Тижневик

12 лют. — 18 лют.

Кожного тижня ми обираємо одне слово для зосередження зусиль нашої спільноти. Такий підхід дозволяє всім нам швидше знайти відповідники для певних слів.

Слово тижня
mvp

Пристрій чи комп'ютерна програма, яка має найменший працездатний набір властивостей. Щось недороблене, але достатнє для розуміння, як має працювати повноцінний виріб.


Нові слова 32


Нові переклади 360


1 уразотруб(н)иця метросальпінгіт
0 пояснення даних датааналіз
1 тлумачення даних датааналіз
0 товмачення даних датааналіз
0 данорозбір, розбір даних датааналіз
0 (су)спільноїддя общєпіт
0 суспільнохарч общєпіт
0 громадхарч общєпіт
1 спільнохарч общєпіт
0 омертвіння некроз
3 змертвіння некроз
1 гожість грація
0 ви́шуканість грація
0 витонченість грація
2 зубняк одонтома
1 надбілчаниця епісклерит
0 підобсухожильниця, -чня синовіт
0 вобсухожильниця, -чня синовіт
0 горольон, гірськольон(-ень) азбест
0 гірський льон азбест
0 незгор азбест
0 першоздогаддя абдукція
0 припусництво абдукція
0 мʼязовнутроматчиця метроендометрит
0 внутр(ішнь)омʼязоматчиця метроендометрит
0 мʼязостінкоматчиця метроендометрит
0 кровозупин інфаркт
0 сердознекровлення інфаркт
0 знекровосердниця інфаркт
0 серцезнекров інфаркт
0 серцевий напад інфаркт
1 плутанковиця лабіринтит
0 блуканиця, блуканищиця лабіринтит
0 плутоходиця, плутохідниця лабіринтит
0 крутохідниця лабіринтит
1 осиньожильниця перифлебіт
0 обдосерд(н)иця, навколодосерд(н)иця перифлебіт
0 обдонос(н)иця, навколодонос(н)иця перифлебіт
0 обприносниця, навколопринос(н)иця перифлебіт
0 обсиньожильниця перифлебіт
0 досердостінниця, одосердиця флебіт
0 синьожилостінниця флебіт
0 осиньожильниця флебіт
0 при-, доносостінниця флебіт
0 доводнестінниця флебіт
1 синьожильниця флебіт
0 бійжильниця ендартеріїт
0 учервоножильниця ендартеріїт
1 середньожилиця, середньочервоножилиця ендартеріїт
0 увіднос(н)иця ендартеріїт
0 сюдинниця ендартеріїт
0 відносиця ендартеріїт
1 різно- гетеро-
0 іно-, іншо-, інако- гетеро-
0 розбіжно- гетеро-
0 спів- гомо-
0 рівно- гомо-
1 одно- гомо-
0 су- гомо-
0 мало- оліго-
0 дрібно- оліго-
0 кілька- оліго-
0 ошпарювання (ошпарення) бланшува́ння
0 обшпарювання бланшува́ння
0 повчай когось іншого не вчи вченого
0 не роби з себе вчителя не вчи вченого
0 (та) хто тебе питає не вчи вченого
0 теж мені розумака не вчи вченого
0 теж мені вчений.. не вчи вченого
0 хіба тебе запитували не вчи вченого
0 й без тебе тямлю не вчи вченого
0 золосіль поташ
0 ніготь, нігтець сантиметр
0 сотосажнець, сотопівсажень, сотосажнець сантиметр
0 сотоступнець сантиметр
0 пальцепхання фінгеринг
2 пальцювання фінгеринг
0 пальце(/цьо)збудження фінгеринг
2 жовчниковиця холецистит
0 жовчноміхурниця холецистит
0 (з)моростиця, зморо́стина сода
0 мор(р)остозола сода
0 варика, варека сода
0 водоросіль сода
0 вуглесіль, вуглецесіль сода
0 видух, видушень етер (речовинництво)
2 жердина пілон (танці)
0 пилинець, пилинчець, пилинц(/ч)ик міліграм
0 двоє́дпус, двоє́дпрям діод
0 двоводнопуск діод
1 шкіромʼязиця дерматоміозит
0 моростець йод
0 водоростець йод
0 морськокапуснець йод
0 варечець, варечнець йод
0 вибродо(с)кис оцет
0 горілекис, горільнекис оцет
0 хмелекис, хмільнекис оцет
0 скисовуглеводнекис оцет
0 пʼянце(с)кис оцет
1 мореляк таласофобія
