Тижневик

11 лист. — 17 лист. 2019

Кожного тижня ми обираємо одне слово для зосередження зусиль нашої спільноти. Такий підхід дозволяє всім нам швидше знайти відповідники для певних слів.

Слово тижня

Винятковий.


Нові слова 93


Нові переклади 424


2
падкови́тий скрупульозний
2
вичéрпний скрупульозний
1
запопáдливий скрупульозний
1
прони́кливий скрупульозний
2
доклáдний скрупульозний
1
пи́льний скрупульозний
2
клітинництво цитологія
1
намóва інсинуація
0
пóклеп інсинуація
1
обмóва інсинуація
2
нáклеп інсинуація
2
наговíр інсинуація
1
всебожжя пантеїзм
2
відносність релятивізм
1
відносництво релятивізм
1
відхворóвина вакцинація
0
шляховід логістика
0
путтєвість логістика
3
путівниця логістика
1
путтєвідь логістика
0
суттєвіда онтологія
2
сутство онтологія
0
суттєзнавство онтологія
2
суттєвідь онтологія
0
сущезнавство онтологія
0
сущевідь онтологія
2
вигнання екзил
0
житів’я екзистенція
3
1
існування екзистенція
0
1
буттівство екзистенціалізм
0
існівство екзистенціалізм
6
живóтвір організм
0
пóшесть інфекція
9
зараза інфекція
0
маття матча
0
пухлинництво онкологія
0
пухлинознавство онкологія
0
явиння видія
2
білка білка
4
вивірка білка
0
світломірка люксметр
3
світломір люксметр
2
смердоцвіт рафлезія
0
вселяння індокринація
0
навернення індокринація
0
гожопрічництво євгеніка
0
пустопрічництво євгеніка
0
злопрічництво євгеніка
0
худопрічництво євгеніка
0
слабопрічництво євгеніка
1
гожоріддя євгеніка
0
вадопрічництво євгеніка
1
наведення індукція (логіка)
1
усе-/все- пан- (префікс)
0
зорéсильниця астрофізика
1
світовідь космологія
0
світозаріддя панспермія
0
живосійство панспермія
0
всезаріддя панспермія
0
носа́тик чайни́к
0
носа́тник чайни́к
0
носа́тець чайни́к
2
бильварник чайни́к
3
носа́тка чайни́к
4
1
лежа́ло диван (канапа)
4
calogõzya халтура
2
кобе́р килим
1
кіч (коц) килим
2
коц килим
5
ковер килим
10
килим килим
0
ліжник килим
2
верітка килим
0
відзелення ґрінвошинґ
1
твірство креаціонізм
0
посланець апостол
0
тарілезнавство уфологія
2
вільжонаука псевдонаука
0
олженаука псевдонаука
0
колонауччя псевдонаука
0
вільжовіда псевдонаука
0
вільжовіддя псевдонаука
0
ненаука псевдонаука
0
осонячництво геліоцентризм
0
оземництво геоцентризм
2
спадків’я генетичний код
0
живóвідь генетика
2
родовідь генетика
2
мизги́р тарантул
3
вовчу́га тарантул
1
волосник тарантул
1
волоський павук тарантул
1
обаркуш форзац
0
божевілля параноя
0
безумство параноя
4
невпинно нон-стоп
4
па́смола каніфоль
0
знетаємнення розсекречення
0
відтайнення розсекречення
0
відтаємнення розсекречення
4
знетайнення розсекречення
1
піл койка
2
піл нари
1
обгóвір диспут
4
добродій джентльмен
1
ласкáвець джентльмен
2
палець дюйм
1
райський овіч грейпфрут (плід/дерево)
9
букворис шрифт
0
знаківник шрифт
2
буквóтищ шрифт
11
черенки́ шрифт
2
рукáв шланг
0
змíєця шланг
0
вмісти́ще балон (газовий)
1
дишни́ця акваланг
2
ди́хало акваланг
0
водолегеня акваланг
5
хлиня́к медуза
0
серце медуза
2
морське серце медуза
0
водосерце медуза
0
моресерце медуза
1
драглиця медуза
