Тижневик

5 лют. — 11 лют.

Кожного тижня ми обираємо одне слово для зосередження зусиль нашої спільноти. Такий підхід дозволяє всім нам швидше знайти відповідники для певних слів.

Слово тижня

Юридично-правові норми, що визначають право авторів художніх творів, наукових досліджень і розробок, винаходів, фінансово-економічних програм і проектів розпоряджатися своєю інтелектуальною власністю, а також регулюють правові, майнові, фінансові відносини з контрагентами при реалізації останніми інтелектуальних програм (проектів) їх власників.


Нові слова 95


5 йод

Нові переклади 692


3 корінцевиця радикуліт
0 підшкірожирниця панікуліт
0 піджирвиця панікуліт
0 під(шкіро)жировинниця, під(шкіро)жирович панікуліт
0 жиропідтканинниця панікуліт
0 життєвід онтогенез
0 особистий розвиток онтогенез
0 життєхід онтогенез
1 розвиток онтогенез
0 тілорозвиток онтогенез
0 розвитковід онтогенез
0 життєрозвиток онтогенез
0 істоторозвиток онтогенез
0 (до)зрілець імаго
0 дорослий імаго
0 зріла, доросла особина імаго
0 (до)спілець імаго
0 доросле імаго
0 (до)стиглець імаго
0 зріляк імаго
0 зрілок, дорослок імаго
0 зрілина імаго
0 доросляк імаго
1 всевуховиця панотит
0 усевушниця панотит
0 підросток (-тка) німфа (біологія)
0 підличинь німфа (біологія)
0 підличинка німфа (біологія)
0 лістиглець німфа (біологія)
0 лутка німфетка
0 хльорка німфетка
0 мавчиця німфетка
0 русалка, русалиця німфетка
0 малутка німфетка
0 цяця німфетка
0 мавка німфетка
0 моргуха німфетка
0 звабниця німфетка
1 всеочниця, всеочиця, всеоковиця панофтальміт
0 на(/о)всевічниця панофтальміт
0 залізноскеленець сидерит
0 скалинець залізний сидерит
0 залізинець сидерит
0 скеленець залізний сидерит
0 желізинець сидерит
0 додатник анод
0 додатновід анод
0 додатнопідвід анод
0 од(від)відник анод
0 додатнохід анод
0 привідник катод
0 довідник катод
0 відʼємнопідвід катод
0 відʼємновід катод
0 відʼємнохід катод
0 відʼємник катод
0 хлібівня хлібний магазин
0 паляничня хлібний магазин
0 булківня хлібний магазин
0 булочня, булківня хлібний магазин
0 риєплав драга
0 плавочерп драга
0 плаворий драга
0 черпорий драга
0 черпоплав драга
0 мачинь міліграм
0 мачець, мачинець міліграм
0 кріпчець міліграм
0 (о)яєч(ч)иця орхоепідидиміт
2 світлоляк фотофобія
0 світлопуддя фотофобія
2 жовчекрівʼя холемія
0 передусі́чення афереза
0 передвідпадіння афереза
0 знепочаткування афереза
0 знепочатчення афереза
0 початкостин афереза
0 перед(о)стин афереза
0 передобтин афереза
0 початкове усі́чення афереза
0 стискання, утискання синкопа
0 міжвипадіння, -зникнення синкопа
0 стяг, стяж, стяжа синкопа
0 зневсерединня синкопа
0 висереднення синкопа
0 середвипадіння, -зникання(никнення) синкопа
0 витин синкопа
0 скорочення, укорочення синкопа
0 середвитин синкопа
0 (по)вікозалозниця мейбоміт
1 саложовниця очна мейбоміт
1 мейбомиця мейбоміт
0 овічниця остеоперіостит
0 навколо(в)очниця остеоперіостит
0 окістостіновочниця остеоперіостит
1 кісткоокісниця остеоперіостит
0 знекінчення, знезакінчення апокопа
0 поу́січення апокопа
0 кінцеве усі́чення апокопа
0 кінцевипадіння, кінцевідпад(іння/ання) апокопа
0 кінцестин апокопа
0 трубокотушка соленоїд
0 трубкотушка соленоїд
0 доплавцювати, доплавчений легувати, легований
0 доплавковувати, доплавчений легувати, легований
0 тягунцемик геркон
0 тяжнемик, тяжнемичник геркон
0 перемик реле
0 перескочник реле
0 перемичник реле
0 перемикач реле
