Останні події

Andrii Andrii додав
00:16
слово езотерика

Значення: Специфічний погляд на внутрішньо-містичну сутність людського життя.

Приклад вживання: Езотерику, як і інші окультні вчення, не визнала як науку жодна наукова спільнота.

Пригодник додав
вчора 23:54
слово прораб

Значення: Посада керівника середньої ланки на будівництві.

Приклад вживання: Прораб дав наказ мурувати стіну.

Andrii Andrii додав
вчора 23:51
слово сенсація

Значення: Сильне враження від будь-якої події, звістки, повідомлення або явища, які дійсно викликають таке враження.

Приклад вживання: На людей, які звикли до дозованої інформації, нахлинули потоки сенсацій, викриттів, визнань, покаянь тощо.

Пригодник додав
вчора 23:44

Значення: В літературі епохи романтизму дияволічний двійник людини, антитеза янголу-охоронцю.

Приклад вживання: Інший варіант допельгангера зустрічається у творах фантастики. Це перевертень, здатний з найвищою точністю відтворювати зовнішній вигляд…

Пригодник додав
вчора 23:36
слово гуманоїд

Значення: Людиноподібна істота.

Приклад вживання: До гуманоїдів прийнято відносити не всіх людиноподібних істот, а лише тих, що невідомі науці.

Пригодник додав
вчора 23:28
слово культ

Значення: Релігійне служіння божеству; релігійна обрядовість.

Приклад вживання: Це слід запам'ятати.. прихильникам.. релігійних культів.

Пригодник додав
вчора 22:53
слово ролплеїнґ

Значення: Зміна поведінки для виконання певної соціальної ролі; буквально - гра ролі. Популярний термін у настільних рольових іграх.

Приклад вживання: Даня грав орком-воїном. Йому чудово вдавалось ролплеїти цього грубого, озвірілого дикуна.

Пригодник додав
вчора 22:41

Значення: Необов'язковий; факультативний.

Приклад вживання: У грі присутні декілька опціональних правил. Використовувати їх чи ні, вирішувати ведучому.

Пригодник додав
вчора 22:33

Значення: 1. Який існує незалежно від свідомості; протилежне духовний. 2. Який має відчутну форму; речовий, предметний 3. Пов'язаний з володінням…

Приклад вживання: Матеріальна культура включає в себе: житло з його будівництвом та устаткуванням і домашньо-господарські заняття.

Andrii Andrii додав
вчора 22:05

Значення: Надзвичайно великий; могутній, величний.

Приклад вживання: Грандіозний фестиваль у Львові.

Пригодник додав
вчора 21:51
слово некромант

Значення: Особа, що практикує некромантію (вид магії, що вивчає методи й техніки впливу на світ померлих з метою отримання від духів інформації чи…

Приклад вживання: У Стародавній Греції некроманти в стані трансу викликали духів в святилищах Аїда та Персефони.

вчора 21:48

Значення: Добуток декількох однакових співмножників.

Приклад вживання: Піднесіть ікс до третього степеня.

Andrii Andrii додав
вчора 21:45
слово етика

Значення: Наука, що вивчає мораль.

Приклад вживання: Одним з основних недоліків сучасного стану етики як науки є практично повна відсутність методологічно коректних, об'єктивних досліджень…

вчора 21:41

Значення: Одиниця виміру сили якого-небудь природного явища; виражена цифрою оцінка знань і поведінки учня; цифрова оцінка успіхів у спортивних…

Приклад вживання: Ставлю тобі п'ять балів.

Andrii Andrii додав
вчора 21:40

Значення: Переведення в правове поле дії, бездіяльності, предмету матеріального світу, духовного об'єкту, шляхом дотримання формальностей…

Приклад вживання: Аналіз приросту населення показує, що ці зміни відбулися в середині 60-х років ХХ століття, у розпал "культурної революції", легалізації…

вчора 21:37
слово бал (танці)

Значення: Великий вечір з танцями.

Приклад вживання: Панно, чи дозволите запросити вас на бал?

Andrii Andrii додав
вчора 21:05
слово гедонізм

Значення: Філософський напрям етики, який вважає радість від фізичного задоволення найвищим благом і умовою щастя у житті.

Приклад вживання: Поняття гедонізму (у визначенні Епікура) використовується для опису матеріально орієнтованого, корисливого погляду на життя.

Пригодник додав
вчора 20:54
слово імунітет

Значення: Сукупність захисних механізмів, які допомагають організму боротися з чужорідними чинниками: бактеріями, вірусами, найпростішими…

Приклад вживання: Людина, що перенесла інфекцію, стає несприйнятливою до повторного зараження — набуває активного імунітету (Підручник дезинфекції, 1953, 33).

Andrii Andrii додав
вчора 20:52
слово демон

Значення: Дух із надлюдською силою, що належить до невидимого світу і має вплив на життя й долю людей.

Приклад вживання: Вислів грецького філософа Фалеса, що все навколо сповнене демонами, — погляд, на якому ґрунтувалася первісна релігія всіх народів.