2
водяне серце медуза
1
ожалиця медуза
5
свидщина~швидщина швейцарія
4
гельвещина швейцарія
0
гельветія швейцарія
1
0
торгівня біржа
2
торгóвиця біржа
0
торг біржа
2
2
річковий вепр бегемот (гіпопотам)
2
річковий кінь бегемот (гіпопотам)
4
переми́тництво контрабанда
0
топний типовий
1
топівний типовий
2
павертопотала електроліз
9
сутуга криза
2
злім криза
0
викóпний óсвіт археологічна культура
2
прятищина некрополь
0
кротовиння катакомби
2
підземелля катакомби
1
щіплячка вакцина
4
щеплення вакцина
0
негорець аміак
1
сморидло аміак
0
тýхлець аміак
0
сморідець аміак
0
сóпець аміак
0
смердець аміак
1
штинець аміак
0
вододушець аміак
0
мирумирність пацифізм
4
мирництво пацифізм
1
супокір’я пацифізм
0
супокірність пацифізм
0
супокірство пацифізм
0
мирумирництво пацифізм
1
ярильність парниковий ефект
0
теплопастка парниковий ефект
0
рідновірство традиційна релігія
1
споконвір’я традиційна релігія
1
народне боговір’я традиційна релігія
0
давньовір’я традиційна релігія
3
звичаєве вірування традиційна релігія
1
рідновір’я традиційна релігія
20
кермо кермо
1
де́ржално кермо
0
де́мено кермо
13
прави́ло кермо
0
ру́чка кермо
0
чепі́га кермо
0
стерно́ кермо
1
иншець ксенон
2
чужéць ксенон
2
тілóвідь анатомія
0
плоттєвідь анатомія
0
костянéць екзоскелет
0
костяни́ця екзоскелет
0
надкістя екзоскелет
3
птовідь орнітологія
0
поворіт ревізіонізм
4
галасвітник космічний зонд
1
1
чоло фронтон
3
тети ~ тепсти до кого приколюватись
2
смияти висміювати
5
начитування диктант
2
закрутка консерва
1
протиборство протистояння
5
пияка алкоголік
2
пéлех планктон
2
гречкостриб ловелас
2
перелюбник ловелас
4
утиски утиски
2
гоніння утиски
0
саморізнотовк енантіосемія
2
самопротитовк енантіосемія
0
кровник сангвінік
2
життєлюб сангвінік
2
криве́ць сангвінік
1
zulcyc / gylcyc холерик
0
жовчник холерик
3
струйство гідравліка
0
рідиновідь гідравліка
6
сядро́ гіпс
2
кліч (клеч-), кліччя, клечиво гербарій
2
клечина гербарій
2
клечінь (клечени, клечінню) гербарій
6
-знавство - логія (суфікс)
0
-відство - логія (суфікс)
0
паличка бактерія
0
омана міф
8
бай; бая міф
5
гре́бувати ігнорувати
4
ге́рбувати ігнорувати
7
гребати ігнорувати
5
foroxoba бунт
4
знаменати, знаменувати символізувати
7
долуга імунітет
1
crépwty (crépoti, crépwtiõ) імунітет
1
crépely (crépeli, crépeliõ) імунітет
2
нехворовитість імунітет
3
crépwsty (créposti, crépwstiõ) імунітет
4
crépy (crépi, crépiõ) імунітет
6
крѣпота імунітет
0
тілогуда бодішеймінг
2
річ (річи, річчю, ...) вердикт
0
-відство -логос
0
-ложжя -логос
0
-віддя -логос
3
1
5
слушний раціональний
4
muislif, muislif- раціональний
1
вертовій торнадо
3
завій торнадо
1
имшелизна~мшелизна матеріалізм
0
всевідбуттєвість матеріалізм
1
имшільство~мшільство матеріалізм
2
всегій (всегой-) панацея
3
всегоя панацея
5
рід жанр
3
подобатися імпонувати
1
прятильня мавзолей
1
гробниця мавзолей
0
уздовжжя лінія
0
доти́ка скарга
0
за́кид скарга
0
жалі́ння скарга
5
жалоба скарга
0
допрі́к скарга
0
упрічнення ізоляція
1
жерлó кратер
1
байкознавство міфологія