0 одновід діод
0 двоводнопущ діод
0 двоводнопря́м діод
0 однопрям діод
0 однопут діод
0 однопусник діод
0 одно(с)прямник діод
0 однотечник діод
0 (в)одновідник діод
0 двопрям(ень) діод
0 плавнострумник димер
0 струмоладнач димер
0 зоставання гістерезис
0 неверт гістерезис
0 залишання гістерезис
0 лишення гістерезис
0 залишок гістерезис
0 (з)мінокоп вариконд
0 (з)мінокопичник вариконд
0 змінокопич вариконд
0 опоромін реостат
0 змінопірник реостат
1 губниця хейліт
0 на-, огубниця хейліт
0 райдужкосудинниця іридохоріоїдит
1 веселкожильниця іридохоріоїдит
0 райдужковійчиця іридоцикліт
0 веселкорайкотілиця іридоцикліт
2 тужневиця тендиніт
0 присухожильниця тендиніт
3 принирчиця, принирковиця паранефрит
2 колінниця гоніт
1 луч промінь
0 по́ромінь промінь
0 полумінь промінь
0 луча промінь
0 золь(ний) колоїд (ний)
0 воднекис гідроксил
0 воднокисня гідроксил
0 півтора- сескві-
0 водокис гідрат
1 хребцевиця спондиліт
0 хребтовиця спондиліт
0 усердниця ендокардит
2 середньосерд(н)иця ендокардит
0 внутрішньосердниця ендокардит
0 (в)нутросерд(н)иця ендокардит
0 корозем базальт
0 горозем базальт
0 живорідний, -цький органічний (речовинництво)
0 гірська смола бітум
0 смолокопалень бітум
1 копосмола бітум
0 горосмола бітум
0 хворовипари міазми
0 брудовітря міазми
0 хворомла міазми
0 хвородух міазми
0 мородух міазми
0 моровина міазми
1 злоповітря міазми
0 хворовітря міазми
0 смородух міазми
0 розподіл модуляція
0 переладження модуляція
0 перетворення модуляція
0 розмірність модуляція
0 перехід модуляція
0 перемінення, переміна модуляція
1 злучність валентність
0 сполукоздатність, злукоздатність валентність
0 звʼязкоздатність валентність
0 звʼязковість валентність
1 сполучність валентність
0 (в)узість валентність
0 жоліотець, жоліотень дубній
0 ганень, ганець дубній
0 німеччинень германій
0 німеччинець германій
0 кованень, кованець технецій
0 роблень, роблець технецій
0 робленець технецій
0 цвітець хром
0 цвітень хром
0 світнець фосфор
0 світнень фосфор
0 пулюєць, пулюєнь московій
0 ланжевенець, ланжевенень московій
0 мирій московій
0 триводень тритій
0 польщень полоній
0 польщець полоній
0 бузковець, бузкуватець йод
0 земляний віск озокерит
0 гірськовіск озокерит
0 землевіск озокерит
0 горовіск озокерит
0 гірський віск озокерит
0 воскуватець парафін
0 леп парафін
0 павощень, ець парафін
0 земновощець парафін
0 земляни́й віск парафін
0 вощець парафін
0 павіск парафін
0 мастивощень, -ець вазелін
0 рідкопавіск вазелін
0 рідковощець вазелін
0 утомопуддя копофобія
2 утомоляк, втомоляк копофобія
0 розʼєднування, розʼєднання дисоціація
0 розпад дисоціація
0 розділення дисоціація
0 грозинорідь електроліт
0 грозинорідень електроліт
0 грозинотока електроліт
0 проводорозчин електроліт
0 клітиногінці цитокіни
0 тілесний соматичний
0 тільний соматичний
0 оливатці кермекові
0 оловатці кермекові
0 клітиносполош інтерферон
0 сполохоніс інтерферон
0 сполохобілок інтерферон
0 хворо(між)віст, хворовісник інтерферон
0 міжполошник інтерферон
0 узгодженість когерентність
0 збіжність когерентність
0 кунколониця вульвовагініт
1 соромкопіхвиця вульвовагініт
0 кункопіхвиця вульвовагініт
0 гойдання осциляція
0 коливання осциляція
0 дрижання осциляція
0 тремтіння осциляція
0 жовчоточниця, -ічниця холангіт
0 жовчопроточниця, -ічниця холангіт
0 євро́пський, евро́пський європейський
0 європейський дочистилища європейський