0 пучиножах, пучинопуддя таласофобія
0 безоднежах, безоднепуддя таласофобія
0 вареченцелікування йодотерапія
0 бісити тригерити
2 темноляк скотофобія
0 темножах, тьможах скотофобія
0 темнопуддя, тьмопуддя скотофобія
2 темряволяк, ночеляк скотофобія
0 брусоділ ламінат
0 остатевлення, -ування сексуалізація
0 числопрям(ник), ліко(с)прям(ник) тензор
0 розтяж(ник) тензор
0 міротяж тензор
0 числопрям, ліко(/ліче)(с)прям вектор
0 у(в)дійник реактив (хімія)
0 втікослівність прескевю
0 лізга́д прескевю
0 недозгад прескевю
0 нудьга душніла
0 поле аура
1 зрікатися канселити
0 киселяк крохмаль
1 сновида лунатик
0 колосадник палісадник
0 пере́ніс, перенесення проєкція
0 переспрям(а) проєкція
1 перемет проєкція
0 насвітлення, пересвітлення проєкція
0 самочаснець фрактал
0 самоміст, себеміст фрактал
0 долікар парамедик
0 щонайменшороб (-дій) mvp
0 найменшодій mvp
1 ледвезда́тний зразок mvp
0 солодіяти мастурбувати
0 крайник радикал
0 поставець тумба (меблева)
0 рушність динаміка
0 мінливість динаміка
0 холодильник холодильник
1 перескі́чний рік високосний рік
0 топнювати паяти
0 книгоафіша буктрейлер
0 ступак метр
0 півсажень, сажнець метр
0 ступець, -ник, ступнець метр
0 викис спирт
0 вибрід спирт
0 часничина цибулина (пагін)
0 часниковиця цибулина (пагін)
0 мро- некро-
0 медець цукор
0 управство влада
0 цупкущість герметичність
0 відгород паркан
2 забо́р паркан
0 обгород паркан
0 вікониця, вікончиця кватирка
0 плутохіддя, плутохід лабіринт
0 знайдипуть, знайдихід лабіринт
0 заплут лабіринт
0 слюдло, слюдво скло (речовина)
0 слюдиво скло (речовина)
0 поросток, післяросток постфікс
0 товмачити аналізувати
0 тлумачити аналізувати
0 соборник патріот
0 краєлюб патріот
0 жильчик капіляр
0 жилець, жильця капіляр
0 судинця, судинка капіляр
0 відноса, відсерда артерія (анатомія)
0 приноса, досерда вена
0 знежив(ник) антибіотик
0 знедрібжит антибіотик
0 протижит(ь/ник) антибіотик
0 знежит(ь), знежиткик антибіотик
0 знеживина, знеживник антибіотик
1 проморія пандемія
0 надпошесть пандемія
0 співпитник собутильник
0 співпляшкар собутильник
0 зацікавленість інтерес
0 чорнозмертвіння, -омертвіння гангрена
0 розробляння, розроблення, розробка проєктування (десіґн)
1 пала́с килим
0 доріжка килим
0 писовид шрифт
0 буквовид шрифт
0 писовзір, письмовзір шрифт
1 знаковид шрифт
0 збірка, збір комплекс
0 набір комплекс
0 суплет, супліт, сплет, спліт комплекс
0 суклад комплекс
0 зком комплекс
0 одмикувать ігнорувати
0 безнастанно перманентно
0 виверт хак
0 підлад(к)а хак
0 пристосувка, пристосова хак
0 приловчення, приловка хак
0 соромітність, сороміцькість вульгарність
1 старокопство археологія
0 старина́рство археологія
0 підпора пілон
0 протиміжність контраст
0 родозем ґрунт
0 плодозем, ростозем ґрунт
0 безкиснежиття, безкиснеіснування анаеробіоз
0 безкиснездатність анаеробіоз
0 міжросток інтерфікс
0 тлумачення аналітика
0 чудобуття, чудобувщина фентезі
0 чудщина фентезі
0 байщина фентезі
0 диво, -чароповідь(дя) фентезі
0 казко(я)вʼя, казкоява фентезі
0 чудоява фентезі
0 тлумач аналітик
0 товмач аналітик
0 переймання (перейняття) рецепція (поняття)
0 в(у)ховок бункер
0 пожериба акула
0 найвиш, найвищ пік
0 ступінь градієнт
0 плиноступ градієнт
0 поступ(ень) градієнт
0 неймоєднання синкретизм