2
байовідь міфологія
4
садовинний фруктовий
1
із садовини фруктовий
6
сóпище вулкан
0
старóвідь археологія
0
суречовинець молекула
2
ро́зкуп анбандлінг
0
відокремлення анбандлінг
5
надровідь геологія
1
земислів геологія
6
надрознавство геологія
2
нідровідь геологія
0
мостопровід віадук
4
схів (файл), схівня (установа) архів
1
praznam архів
3
грястий (грястя, грястю, ...) контент-менеджер
2
сипéць торф
1
пришпильний прикольний
4
потішний прикольний
1
ілектр бурштин
2
полум’янок бурштин
0
ле́хтро бурштин
1
пéлех петит
0
дріб’язок петит
0
авеніда проспект
1
-ріддя -генез
0
непересічний ексклюзивний
1
вишуканий ексклюзивний
1
неповторний ексклюзивний
0
великолю́д гігант
14
видія ідея
1
осяїна ідея
3
за́свідок ваучер
2
мо́га́ шанс
3
ймовірність шанс
0
у неї морда—хоч пацюки бий! евфемізм
1
постáння генезис
1
витіччя генезис
2
вухто́м моментально
0
принáда клікбейт
0
примáна клікбейт
3
чепурни́й акуратний
1
покре́вний нативний
0
укриття конфайнмент
0
затри́мина конфайнмент
0
велевіддя біґ-дата
1
вірогідний автентичний
0
низькоростик карлик
0
ковтю́х карлик
0
пуперник карлик
0
недо́ріст карлик
0
днесьник календар
0
днесьниця календар
1
смотріння моніторинг
0
забава корпоратив
8
жовто́слив абрико́с
0
ýступ цитата
0
подáння цитата
2
видило телевізор
0
бачило телевізор
1
1
урожай результат
1
зло́влення результат
3
ви́плід результат
4
послі́док результат
6
здобу́ток результат
0
любнародність популярність
0
пошерсть популярність
1
ласкáвець фаворит
0
запобіжниця презерватив
0
сокотворець соковижималка
3
морська подорож круїз
1
лихнуток, лихн(ов)иця карикатура
4
lixnopis / lixnopisy карикатура
2
натиснення (подія) пресинґ
2
тиск, натиск (хар-ка) пресинґ
2
тиснення (дія) пресинґ
0
о́тріб боді
0
агу! ау́
1
геле-ге́в! ау́
0
го-го! ау́
0
гоп-гоп! ау́
0
го-го-го! ау́
1
суча дочка! фак
0
хлопчи́ня томбой
0
чолові́чиня томбой
0
бахурка томбой
1
цлодіб, цлодоб- хардвер
0
привладдя істеблішмент
0
днесьник онґоїнґ
0
днесьниця онґоїнґ
0
сажотру́с антивірус
3
зділка факт
0
їздунець скейтборд
2
1
предосвід сторітелінґ
0
віща мем
2
утямок мем
2
загаття блокпост
2
ѫзъі въньскї піар
0
переліка фейсконтроль
0
пóвірка фейсконтроль
0
вивіряння фейсконтроль
0
уличення ідентифікація
1
сколовста́вок копіпаст
2
вток~уток, вотк-, вотц- плаґін
1
путтєвказ навігатор
1
лабуззя спам
2
хо́пта спам
1
хапло спам
1
хабуз спам
1
ласкáвець бойфренд
3
часнитва модернізація
0
дотепа лайфхак
1
крайдень дедлайн
0
слідувач фоловер
0
голос лайк
4
негоже дислайк

Зростаючі переклади


+7
видія ідея
+6
винятковий ексклюзивний
+3
невпинно нон-стоп
+3
нівроку прикольний
+3
дотепний прикольний
+3
прави́ло кермо
+3
килим килим
+3
хлиня́к медуза
+3
кермо кермо
+2
птовідь орнітологія
+2
клечінь (клечени, клечінню) гербарій
+2
криве́ць сангвінік
+2
+2
болотнина торф
+2
кумедний прикольний
+2
струйство гідравліка
+2
садовина фрукт
+2
наслідок результат
+2
куцак карлик
+2
схів (файл), схівня (установа) архів
+2
овіч, овоч- фрукт
+2
садовинний фруктовий
+2
+2
добродій джентльмен