Andrii Andrii додав
вчора 20:46

Значення: Військове звання (або чин) найвищого генеральського складу в арміях деяких держав.

Приклад вживання: Знаком відмінності маршала в багатьох арміях є символічний жезл, прикрашений символікою держави, який урочисто вручається полководцю.

Пригодник додав
вчора 20:42
слово хіт-поїнт

Значення: Це концепція кількісного зображення здатності предмета або персонажа витримувати ушкодження.

Приклад вживання: Також у деяких іграх можливі варіанти миттєвої повної втрати хіт-поїнтів та одночасної втрати життя (наприклад, падіння з висоти, у прірву…

Andrii Andrii додав
вчора 20:39
слово ескадрон

Значення: Військове формування, тактичний та адміністративний підрозділ у кавалерії. У піхоті умовно відповідав батальйону.

Приклад вживання: Вперше ескадрони з'явилися в епоху Карла V; спочатку вони шикувалися в 17 шеренг, потім число шеренг було зменшене до 6 (у епоху релігійних…

Пригодник додав
вчора 20:05

Значення: Людина, яка змінює принципи залежно від обставин; пристосованець, угодовець.

Приклад вживання: Отак і появляються, думав Бронко, опортуністи серед робітників. Багато з них думає..: захопивши місце за верстатом, треба сидіти смирно, бо…

Пригодник додав
вчора 20:00

Значення: Різновид холодної зброї, складений із залізної кулі, спорядженої шипами і насадженої на держак…

Приклад вживання: У фільмі «Володар перснів: Повернення короля» у битві на Пелленорських полях Король-примара б'ється з Еовін величезним ланцюговим…

Пригодник додав
вчора 19:52
слово харизма

Значення: Наділення особистості властивостями, що викликають високу повагу до неї та безумовну віру в її можливості; висока обдарованість, особлива…

Приклад вживання: Як виявляють дослідники, харизма - це талант висловлювати свої думки і емоції за допомогою влучних та дотепних метафор, а також артистичної…

Пригодник додав
вчора 19:05

Значення: Це явище, коли одні люди критикують інших за особливості зовнішності, що виходять за межі загальноприйнятих стандартів краси.

Приклад вживання: Критикуючи когось, «експерти» з краси здебільшого самостверджуються. При цьому здатні породити ненависть жертви бодішеймінгу до самої себе…

Andrii Andrii додав
вчора 18:23
слово евтаназія

Значення: Практика припинення (або скорочення) лікарем життя людини, яка страждає невиліковним захворюванням, відчуває нестерпні страждання, коли…

Приклад вживання: Іншими словами, евтаназія - це добровільний крок в обійми смерті, та варто зауважити, що вона не є самогубством.

Andrii Andrii додав
вчора 18:21
слово секта

Значення: Релігійне об'єднання, яке навчанням і обрядами відрізняється від панівних релігійно-церковних організацій.

Приклад вживання: Секти складаються здебільшого з колишніх вірних головної церкви, які, покинувши її, перебувають найчастіше у гострій до неї опозиції.

Andrii Andrii додав
вчора 18:18
слово артефакт

Значення: Явище, процес, предмет, властивість предмета або процесу, поява якого в спостережуваних умовах за природних причин неможлива або є…

Приклад вживання: Поява артефакту є ознакою цілеспрямованого втручання в спостережуваний процес або наявність якихось неврахованих чинників.

Andrii Andrii додав
вчора 18:12
слово адепт

Значення: Той, кому відкрито таємниці якого-небудь вчення, секти.

Приклад вживання: Адепт — певний послідовник, прихильник якоїсь ідеї, вчення, напряму мистецтва тощо.

Andrii Andrii додав
вчора 18:10

Значення: Роз'яснення, тлумачення наукових і літературних текстів, творів образотворчого мистецтва; також — відтворення (наприклад, у музиці).

Приклад вживання: Смисловий зміст досліджуваного літературного явища в інтерпретації виявляється через відповідний контекст на фоні сукупностей вищого…

Andrii Andrii додав
вчора 17:31
слово егоїзм

Значення: Ціннісна орієнтація людини, етносу чи держави, що характеризується переважанням в її життєдіяльності корисливих особистих інтересів і…

Приклад вживання: У низці етико-психологічних концепцій егоїзм виводять або з природи людини, її прагнення до щастя (евдемонізм), до насолоди (гедонізм…

Andrii Andrii додав
вчора 17:06

Значення: Прообраз, початковий образ, ідея, первісна форма для наступних утворень.

Приклад вживання: У філософії Платона під архетипом розумівся осяжний розумом зразок, «ейдос», у схоластів — природний образ, відбитий у розумі, в Августина…

Andrii Andrii додав
вчора 16:46

Значення: Поняття, яке використовується для позначення внутрішньо єдиної системи соціальних змін, що відбуваються через загальні принципи системи та…

Приклад вживання: Розгорнуту теорію соціальної еволюції запропонував Герберт Спенсер. Відповідно до неї, соціальна еволюція — це рух від однорідного до…

Andrii Andrii додав
вчора 16:45

Значення: Природне явище зміни популяцій, видів, вищих таксонів, біоценозів, флор і фаун, генів і ознак у часі в ході історії Землі.

