платформі, саме як провокуючи ображати людей(ще й+точно мене), відхиляючись від розбору/січення теми відповідних слів та ба більше - від здорового глузду.

24 травня

(за-)
,
(о-) стеріжно
________

(автор Михайло Яненко Сергійович)

_________

узавближ

/

(М.С.Я)

Поділитись з друзями