Останні події

Boogie Late додав
вчора 16:47
слово мереждвір

Значення: Вікно чи двір в мережі де кілька людей можуть брати участь в обговорені якої небудь справі.

Приклад вживання: Прошу долучитись в мереждворі розглядати небезпеку підвищення світової теплоти.

вчора 13:06

Значення: Наука про розповсюдження коливань в надрах Сонця.

Приклад вживання: Геліосейсмологія дає можливість виключити проблему сонячного нейтрино з використанням нестандартної моделі внутрішньої будови Сонця.

вчора 12:53

Значення: Розділ індоєвропейської філології, що займається вивченням кельтських мов та літератури, а також фольклор та культури кельтських народів.

Приклад вживання: Кельтологія — порівняно молода дисципліна, до того ж, на жаль, не найпопулярніша в сучасному світі.

27 березня
слово патріарх

Значення: Патріарх - першорядний титул голови церкви у східному християнстві, переважно в східній православній церкві.

Приклад вживання: Константинопольський патріарх провів реорганізацію Київської митрополії, надавши митрополиту титул "Митрополит Київський, Галицький та…

27 березня

Значення: Наукова галузь у США та Західній Європі за часів Холодної війни, присвячена комплексному дослідженню СРСР.

Приклад вживання: Після розпаду Радянського Союзу дослідницькі центри совєтології було переорієнтовано на дослідження Росії та інших Пострадянських держав.

27 березня

Значення: Вчення, що стверджує про чіткий зв'язок між почерком та особистістю людини.

Приклад вживання: Деякі методи графології використовуються в криміналістиці та в спецслужбах.

27 березня
слово пенологія

Значення: Розділ кримінально-правової науки, що на емпіричній основі розглядає покарання як соціально-правове явище, його сутність, зміст, ознаки…

Приклад вживання: Пенологія — термін придуманий Францом Лібером.

27 березня
слово педометр

Значення: Механічний, електронно-механічний або електронний вимірювальний прилад для розрахунку кількості зроблених кроків (або пар кроків) при…

Приклад вживання: Більшість педометрів правильно рахує розмірені кроки пішохода, якщо тільки закріпити їх у правильному положенні в певному місці (зазвичай…

27 березня
слово педологія

Значення: Дисципліна в межах ґрунтознавства, яка зосереджена на розумінні та характеристиці ґрунтоутворення, еволюції та теоретичних основ, через які…

Приклад вживання: Педологія часто розглядається як одна з двох основних галузей дослідження ґрунту, іншою є едафологія, яка є традиційно більш агрономічно…

27 березня
слово кінологія

Значення: Наука про собак, виведення їх порід, дресирування та історію походження цих тварин.

Приклад вживання: Кінологія виникла в останній чверті XIX століття, коли розпочалась робота з організації ведення родоводу собак.

27 березня
слово увологія

Значення: Наука про будову грона і ягід.

Приклад вживання: Увологія займається вивченням динаміки дозрівання ягід (визначають масу 100 ягід, глюкоацидометричний показник для їдалень та показник…

27 березня
слово міологія

Значення: Розділ анатомії, який вивчає скелетні м'язи; наука про будову, розвиток, функціонування, анатомію і порівняльну анатомію м'язової системи.

Приклад вживання: У Середні віки до розвитку міології доклав чимало зусиль перський лікар Авіценна, який уперше описав окорухові м'язи.

27 березня

Значення: Вчення про конфлікт, його генезу, протікання, наслідки тощо; розділ соціології, а саме політичної соціології, та психології.

Приклад вживання: Конфліктологія — міждисциплінарна галузь знань.

26 березня

Значення: В’юнка рослина на короткій квітконіжці. Квітки великі, воронкоподібні.

Приклад вживання: Іпомея пурпурна суміш - декоративна рослина, яке буде відмінною прикрасою для будь-якого саду чи клумби. Стеблo квітки досягає 3 метрів…

26 березня

Значення: Міждисциплінарний напрямок соціологічних досліджень, що вивчає причини виникнення конфліктів та воєн й умови збереження миру.

Приклад вживання: Вважається, що полемологія сформувалася після закінчення Другої світової війни у ​​спробах осмислення причин зародження збройних конфліктів…

26 березня

Значення: Наука, що вивчає фізичні властивості Світового океану.

Приклад вживання: Найважливіше завдання океанографії — вивчення взаємодії океану з атмосферою, суходолом та дном.