0 співу(/в)бирання синкретизм
0 різноспіл синкретизм
0 незʼєдноєднання синкретизм
0 різносполучення, різноєднання синкретизм
0 співлучення синкретизм
0 поєднання синкретизм
0 співʼєднання синкретизм
0 світовництво, світовідництво фізика
0 світовідь, сутовідь, існовідь фізика
0 природа фізика
0 природовицтво фізика
0 усесвітництво фізика
0 сполукознавство хімія
0 сполуківництво, сполуцтво хімія
0 лицегральня театр
0 лицедійня театр
0 іншопланетник інопланетянин
0 іншопланетянин інопланетянин
0 позаземник інопланетянин
0 стовпоряд матриця
0 витончений ажурний
0 ку́півня оптова база
0 ку́пнівня оптова база
0 роздум(/а, и) теорія
0 розділення диференціація
0 розподіл диференціація
0 розчленювання диференціація
0 минуловідь історія
0 булознавство історія
0 підкоп, підкіп гамбіт
0 свідомісність майндфулнес
0 розумінництво майндфулнес
0 розуміння майндфулнес
0 відлогівка худі
0 доросток афікс
0 виснуток результат
0 пакоступ деґрадація
0 розкладання деґрадація
0 мовочищення пуризм
0 мовочистя пуризм
0 світопростір космос
0 заняття семінар
0 новослівʼя неологізм
0 збіжновчаснення, -ювання синхронізація
0 (з)водночаснення синхронізація
0 співчасування, співчаснення синхронізація
0 збіжнення синхронізація
0 пого(і)день клімат
0 ходочас тайминґ
0 (часо)розрив тайминґ
0 запізнення тайминґ
0 зринач поп-ап
0 вигульце, вигульк(но) поп-ап
0 ви́булька поп-ап
0 тлумачення аналіз
0 товмачення аналіз
0 зашклена надбудова мезонін
0 надповерх, надповершок мезонін
0 простина аркада
0 дійснина факт
0 (право)(с)кіс слеш (знак)
0 правохил слеш (знак)
0 цабе(с)кіс слеш (знак)
0 заняття в мережі вебінар
0 гнилони́к зомбі
0 вурдалачець, вурдалач зомбі
0 вурдалак зомбі
0 мертвони́к зомбі
0 навійник зомбі
0 живомрець зомбі
0 розподання франчайзинґ
0 дозвільство франчайзинґ
0 розвілля франчайзинґ
0 розволяння франчайзинґ
0 зперевілля франчайзинґ
0 розповілля франчайзинґ
0 довірство траст
0 довірьба траст
0 данові(о)д, дановода сервер
0 розпорядень сервер
0 даноправ сервер
0 надобробник, надмережник сервер
0 ліки від невпастенії сайт
0 ліки від неврастенії сайт
0 волосток, повіт сайт
0 струмівня електростанція
0 міжбіддя, о(б)бідження(/ість) цуґцванґ
0 не́встиг цейтнот
0 безчасся цейтнот
0 цуповстав(лення) копіпаст
0 торгівлище супермаркет
1 листува́ння чат
0 переписня чат
0 потік ефір
0 світлошир ефір
0 світлотвердь ефір
0 світлодух ефір
0 світотвердь ефір
0 мовлення ефір
0 зʼєднання ефір
0 фарбопорт картридж
1 заняття воркшоп
1 бкп дрон
0 здаляправ, здалеправ дрон
0 смі́хник смайл
0 знатися на чомусь шарити
0 хуткозбіг флешмоб
0 неждан(ка) флешмоб
0 зладозбіг (-збір) флешмоб
0 хутковтин флешмоб
0 хутківка флешмоб

Зростання перекладів


+3 прийнятно працездатний зразок mvp
+3 здавання капітуляція
+3 cleuca , cleucyka хак
+2 бот бот
+2 мертвоброда зомбі
+2 мертви́ця гангрена
+2 блукани́ще лабіринт
+2 спасибі дякую
+2 пробий-дно епікфейл
+2 крутище лабіринт
+2 хиловіз гіроскутер
+2 простина mvp
+2 достатньо цінний доробок mvp
+2 нмжв - найменший життєздатний mvp
+2 прекрасно файно
+2 жердина пілон (танці)
+2 забо́р паркан
+2 жовчниковиця холецистит
+2 пальцювання фінгеринг
+2 темряволяк, ночеляк скотофобія
+2 темноляк скотофобія
+2 зубняк одонтома
+2 равлик @
+2 змертвіння некроз