2 надгорлянниця, надгорлянниковиця епіглотит
0 ямчуга селітра
2 висплявиця стоматит афтозний
2 висплявка афти
0 мінливість флуктуація
0 мінення флуктуація
0 коливання флуктуація
0 хилитання флуктуація
0 хитання флуктуація
0 відхилення флуктуація
0 колихання флуктуація
0 бартоліниця бартолініт
0 запʼятосумчиця ахілобурсит
0 припʼятчиця ахілобурсит
1 приладжувати аранжувати
0 переладжувати аранжувати
0 переспі́вувати аранжувати
0 угуджувати аранжувати
2 обробляти аранжувати
0 напівсік нектар (напій)
1 соковина́ нектар (напій)
0 сокуватень нектар (напій)
0 словочисля ґематрія
0 словочисел ґематрія
0 словоліччя, словоліча ґематрія
0 десяти-, десято- дека-, деци-
0 дце-, десято- дека-, деци-
0 тьмонезвідь, тьмонезвідо-, тьмонезвідце- квінтильйон, екса-, ато-
0 тмонезвідь, тмонезвідо-, тмонезвідце- квінтильйон, екса-, ато-
0 несвід, несвідо-, несвідце- трильйон, тера-, піко-
0 незвід, незвідо-, незвідце- трильйон, тера-, піко-
0 грозино- електро-
1 затиснений закомплексований
0 самоневпевнений закомплексований
0 лялькозбирʼя плангонологія
1 ляльківство плангонологія
0 ляльківництво плангонологія
0 лялькозбирництво плангонологія
0 оматкочеревиця перисальпінгіт
0 второволоклистя макулатура
1 ветшина́ макулатура
2 значківство фалеристика
0 цигарство ніковілія
0 співбатьківці суродженці
0 (о)прямокишковиця проктит
0 корінцень гіф (мікологія)
0 павутячка арахноїдит
0 соромитниця, соромітниця вульвіт
1 соромковиця вульвіт
0 тяжеміра кілограм
0 тяжень кілограм
0 тяжмір, тягмір кілограм
0 мірок кілограм
0 тяжмір(а/ник) кілограм
0 пʼягрив кілограм
0 дрібець, дрібчець грам
0 щипець, щипчець грам
0 щіпець грам
0 -мерза, -мерзник -фоб
0 правоїдознавство дієтологія
0 припаяти інкримінувати
0 трикутництво тріангуляція
0 трикутоліччя тріангуляція
0 трикутознайдя тріангуляція
1 рупина гімік
0 приман гімік
0 приверт гімік
0 дешевчик гімік
0 кружовід, -відник дисковод
0 кружаловід(ник) дисковод
0 кружалодій, кружалочин дисковод
0 див(н)оріч артефакт (виріб)
0 дивовижа артефакт (виріб)
0 рукотвір артефакт (виріб)
0 хибояв(ище) артефакт (виріб)
0 дивояв(ище) артефакт (виріб)
0 див(н)освід(чення) артефакт (виріб)
0 мірчашка мензурка
0 мірчанка мензурка
0 мірочка мензурка
0 зубчець цинк
0 затрубка ампула
0 заплавка ампула
0 глечка колба
0 сулійця колба
0 русець руте́ній
0 русень руте́ній
0 овій аура
0 одушшя, одуша аура
0 очутина аура
0 очуттєвина аура
0 очуття аура
1 війола аура
0 волош(ець) плюш
0 тринадцятопуддя трискайдекафобія
0 зрілка мілфа
0 рясно- полі-
0 густо- полі-
0 праотець патріарх
0 первоотець патріарх
0 старійшина патріарх
0 первосвяченник патріарх
0 розлуння акустика
0 звучалля акустика
0 скеленець, скелинець шпат (мінералогія)
0 па́дворок дача
0 обі́йстя́ дача
0 (по)ме́шкання дача
0 стрілярня тир
0 стріличня тир
0 стрільниця тир
0 яйцезбірка оотека (орнітологія)
0 сам соло
0 самостійно соло
0 самітно соло
0 сами́м, само́ю соло
0 сломітка поштова марка
0 найменшороб, найпрощ mvp
0 -річний(а) -річка (вік)
0 драгоміт кришталь
0 лискополивно кришталь
0 свинцеслюдно кришталь
0 свинцеслюддя кришталь
0 свинцеполивно кришталь
0 розмісниця мапа
0 кидограти жонглювати
0 перепідкидати, перепідкиджувати жонглювати
0 ловокидати жонглювати
0 ловкувати жонглювати
0 цвітослюдно вітраж
0 сукров лімфа
0 сочина лімфа
0 співвидість симетрія
0 співчастість симетрія
0 сумісність симетрія
0 овінчина діадема
0 вінчина діадема
