Тижневик

11 лист. — 17 лист. 2019

Кожного тижня ми обираємо одне слово для зосередження зусиль нашої спільноти. Такий підхід дозволяє всім нам швидше знайти відповідники для певних слів.

Слово тижня

Винятковий.


Нові слова 93


Нові переклади 426


1
доклáдний скрупульозний
0
запопáдливий скрупульозний
1
вичéрпний скрупульозний
0
пи́льний скрупульозний
0
прони́кливий скрупульозний
0
падкови́тий скрупульозний
1
клітинництво цитологія
0
пóклеп інсинуація
0
нáклеп інсинуація
0
обмóва інсинуація
0
намóва інсинуація
1
наговíр інсинуація
1
всебожжя пантеїзм
0
відносництво релятивізм
1
відносність релятивізм
1
відхворóвина вакцинація
0
путтєвість логістика
0
путтєвідь логістика
0
шляховід логістика
0
путівниця логістика
0
сущевідь онтологія
3
суттєвідь онтологія
0
суттєвіда онтологія
0
суттєзнавство онтологія
1
сутство онтологія
0
сущезнавство онтологія
1
вигнання екзил
0
житів’я екзистенція
0
існування екзистенція
0
1
буттівство екзистенціалізм
0
0
існівство екзистенціалізм
3
живóтвір організм
0
пóшесть інфекція
5
зараза інфекція
0
маття матча
0
пухлинництво онкологія
0
пухлинознавство онкологія
0
явиння видія
2
білка білка
3
вивірка білка
0
світломірка люксметр
2
світломір люксметр
2
смердоцвіт рафлезія
0
навернення індокринація
0
вселяння індокринація
2
гожоріддя євгеніка
0
вадопрічництво євгеніка
0
пустопрічництво євгеніка
0
злопрічництво євгеніка
0
худопрічництво євгеніка
0
слабопрічництво євгеніка
0
гожопрічництво євгеніка
0
наведення індукція (логіка)
1
усе-/все- пан- (префікс)
0
зорéсильниця астрофізика
0
світовідь космологія
0
світозаріддя панспермія
0
всезаріддя панспермія
0
живосійство панспермія
1
носа́тка чайни́к
0
носа́тець чайни́к
2
бильварник чайни́к
0
носа́тник чайни́к
0
носа́тик чайни́к
2
0
лежа́ло диван (канапа)
3
калогужа халтура
2
верітка килим
0
ліжник килим
0
коц килим
0
кіч (коц) килим
3
ковер килим
5
килим килим
0
кобе́р килим
0
відзелення ґрінвошинґ
0
відзеленювання ґрінвошинґ
0
твірство креаціонізм
0
посланець апостол
0
тарілезнавство уфологія
0
колонауччя псевдонаука
0
ненаука псевдонаука
0
вільжовіда псевдонаука
0
олженаука псевдонаука
3
вільжонаука псевдонаука
0
вільжовіддя псевдонаука
0
осонячництво геліоцентризм
0
оземництво геоцентризм
0
спадків’я генетичний код
0
живóвідь генетика
1
родовідь генетика
2
вовчу́га тарантул
1
мизги́р тарантул
0
волосник тарантул
0
волоський павук тарантул
0
обаркуш форзац
0
безумство параноя
0
божевілля параноя
3
невпинно нон-стоп
3
пасмола каніфоль
0
відтайнення розсекречення
0
відтаємнення розсекречення
3
знетайнення розсекречення
0
знетаємнення розсекречення
1
піл койка
1
піл нари
0
обгóвір диспут
3
добродій джентльмен
1
ласкáвець джентльмен
2
палець дюйм
1
райський овіч грейпфрут (плід/дерево)
7
букворис шрифт
0
знаківник шрифт
6
черенки́ шрифт
1
буквóтищ шрифт
1
рукáв шланг
0
змíєця шланг
0
вмісти́ще балон (газовий)
0
дишни́ця акваланг
1
ди́хало акваланг
0
водолегеня акваланг
0
водосерце медуза
0
моресерце медуза
0
драглиця медуза
1
водяне серце медуза
1
морське серце медуза
0
серце медуза
4
хлиня́к медуза