26 березня

Значення: Комплекс наук, які досліджують Світовий океан.

Приклад вживання: Океанологія є, по суті, сукупністю дисциплін, що вивчають фізичні, хімічні і біологічні процеси, які протікають в океані в цілому, в його…

26 березня

Значення: Наука про цінності, учення про природу духовних, моральних, естетичних та інших цінностей, їх зв'язок між собою, із соціальними…

Приклад вживання: В даний час аксіологія як теорія доповнюється феноменологією цінностей.

26 березня
слово їбашити

Значення: Давати тягла, влупити, човпти, вбивати ворогів (у першу чергу), давати тягла, влупити, човпти, натовпти пику, зацідити в зуби, відправити…

Приклад вживання: Їбашити ворогів та т.ін.

26 березня

Значення: Комплексна наука про книги й книжкову справу як явище культури, процес їх створення, поширення, використання і т. ін.

Приклад вживання: Певний період частина вчених ототожнювала бібліографію з книгознавством (бібліологією). (з наук. літ.).

26 березня

Значення: Наука про види і сорти винограду.

Приклад вживання: ”Магарач” – це передовсім вагоме слово у світовій ампелографії, селекції і генетиці винограду, фізіології рослин, розсадництві, захисті…

26 березня

Значення: Розділ гістології, що вивчає розвиток, будову та функції хрящової тканини.

Приклад вживання: Великий інтерес до вивчення хрящових структур свідчить про те, що хондрологія стає самостійним розділом у вченні про опорно-руховий апарат.

26 березня

Значення: Розділ ботаніки, що вивчає деревні рослини (дерева, чагарники, напівчагарники, чагарнички, деревоподібні ліани, а також сланкі деревні…

Приклад вживання: Складовими частинами дендрології є морфологія, екологія, фенологія та систематика деревних рослин, а також вчення про рослинний покрив…

26 березня

Значення: Розділ зоології, що вивчає раковини, переважно молюсків.

Приклад вживання: Фахівці в області конхіології називаються конхіологами.

25 березня

Значення: Наукова дисципліна, розділ зоології, що вивчає сучасних та викопних приматів (близько 400 видів мавп, напівмавп та інших, крім людини), їх…

Приклад вживання: Існують міжнародні та регіональні товариства приматологів. З 1966 року проводяться міжнародні приматологічні конгреси.

25 березня

Значення: Геологічна наука, що вивчає процеси і причини утворення вулканів, їх розвиток, будову і склад продуктів вивержень, закономірності…

Приклад вживання: Історія вулканології, як і більшість інших історій природничих наук, позначена трьома великими етапами. Забобонній етап, на якому вірування…

25 березня
слово ринологія

Значення: Наука, що вивчає анатомію, фізіологію та патологію носа, а також методи лікування та профілактики його захворювань.

Приклад вживання: Ринологія як науково-практичний напрямок розвивалася у складі оториноларингології, проте у зв'язку з широким поширенням алергії, новими…

Невідь Хто додав
25 березня
слово жертва

Значення: За релігійними обрядами деяких народів – предмет або жива істота, яких приносили в дар богам, міфічним істотам, духам. Той, хто загинув від…

Приклад вживання: Це був юнак з чорними вусиками і довгими віями – жертва автомобільної катастрофи. (О. Донченко).

25 березня

Значення: Це розділ порівняльного мовознавства, що займається семітськими мовами, які є гілкою афразійської макросім'ї.

Приклад вживання: До кінця XIX століття виділяються в окремі дисципліни ассиріологія і арабістика, сама семітологія в цей час була допоміжною дисципліною до…

25 березня

Значення: Галузь зоології, що вивчає павукоподібних.

Приклад вживання: В самостійну науку арахнологія оформилася в XIX ст. з ентомології. Арахнологію підрозділяють на ветеринарну, медичну, сільськогосподарську…

25 березня

Значення: Наука про риб, один з розділів зоології хребетних.

Приклад вживання: Основна мета іхтіології полягає в теоретичному обґрунтуванні збереження, відтворення й охорони рідкісних і зникаючих видів риб, а також…

25 березня
слово мікологія

Значення: Наука, яка вивчає гриби.

Приклад вживання: Раніше, коли гриби відносили до рослин, мікологія вважалась одним із розділів ботаніки.