1 кронець діадема
0 припікати паяти
0 пригарювати паяти
0 прижарювати паяти
0 присмалювати, привсмалювати паяти
0 наплавити паяти
0 притоплювати паяти
0 у-, приплавити паяти
0 грубіянити хамити
1 грубити хамити
0 оповід(а) епіка
0 (о)повідальництво епіка
0 повіддя епіка
1 видатно епіка
0 вовножердь анте́на
0 коливина анте́на
0 сяжка анте́на
0 вусина анте́на
0 глиноміс підор (фаггот)
0 надкороткий редукований
0 зниклий редукований
0 занепалий редукований
0 бісище диявол
0 возо(о)снова шасі
0 підвіззя шасі
1 лизунка лесбійка
0 кільцина серга
0 увиска серга
0 встависка серга
0 укільцина серга
0 ко́льчик серга
0 грозинопідвід електрод
0 підвід(ник) електрод
0 струмоневід діелектрик
0 непровідник діелектрик
0 вуглеводнекис спирт
0 горіль спирт
0 вуглецеводнекис спирт
0 тхнінь спирт
0 бутня матерія
0 струмоправ транзистор
0 визнака формула
0 визнакування формула
0 знакоправило формула
0 визнаковиця формула
1 думопровідник лом (впливова особа)
0 надгроз(и)нець, догроз(и)нець аніон
0 надгрозинчень аніон
0 відʼємець аніон
0 додатнець катіон
0 знегрозинчень катіон
0 знегрознець катіон
0 твірство мистецтво
0 твірʼя мистецтво
0 творчість мистецтво
0 сам навіть
0 кругліка таблетка
0 стомірок центнер
0 поділ клітини цитокінез
0 клітиноподіл цитокінез
0 шибовказ стайлбук
0 кременяк кристал
0 решетяк кристал
0 скремніння кристалізація
0 зрешіткування кристалізація
0 їдолад(а) дієта
0 правоїддя дієта
0 обмежоїддя дієта
0 правоїдолад дієта
0 правохарчуванньолікувальноприписнування дієта
0 стримоїддя, у/в- дієта
0 тисячна/ий/е проміле
0 звучоладність консонанс
0 злад(а) консонанс
0 клітосік, клітиносік цитоплазма
0 кліторідь, клітинорідь цитоплазма
0 пасока цитоплазма
0 дзвінця бронза
0 дзвина бронза
0 дзвонина бронза
0 зарядʼзернець іон
0 зарядʼзерень іон
0 двоводень дейтерій
0 волошкуватий кобальт
0 стябло́ піднос (таця)
0 спалень гангрена
0 сломіткозбирʼя філателія
0 морквяний оранжевий
0 збуднить нерв
0 захворник патоген
0 хворободійник патоген
0 дозагальнення індукція (логіка)
0 узагальнення індукція (логіка)
0 озагальнення індукція (логіка)
0 висновкування дедукція (логіка)
0 іззагальнення, одзагальнення дедукція (логіка)
0 відзагальнення, визагальнення дедукція (логіка)
0 виводження дедукція (логіка)
0 грозинорозклад електроліз
0 грозиноділ електроліз
0 грозинопотяг електричка
0 зміж потенціал
0 дивовижа сенсація
0 ошелешина сенсація
0 вразина сенсація
0 тягар маса
0 взірцевий класичний
0 звичний, звичайний класичний
0 пото́вчення контузія
0 прибиття контузія
0 струсище контузія
0 при(/у)голомшення контузія
0 забій контузія
0 словозлад, словосулад синтаксис
0 наскладання, складання резонанс (загальне значення)
0 співбіг, -рух, -хід резонанс (загальне значення)
0 взаємопосилення резонанс (загальне значення)
0 обʼєднання синтез (наука)
0 поєднання синтез (наука)
0 сполучення синтез (наука)
0 різновид жанр
1 цейденція тенденція
0 зеленин хлорофіл
0 перебиток калька
0 віхтень пензель
0 віхтик пензель
0 мастик пензель
0 мазець пензель
0 китичень пензель
0 джбанка, джбан банка (слоїк)
0 умільність, умілість кваліфікація
0 обізнаність кваліфікація
0 видбаттєжиттєзнавство агробіологія
0 видбаттєзнавство агробіологія
0 живоїд паразит
0 довідникнига енциклопедія
0 знаннезбірка (-ня) енциклопедія
0 довідничище енциклопедія
0 знайзбірка енциклопедія
0 відозбірка (-ня) енциклопедія
1 посвіта диплом
