Значення слова

Республіка — форма державного правління, за якої верховні органи державної влади обираються на певний термін, з окресленими законами повноваженнями; існує поділ влади на законодавчу, виконавчу, судову.

Приклад вживання

Термін «республіка» зустрічається в працях Арістотеля. У його розумінні, цей термін використовувався для позначення держави. Він виокремив республіку двох видів: аристократія та демократія, і поряд з ним виникає ще один самостійний термін олігархія. Олігархія – породжена від аристократії.

Походження

від лат. res publica − справа громади

Варіанти написання
la république, republic
Слово додав

Перекладаємо слово республіка

спільщизна
15

Надхнуто формами поспíльщина »республика«, поспiльщáк »республиканець« из Етим.сл.укр.м., том V., стор. 374, ст. на сл. СПIЛ. Я лиш троху змiнив морфологичний вигляд цих форм, вiдкинувши префикс по-, та замiнивши -ина на -изна, пор. поняття подiбного кола, як-от: вiтчизна. Етимология та морфология слова: *s- »разом« + *pwl- »пiв, половина«, вiдки историчне поняття рiльних робiт, при яких дiлянки (=поли, тобто половини, читай частини) поля було дiлено мiж участниками роботи, вiдти поняття перенесено на справу чи роботу спiльну взагалi; -щ- є вариантом черговання суфикса -ськ- перед /-и-/, ← *ьsk-, який зазвичай служить на творення прикметникiв належности або причетности до поняття, вираженого основою (на вiдмiну вiд суфикса -н-, який служить зазвичай на творення прикметникiв якости або характера, пор. спiльний »який роблено разом«, *спiльський »належний до сполу, тобто громади тощо«), + -изна.

громадство
5

ГРОМАДА 1, и, жін. 1. Група людей, об'єднаних спільністю становища, інтересів і т. ін. Не стій на заваді колгоспній громаді! (Українські народні прислів'я та приказки, 1955, 349); Гукнув [Еней] на всю свою громаду І тихо Зевсу помоливсь (Іван Котляревський, I, 1952, 257); [Тиміш:] Коло млина у нашому Брусові була оце рада — парубків та дівчат громада (Степан Васильченко, III, 1960, 72); * Образно. Громада бузьків спала на очерет (Василь Стефаник, I, 1949, 90). 2. Об'єднання людей, що ставить перед собою певні спільні завдання; організація. Державі не повинно бути діла до релігії, релігійні громади не повинні бути зв'язані з державною владою (Ленін, 10, 1949, 64); Віталій Стратонович.. за причетність до студентської громади сидів чомусь аж у варшавській в'язниці (Михайло Стельмах, Хліб.., 1959, 85). 3. іст. На Україні і в Білорусії — поземельне селянське об'єднання, а також збори членів цього об'єднання. Громада зібралась у волость і загула, як бджоли в улику (Нечуй-Левицький, II, 1956, 260); Напас Кандзюба йшов проти громади (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 46); — А ми землю одберемо! — відповів замість Назарова Семен Красняк. — Залишимо вам стільки, скільки визначить громада (Анатолій Шиян, Гроза.., 1956, 705). 4. Організація української ліберально-буржуазної інтелігенції в 60—90 рр. XIX ст. В період розвитку промислового капіталізму українська буржуазія прагнула створити свої політичні організації і виробити свою політичну програму. Для цього вона створювала так звані громади, які об'єднували значні групи української буржуазної інтелігенції (Історія СРСР, II, 1957, 258). Словник української мови: в 11 томах. — Том 2, 1971. — Стор. 173.

спільщина
5

Даруйте, що слово повторюється, проте -щизна — це польський варіянт, -щина — український. Приклад: Wołoszczyzna/Волощина.

нарóдина
3

Як сутямок народній державі

народна держава
2
громадарство
2
скупщина
2
поспільщина
1

ЕСУМ (спіл):
поспі́льщина «республіка»
поспільща́к «республіканець»
поспі́льний «громадський, суспільний»
поспі́льство «народ; (іст.) селяни, міщани» (заст.)
https://goroh.pp.ua/Етимологія/спілка

Запропонувати свій варіант перекладу
Увійдіть щоб додати переклад
Обговорення слова
Поділитись з друзями