Приклад вживання: Біологічна еволюція — процес зміни спадкових характеристик популяції живих організмів з плином часу.

Andrii Andrii додав
вчора 16:39
слово памфлет

Значення: Різновид літературного чи публіцистичного твору, зазвичай спрямований проти політичного устрою в цілому чи окремої його частини, проти тієї…

Приклад вживання: Жанр памфлету склався у добу Реформації.

Пригодник додав
вчора 13:02

Значення: У середньовічній натурфілософії, окультизмі та алхімії істоти, що відповідають елементам (стихіям) світу, символи елементів та їх охоронці.

Приклад вживання: Ідея була розвинена алхіміком епохи Відродження Парацельсом. Його думки про елементи та елементалів викладено в праці «Liber de Nymphis».

Пригодник додав
вчора 12:53
слово офроуд

Значення: Це вид активного відпочинку або спорту пов'язаний з їздою автомобілями по дорогам без покриття або піщаних, гравійних, засніжених…

Приклад вживання: Офроуд по-закарпатськи: “Карпати трофі” в черговий раз подарували порцію адреналіну на новій трасі!

Пригодник додав
вчора 12:41
слово ельф

Значення: Вигадані істоти з міфології германців, а пізніше герої цілого ряду фентезійних книжок. У германців ці істоти вважалися на вигляд негарними…

Приклад вживання: Ельфи є висококультурним і доброзичливим народом з дуже розвиненими мистецтвами, такими як музика, поезія і література. Ельфам властиво…

Andrii Andrii додав
вчора 03:47
слово шантаж

Значення: Залякування погрозою викрити або розголосити з певною метою факти, відомості, які можуть скомпрометувати, зганьбити кого-небудь.

Приклад вживання: Нині слово «шантаж» нерідко використовується в широкому сенсі — як загроза будь-яких негативних наслідків у разі невиконання вимог.

Andrii Andrii додав
19 жовтня
слово ескалація

Значення: Багатозначне слово. Ескалація конфлікту, проблеми.

Приклад вживання: Під ескалацією конфлікту мається на увазі прогресуючий в часі розвиток конфлікту, загострення протиборства, при якому наступні руйнівні…

Andrii Andrii додав
19 жовтня
слово адреналін

Значення: Гормон та медіатор мозкової речовини надниркових залоз, що входить до групи фізіологічно активних речовин — катехоламінів.

Приклад вживання: У спокійному стані у людини адреналін виробляється, але значно у меншій кількості, ніж при стресах.

Andrii Andrii додав
19 жовтня
слово скелет

Значення: 1. сукупність твердих тканин у тваринному організмі, які слугують опорою тіла або окремих його частин і (або) захищають його від механічних…

Приклад вживання: На початку ХХ століття, попри всі зусилля і щедрі плоди діяльності культурників – чітких інституційних обрисів перспективи відновлення…

Andrii Andrii додав
19 жовтня
слово содіний

Значення: Багатозначне слово. Міцний, поважний, серйозний, авторитетний, надійний, глибинний, важливий, значний за кількістю, зрілий, переконливий.

Приклад вживання: Солідна наукова праця.

Andrii Andrii додав
19 жовтня

Значення: Вид службових відносин, що передбачає обов'язковість для нижчої за рангом (посадою, званням) службової особи виконання рішень (наказів) і…

Приклад вживання: Отже, субординація — це відносини, дії між одиницями спільноти, побудованої за ієрархічним принципом, що власне і полягають у…

Andrii Andrii додав
19 жовтня

Значення: Обрис зовнішньої форми чого-небудь. Взаємне розташування, розміщення якихось предметів або їх частин.

Приклад вживання: Конфігурація сил на Близькому Сході змінюється.

Andrii Andrii додав
18 жовтня
слово путч

Значення: Заколот, збройний виступ групи змовників з метою вчинити державний переворот.

Приклад вживання: Коли вживають слово путч звичайно мають на увазі заколот, де керівну та вирішальну роль відіграють військовики. У французькій і…

Andrii Andrii додав
18 жовтня
слово вердикт

Значення: Рішення колегії присяжних засідателів стосовно поставлених перед нею питань, включаючи основне питання про винність підсудного.

Приклад вживання: Акції протесту тривають вже четвертий день, а спровокували їх вердикти Верховного суду Іспанії від 14 жовтня у відношенні 12 лідерів…

18 жовтня
слово епідемія

Значення: Епіде́мія — тип хвороба, яке є новим для даної популяції протягом періоду збереження імунної «пам'яті» та поширюється зі швидкістю, що…

Приклад вживання: На Сході поширилась епідемія грипу.

18 жовтня

Значення: Коливання гучности через перешкоди між звуками різної частоти.

Приклад вживання: Хоч пісня має нічогенький біт, одначе це її єдиний здобуток.