0 засвідецтво диплом
0 свідоцтво диплом
0 вогнебій, вогнеграй вулкан
0 жаробій, жарограй вулкан
0 вогнедиш, жародиш вулкан
0 грозинець електрон
0 грозень електрон
0 ліча цифра
0 лікокрий лейкопластир
0 гоєгорт лейкопластир
0 гоєкрий лейкопластир
0 талочіп пластир
0 заліпник, наліпник пластир
0 напласт пластир
0 пласти́р пластир
0 ліпогой пластир
0 талогорт пластир
0 талокрий пластир
0 дмух газ
0 паш газ
0 вит газ
0 млець газ
0 банківка банкнота
0 платика банкнота
0 плат(о)лист банкнота
0 платівниця банкнота
0 платівка банкнота
0 паперогріш банкнота
0 безготов, безгот експромт
0 випад експромт
0 тяжень магніт
0 сімення сперма
0 грозинство електроніка
0 грозення електроніка
0 грозинецтво електроніка
0 гойдало маятник
0 дірка вагіна
0 безутілий, невтілий абстрактний
0 сами́й конкретний
0 вособлений, уособлений конкретний
0 утілений конкретний
0 саме той конкретний
0 са́мий конкретний
0 -мерзь, -померзь -фобія
0 -гида -фобія
0 пучкосвіт лазер
0 світ(л)опук лазер
0 двоякість амбівалентність
0 подвійність амбівалентність
0 обійдислів, -ʼя евфемізм
0 інослово, -слівʼя евфемізм
0 згладослівʼя евфемізм
0 інакослово, -слівʼя евфемізм
0 мʼяко(с)каз евфемізм
0 на́дба́, дба, дба́нок культура
0 духовність культура
0 розвиноспілля цивілізація
0 розвиноспільство цивілізація
0 струмиця розетка
0 горіле алкоголь
0 горілчанець алкоголь
0 фактозві́р фактчекер
0 пересітень, черезсітень волейбол
0 перебиванка волейбол
0 перекиданка волейбол
0 походжен(ь)ство етимологія
0 слововивід етимологія
0 повітрозоль аерозоль
0 парозоль аерозоль
0 злип(ність) адгезія
0 пилочист пилосос
0 сумірник параметр
1 бриклування прокрастинація
0 волоклист папір
0 волокнолист папір
0 грозина електрика
0 овапа, овапла штукатурка
0 багатокористач мультиюзер
0 перевертень мультиюзер
0 багатокористувач мультиюзер
0 лицемін мультиюзер
0 багатовживник, много- мультиюзер
0 многокористач, -користувач мультиюзер
0 кільколиц мультиюзер
0 старий вовк олдфаг
0 стріляний горобець олдфаг
0 старець олдфаг
0 старосид олдфаг
0 сивохо олдфаг
0 указувач ментор
0 напра́вник ментор
1 живило повербанк
0 пересвідчення фактчекінґ
0 дійснозвірʼя фактчекінґ
0 перевіряння фактчекінґ
0 фактозві́рство фактчекінґ
0 вогниця плазма
0 розжара плазма
0 полумня плазма
3 право на відтворення копірайт
0 відтвороправо копірайт
0 користоправо копірайт
0 второправо копірайт
0 завід сорт
0 двір котедж
0 поді́мство котедж
0 дочистилища котедж
0 госпо́да котедж
0 оселок котедж
0 хата котедж
0 садибка котедж
0 світло(о)дновід лед
0 користацтво франчайзинґ
0 відвільництво, відвілля франчайзинґ
0 надавання, надавальництво франчайзинґ
0 глиноміс гей
0 копавка футбол
0 мʼячокопень футбол
0 мʼячобуц футбол
0 буцанець футбол
0 стрококрай дедлайн
0 часоскін дедлайн
0 метикуватість креатив

Зростання перекладів


+3 настрій вайб
+3 ви́раз формула
+3 принирчиця, принирковиця паранефрит
+2 верходумець лом (впливова особа)
+2 прискорювач каталізатор (хемія)
+2 лещета́рство лижний спорт
+2 блазнюва́ння клоунада
+2 жовниця аденіт
+2 права́ творця́ копірайт
+2 право на відтворення копірайт
+2 обробляти аранжувати
+2 значківство фалеристика
+2 висплявка афти
+2 висплявиця стоматит афтозний
+2 надгорлянниця, надгорлянниковиця епіглотит
+2 утомоляк, втомоляк копофобія
+2 середньосерд(н)иця ендокардит
+2 колінниця гоніт
+2 тужневиця тендиніт
+2 жовчекрівʼя холемія
+2 світлоляк фотофобія