0
ожалиця медуза
0
гельветія швейцарія
4
гельвещина швейцарія
3
свидщина~швидщина швейцарія
3
стербля, сторобля реабілітація (медична)
0
0
торг біржа
1
торгóвиця біржа
0
торгівня біржа
2
1
річковий кінь бегемот (гіпопотам)
2
річковий вепр бегемот (гіпопотам)
0
переми́тництво контрабанда
0
топний типовий
0
топівний типовий
2
павертопотала електроліз
6
сутуга криза
1
злім криза
0
викóпний óсвіт археологічна культура
3
прятищина некрополь
1
підземелля катакомби
0
кротовиння катакомби
1
щіплячка вакцина
2
щеплення вакцина
1
сморидло аміак
0
негорець аміак
1
штинець аміак
0
сморідець аміак
0
сóпець аміак
0
смердець аміак
0
тýхлець аміак
0
вододушець аміак
1
супокір’я пацифізм
0
мирумирність пацифізм
4
мирництво пацифізм
0
мирумирництво пацифізм
0
супокірство пацифізм
0
супокірність пацифізм
1
ярильність парниковий ефект
0
теплопастка парниковий ефект
3
рідновір’я традиційна релігія
2
звичаєве вірування традиційна релігія
0
рідновірство традиційна релігія
0
давньовір’я традиційна релігія
1
народне боговір’я традиційна релігія
0
споконвір’я традиційна релігія
4
правило кермо
0
де́мено кермо
0
стерно́ кермо
0
ру́чка кермо
0
чепі́га кермо
1
де́ржално кермо
4
кермо кермо
2
чужéць ксенон
1
иншець ксенон
0
плоттєвідь анатомія
0
тілóвідь анатомія
0
костянéць екзоскелет
0
костяни́ця екзоскелет
0
надкістя екзоскелет
3
птовідь орнітологія
0
поворіт ревізіонізм
3
галасвітник космічний зонд
1
1
чоло фронтон
1
пришпилюватись приколюватись
3
тети ~ тепсти до кого приколюватись
2
смияти висміювати
3
начитування диктант
1
закрутка консерва
1
протиборство протистояння
1
пияка алкоголік
2
пéлех планктон
2
перелюбник ловелас
2
гречкостриб ловелас
2
утиски утиски
2
гоніння утиски
0
саморізнотовк енантіосемія
2
самопротитовк енантіосемія
0
кровник сангвінік
2
криве́ць сангвінік
1
життєлюб сангвінік
1
зовчець~жовчець холерик
0
жовчник холерик
3
струйство гідравліка
0
рідиновідь гідравліка
4
сядро́ гіпс
2
клечінь (клечени, клечінню) гербарій
2
клечина гербарій
2
кліч (клеч-), кліччя, клечиво гербарій
3
-знавство - логія (суфікс)
0
-відство - логія (суфікс)
1
клицтво номенклатура
0
паличка бактерія
0
омана міф
5
бай; бая міф
4
гребати ігнорувати
1
ге́рбувати ігнорувати
1
гре́бувати ігнорувати
3
ворохоба бунт
1
знаменати, знаменувати символізувати
1
кріпіть (кріпоти, кріпіттю) імунітет
1
нехворовитість імунітет
2
кріп (кріпи, кріп’ю, ...) імунітет
3
кріпість (кріпост-) імунітет
1
кріпіль (кріпели, кріпіллю...) імунітет
4
долуга імунітет
3
кріпота імунітет
0
тілогуда бодішеймінг
2
річ (річи, річчю, ...) вердикт
0
-віддя -логос
0
-ложжя -логос
0
-відство -логос
1
2
2
мисливий раціональний
2
слушний раціональний
3
завій торнадо
1
вертовій торнадо
1
имшелизна~мшелизна матеріалізм
1
имшільство~мшільство матеріалізм
0
всевідбуттєвість матеріалізм
2
всегоя панацея
1
всегій (всегой-) панацея
3
рід жанр
2
подобатися імпонувати
1
прятильня мавзолей
1
гробниця мавзолей
0
уздовжжя лінія
0
за́кид скарга
0
доти́ка скарга
0
жалі́ння скарга
3
жалоба скарга
0
допрі́к скарга
0
уопрічнення ізоляція
1
жерлó кратер
1