24 березня

Значення: Чоловічий статевий орган, розмір якого у витягнутому стані або в стані ерекції менше 2 см; чоловічий статевий орган незвично малого…

Приклад вживання: Інколи термін «мікропеніс» застосовують при відсутності змін пеніса, мошонки і промежини, характерних для інтерсексуальності.

24 березня
слово гіпологія

Значення: Наука про коней.

Приклад вживання: Перші кроки науки гіпології засвідчено в навчальних закладах Харківщини (з наук. літ.).

24 березня
слово будова

Значення: Розміщення, взаємне розташування частин чого-небудь; побудова, структура.

Приклад вживання: Біологічна програма визначає будову й фізіологічні особливості організму людини.

24 березня

Значення: Наука, що вивчає санскритську мову та літературу.

Приклад вживання: Разом зі Шлегелем він став засновником критичної та історичної школи санскритології в Німеччині.

Невідь Хто додав
23 березня

Значення: Сукупність наук про природу, які вивчають будову, властивості й перетворення неживої та живої природи.

Приклад вживання: Характерною ознакою сучасного природознавства є творчий пошук. (з наук.-попул. літ.).

23 березня

Значення: Бігун на середні дистанції.

Приклад вживання: Є бігуни: спринтери, стаєри та мітельштрекери.

23 березня

Значення: Наука, що вивчає мурашок, розділ ентомології.

Приклад вживання: Термін «мірмекологія» був запроваджений американським ентомологом В. Вілером (англ. William Morton Wheeler) (1865—1937), хоча інтерес людей…

Невідь Хто додав
23 березня

Значення: Яскравий білий.

Приклад вживання: Коли я входив в столову [їдальню] свого готелю, перше гудіння гонга густо пливло над рядами білосніжних столів, в той час ще порожніх. (М.

23 березня

Значення: Розділ ентомології, що вивчає представників ряду Твердокрилих (жуків).

Приклад вживання: Назва дисципліни походить від наукової назви таксона, що вивчається, наприклад: колеоптерологія (твердокрилі), діптерологія (двокрилі)…

23 березня
слово магнітуда

Значення: Умовна величина, що характеризує кількість енергії, яка виділилася у вогнищі землетрусу.

Приклад вживання: У Туреччині – знову сильний землетрус магнітудою понад 5 балів.

23 березня
слово фізаліс

Значення: Трав'яниста рослина родини пасльонових, плоди якої використовуються в кондитерській промисловості, кулінарії та в медицині.

Приклад вживання: Фізаліс, або суничні помідори, – рослина з родини пасльонових.

22 березня

Значення: Наука, що вивчає бджіл.

Приклад вживання: Вивчення бджіл, яке включає вивчення медоносних бджіл, відоме як мелітологія.

22 березня
слово чек-лист

Значення: Книга для фіксування порушень та зауважень в київській Академії патрульної поліції.

Приклад вживання: Чек-лист — це такий собі обліковник нарахування штрафних балів для здобувачів освіти в поліцейській Академії.

Anton Bliznyuk додав
22 березня
слово актиноліт

Значення: Породотвірний мінерал класу силікатів. Метасилікат стрічкової будови з групи амфіболів, зустрічається у вигляді променистих агрегатів…

Приклад вживання: Https://uk.wikipedia.org/wiki/Актиноліт Зелений колір актиноліта обумовлений наявністю в ньому з'єднань заліза.

22 березня
слово марксмен

Значення: Перехідна стадія між стрільцем та снайпером. – Він працює на відстані від 400 до 800 метрів, в деяких випадках – до 1000. Має більше…

Приклад вживання: Завдання ж марксмена: коли відділення тримає периметр 100-150 метрів, за наказом командира переміщатись, виявляти цілі та знищувати їх, –…

21 березня

Значення: Криміналістичне вчення про сліди, один із центральних розділів криміналістичної техніки.

Приклад вживання: Трасологія вже понад півстоліття застосовується і в археологічних дослідженнях.

21 березня
слово брюссель

Значення: Столиця Бельгії.

Приклад вживання: Громада Брюсселя має неправильну форму і складається з трьох частин: широкої північної, вузької центральної і ще вужчої південної. Північна…

20 березня
слово ніцца

Значення: Місто та комуна на південному сході Франції.

Приклад вживання: 2021 року місто додали до списку Світової спадщини ЮНЕСКО як «Ніцца, зимовий курорт французької Рив'єри».