байовідь міфологія
0
байкознавство міфологія
1
із садовини фруктовий
5
садовинний фруктовий
2
сóпище вулкан
0
старóвідь археологія
0
суречовинець молекула
2
ро́зкуп анбандлінг
0
відокремлення анбандлінг
3
нідровідь геологія
1
земислів геологія
3
надрознавство геологія
4
надровідь геологія
0
мостопровід віадук
1
празнам архів
2
схів (файл), схівня (установа) архів
3
грястий (грястя, грястю, ...) контент-менеджер
1
сипéць торф
1
пришпильний прикольний
2
потішний прикольний
3
полум’янок бурштин
0
ле́хтро бурштин
1
ілектр бурштин
1
пéлех петит
0
дріб’язок петит
0
авеніда проспект
1
-ріддя -генез
1
неповторний ексклюзивний
0
непересічний ексклюзивний
1
вишуканий ексклюзивний
0
великолю́д гігант
9
видія ідея
0
осяїна ідея
2
за́свідок ваучер
1
ймовірність шанс
2
мо́га́ шанс
0
у неї морда—хоч пацюки бий! евфемізм
0
постáння генезис
0
витіччя генезис
2
вухто́м моментально
0
принáда клікбейт
0
примáна клікбейт
1
чепурни́й акуратний
1
покре́вний нативний
0
укриття конфайнмент
0
затри́мина конфайнмент
0
велевіддя біґ-дата
1
вірогідний автентичний
0
недо́ріст карлик
0
ковтю́х карлик
0
низькоростик карлик
0
пуперник карлик
0
днесьник календар
0
днесьниця календар
0
смотріння моніторинг
0
забава корпоратив
3
жовто́слив абрико́с
0
ýступ цитата
0
подáння цитата
1
видило телевізор
0
бачило телевізор
1
1
послі́док результат
1
снага результат
1
0
ви́плід результат
2
здобу́ток результат
0
урожай результат
0
зло́влення результат
0
любнародність популярність
0
пошерсть популярність
1
ласкáвець фаворит
0
запобіжниця презерватив
0
сокотворець соковижималка
1
морська подорож круїз
3
лихнопис(ь) карикатура
1
лихнуток, лихн(ов)иця карикатура
1
тиск, натиск (хар-ка) пресинґ
1
тиснення (дія) пресинґ
1
натиснення (подія) пресинґ
0
о́тріб боді
0
агу! ау́
0
го-го! ау́
0
го-го-го! ау́
0
гоп-гоп! ау́
1
геле-ге́в! ау́
0
суча дочка! фак
0
хлопчи́ня томбой
0
бахурка томбой
0
чолові́чиня томбой
1
цлодіб, цлодоб- хардвер
0
привладдя істеблішмент
0
днесьник онґоїнґ
0
днесьниця онґоїнґ
0
сажотру́с антивірус
2
зділка факт
2
коти́цка (коти́дска) скейтборд
0
їздунець скейтборд
1
предосвід сторітелінґ
1
утямок мем
0
віща мем
0
загаття блокпост
1
вузи вонські піар
0
вивіряння фейсконтроль
0
переліка фейсконтроль
0
пóвірка фейсконтроль
0
уличення ідентифікація
1
сколовста́вок копіпаст
2
вток~уток, вотк-, вотц- плаґін
0
путтєвказ навігатор
1
лабуззя спам
1
хапло спам
2
хо́пта спам
1
хабуз спам
0
ласкáвець бойфренд
3
часнитва модернізація
0
дотепа лайфхак
1
крайдень дедлайн
0
слідувач фоловер
0
голос лайк
2
негоже дислайк

Зростаючі переклади


+8
винятковий ексклюзивний
+7
видія ідея
+3
правило кермо
+3
хлиня́к медуза
+3
садовинний фруктовий
+3
веприна аґрус
+3
мирництво пацифізм
+3
соківниця соковижималка
+3
знепилювач пилосос
+3
килим килим
+3
вподоба лайк
+3
дотепний прикольний
+3
нівроку прикольний
+3
невпинно нон-стоп
+3
кермо кермо
+2
озір’я геліосфера
+2
коти́цка (коти́дска) скейтборд
+2
болотнина торф
+2
клечінь (клечени, клечінню) гербарій
+2
криве́ць сангвінік
+2
садовина фрукт
+2
-відь -логос
+2
гельвещина швейцарія